Store planer i Nyborg: Sundhedshus for 80 millioner ved Nyborgs Whisky-destilleri

Nyborg Kommune har planer om at bygge et såkaldt sundhedshus, der blandt andet skal tilbyde sengepladser, praktiserende læger og kommunens forebyggende indsatser som rygestop- og diabtes-kurser.

Ét hus med læger, kiropraktorer, tandlæger, fysioterapeuter, rygestopkurser, psykiatere, psykologer og forebyggende behandling og undervisning til diabetikere, KOL-patienter og andre kronikere.

Læg dertil 30 sengepladser og plads til patientforeninger.

Det er planerne for et 80 millioner dyrt sundhedshus, som Nyborg Kommune netop har søgt om tilskud til hos Sundheds- og Ældreministeriet.

- Det her er en helt fantastisk mulighed for at samle kommunens sundhedsfaglige tilbud under ét tag. I et hus, der på samme tid kan rumme praktiserende læger, diætister, behandling af kronikere, har plads til patientforeninger og sengepladser til patienter, vi har fået hjem fra sygehusene, siger borgmester Kenneth Muhs (V). 

Sundhedshuset kommer til at ligge lidt uden for Nyborgs centrum på den ledige grund mellem Destilleriet Nyborg og Rema 1000.

Sundhedsvæsen i forandring

Sundhedsvæsenet er i forandring. Sygehusene behandler og udskriver patienter hurtigere end nogensinde før. Og det stiller nye krav til de kommunale sundhedstilbud.

På Christiansborg ønsker politikerne, at kommunerne investerer i moderne læge- og sundhedshuse, som kan understøtter lægedækning i alle dele af landet.

Derfor er der godt 200 millioner kroner om året, som kommuner kan søge til at bygge lægehusene for. Det er den pulje, som Nyborg Kommune netop har søgt.

Fristen for at ansøge er onsdag den 20. marts.

I ansøgningen regner Nyborg Kommune med en samlet anlægspris på 80 millioner kroner. Kommunen har søgt tilskud på 56 millioner kroner hos Sundheds- og Ældreministeriet, mens regner selv med at lægge godt 23 millioner kroner. 

Opretter 30 sengepladser

Ifølge planerne forventer kommunen at oprette 30 sengepladser, som skal gå til patienter, der har været indlagt til behandling på sygehus.

Medlem af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Sonja Marie Jensen (S) er begejstret.

- Vi har store udfordringer med borgere, som bliver udskrevet fra sygehusene, men som slet ikke er raske nok til at komme hjem og passe på sig selv. Vi har brug for fasciliteter, hvor vi kan passe på folk, til de er raske nok til at komme hjem, siger hun.

Patienter bliver hurtigere udskrevet fra sygehusene i dag end tidligere, og når Fyns nye supersyghus åbner, regner man med at skære yderligere 300 væk.

- Vi aftalte jo allerede i forbindelse med budget 2019, at vi ville etablere et sundhedshus, men uden at sætte en eneste krone af til det. Derfor giver det rigtig god mening, at vi nu forsøger at stable det på benene ved at søge ministeriets pulje, siger Sonja Marie Jensen.

Lange udsigter

Sundhedshuset er også et forsøg på at forbedre dækningen af praktiserende læger i kommunen.

Sammen med Kerteminde er Nyborg den fynske kommune, der har flest læger over 60 år. I dag har alle Nyborgs læger lukket for tilgang.

"Sundhedshuset skal i et styrket tværsektorielt samarbejde bidrage til at imødekomme et nært og fleksibelt sundhedstilbud af høj kvalitet med borgeren i centrum. Sundhedshuset skal således medvirke til at sikre lægedækning i Nyborg, så der igen kan åbnes for tilgang af patienter i Nyborg by," står der i ansøgningen.

Der er endnu ikke afsat noget driftsbudget til Sundhedshuset. Og alle planer afhænger også af, hvor mange penge Nyborg Kommune får ud af ansøgningen.

Kenneth Muhs regner med svar på ansøgningen i løbet af april. Men hvornår Nyborg kan tage sit nye Sundhedshus i brug tør han ikke sige.

- Uha, nej det er altid farligt at sige. Jeg håber, vi kan gå i gang med at bygge i 2022. Men hvornår sundhedshuset står klar vil jeg helst ikke gætte på, siger Kenneth Muhs.

Lægerne på Enghavevej, der for nylig har få et ekstra ydernummer, har på forhånd vist interesse i at flytte deres praksis ind i det nye sundhedshus. Også RygXperten samme sted, patientforeninger, Ældresagen, en øre-, næse- og halslæge samt patientforeninger bakker op om planerne.