Nye stenrev på vej i Lillebælt

Middelfart Kommune etablerer to nye stenrev tæt på kysten. Revene skal tiltrække flere dykkerturister.

Lillebælt er i forvejen noget af verdens bedste dykkervand, og de nye stenrev skal skabe endnu flere oplevelser under vandet

- Det er ikke til at se, men under overfladen på Lillebælt er noget af det smukkeste dykkervand i verden. Nu bliver det endnu mere attraktivt at være dykker i Middelfart. Med de to nye rev skaber vi et unikt oplevelsesrum for dykkere og samtidigt et godt udgangspunkt for formidling af marine naturtyper som stenrev og det særlige liv, der udvikles omkring dem, siger borgmester Steen Dahlstrøm, Soc.dem.

Projektet er godkendt af Kystdirektoratet

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Middelfart Kommunes Natur og Miljøafdeling og havbiolog og kredsformand i Friluftsrådet Søren Larsen, som er idémanden bag de to nye rev.

- Vi danskere er tæt forbundet med havet og kysten og værner om det, men de færreste har et forhold til livet under overfladen. Med de nye rev kan både nybegyndere med snorkler og erfarne dykkere med flasker opleve naturen helt tæt på, siger Søren Larsen.

Revene er udformet i samarbejde med Rambøll, og projektet er godkendt af Kystdirektoratet. Stenrevene forventes færdige inden årets udgang.

Havnebygger medførte færre naturlige stenrev

Havneudvikling har medført færre naturlige stenrev
Størstedelen af stenene til de nye rev bliver leveret i forbindelse med Bane Danmarks planlagte arbejde med forstærkning af den gamle Lillebæltsbro med sten

Der skal anvendes knap 1000 ton natursten af varierende størrelse. De mindste sten bliver omkring 40 centimeter store, og de største bliver over 120 centimeter med en vægt på op til 2,5 ton.

- Engang lå der store mængder sten ud for de danske kyster, men i takt med, at blandt andet mange havnemoler er blevet anlagt, er antallet af naturlige kystnære rev blevet opfisket og i dag stort set forsvundet fra de lavere vanddybder, siger seniorkonsulent og marinbiolog Michael Olesen fra Rambøll.

De to nye stenrev skal placeres ud for henholdsvis dykkerklubben Marsvinet ved den gamle havn og Søbadet vest for den gamle Lillebæltsbro.