Flere undrer sig efter vandsalamanderfund

Ifølge biolog og dyrepasser lever stor vandsalamander oftest i områder, hvor de kan gemme sig i fugtig bevoksning.

Kan den fredede store vandsalamander virkelig være fundet på byggepladsen i Strib, selvom en undersøgelse af området i juni vurderede området som uegnet levested for paddearten? 

Flere af TV 2 Fyns læsere undrede sig, efter vi i mandags kunne fortælle, at modstanderne af byggeprojektet i weekenden fandt det fredede dyr i området.

Konkret blev der antydet, at vandsalamanderen var blevet sat ud. 

Flere Facebookbrugere stillede til TV 2 Fyns artikel om fundet af stor vandsalamander spørgsmålstegn ved, hvorvidt paddearten blev fundet på byggegrunden i Strib.
Flere Facebookbrugere stillede til TV 2 Fyns artikel om fundet af stor vandsalamander spørgsmålstegn ved, hvorvidt paddearten blev fundet på byggegrunden i Strib.

Men der er altså ikke noget til hinder for, at vandsalamanderne skulle kunne leve i området i Strib. 

Det fortæller Jonas Caspersen, der er leder ved Terrariet Reptile Zoo i Vissenbjerg og har arbejdet med padder og krybdyr i 15 år.

- De skal jo bare bruge, at der er noget bevoksning, så de kan komme ned og gemme sig steder, hvor der er fugtigt. De hedder store vandsalamander, men de lever ikke nødvendigvis i vand. Størstedelen af tiden lever de på land, siger han. 

Fugt er nøgleord for levesteder

Jonas Caspersen tog en tur med TV 2 Fyn ud til området ved byggepladsen. Trods navnet stor vandsalamander lever dyret primært på land. Det er kun i ynglesæsonen i foråret, at de vandrer mod vandhuller, forklarer Jonas Caspersen. Ellers kan de være at finde i det visne løv, i en fugtig kælder, i rådne træstammer, revnet murværk - så længe der er fugtigt og frostfrit.

Biolog Jakob Christensen-Dalsgaard

I forbindelse med byggeprojektet undersøgte rådgivningsvirksomheden Sweco i juni området blandt andet for de såkaldte Bilag IV-arter - dyrearter EU har vurderet som særligt sårbare og truede. 

I den udarbejdede rapport på baggrund af undersøgelsen står, at der ikke blev fundet hverken larver eller fuldtvoksne padder i området, der derfor blev vurderet uegnet levested for stor vandsalamander og øvrige bilag-IV padder. 

Samtidig er afstanden fra byggegrunden til det nærmeste sted, hvor stor vandsalamander tidligere er blevet fundet, 1,7 kilometer i fugleflugt. Ud fra afstanden vurderedes det også i rapporten, at arterne ikke findes i området.

Til gengæld er arten lille vandsalamander fundet få hundrede meter fra grunden. 

- Hvis den kan være der, så kan stor vandsalamander også være her, siger han. 

Han fortæller, at dyrene er mest sandsynlige at finde om aftenen eller efter regnvejrsdage om sommeren. 

- De kan jo være alle mulige steder. De bliver ikke stationeret et sted. De flytter sig også fra A til B.


Hvis Middelfart Kommune sætter gang i en ny undersøgelse, er det ikke sikkert, at resultatet bliver anderledes fra første undersøgelse, selvom de tre stor vandsalamandere blev fundet i området i weekenden.

Dyrearten er nemlig på vej i dvale, og alt efter temperaturen kan det sagtens være, at de i næste uge er væk, forklarer Jonas Caspersen.

Oversigt

    Oversigt