Elev blev truet med kniv i omklædningsrum - skoleleder lukkede sagen med en samtale

En række forældre var forundrede over, at det ikke fik nogen konsekvens i form af en hjemsendelse, da en elev på Agedrup Skole blev truet med en kniv af en anden elev i januar sidste år.

"Christian tror ikke på straf."

Sådan står det refereret i et møde, som skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal i februar 2023 havde med en gruppe forældre på et af de ældre klassetrin på Agedrup Skole.

Mødet var indkaldt, fordi en række af forældrene var utilfredse med, hvordan skolelederen havde håndteret en episode, hvor en elev - ifølge David Kieler - havde truet hans søn.

Ifølge Davids søns forklaring til sine forældre, følte han sig truet af en anden elev, der holdt en kniv i hånden i skolens omklædningsrum, mens vedkommende råbte: "Vil I fucke med mig? Vil I fucke med mig?"

I det efterfølgende møde mellem skolelederen og forældrene er Christian Gantzhorn Hovendal refereret for at gengive situationen:

"En ... havde en kniv med i skole. En anden tager den frem ... Andre elever tilkalder lærere. Lærere går til Christian (skoleleder, red.)."

"Ingen konsekvenser"

Efterfølgende forklarer skolelederen, at han konfiskerede kniven og tilkaldte politiet, der tog en snak med eleven, som havde taget kniven med, samt eleven der truede Davids søn med kniven. Skolelederen vurderede efterfølgende, at politiets samtale med de to elever og elevsamtaler med de involverede elever var nok.

Artiklen forsætter under billedet

David Kieler undrer sig over at eleven, der truede hans søn, stadig havde sin vante gang på Agedrup Skole dagen efter. Han havde gerne set, at vedkommende var sendt hjem på en tænkepause.
David Kieler undrer sig over at eleven, der truede hans søn, stadig havde sin vante gang på Agedrup Skole dagen efter. Han havde gerne set, at vedkommende var sendt hjem på en tænkepause.


"Det vil have præventiv effekt. Altså ingen politianmeldelse af mindreårige fra skolens side i dette tilfælde", fremgår det af referatet, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Den beslutning er David Kieler uforstående over for:

- Vi blev præsenteret for, at vi har en skoleledelse, der ikke tror på straf. De tror, at pædagogikken vil sejre. Inklusionen skal nok klare det. Jeg mener heller ikke, vi skal snakke straf, når vi har med børn at gøre, men vi kan godt snakke konsekvens, siger han og uddyber:

- Når man kun taler inklusion, så skal man nogle gange have pendanten til det, og det er eksklusion, og det er det, vi efterlyser her, siger David Kieler.

Den holdning møder opbakning hos flere af klassens forældre, viser en Aula-korrespondance mellem flere forældre på det pågældende klassetrin, som TV 2 Fyn har læst, og som fremgår af billedet herunder.

Artiklen fortsætter under billedet

Flere forældre reagerede på David Kielers frustration over mødet 1. februar.
Flere forældre reagerede på David Kielers frustration over mødet 1. februar.
Foto: Screenshot/TV 2 Fyn


Ingen tillid til ledelsen

- Havde det gjort en forskel med en bortvisning for jeres vedkommende?

- Ja, det vil jeg mene. Og det vil jeg også mene, det havde gjort for hele klassen, for der var meget uro. Når det er konsekvensløst, hvad er så det næste, der sker? Det er den følelse, vi sidder med, fortæller David Kieler.

Han understreger dog, at han ikke ønsker en konsekvens på bagkant her et år efter. For ham er problematikken større:

- Vi skal også huske på, at dem, der står på den anden side, også er børn. Jeg synes, man skal kigge på den forrådte kultur, der er kommet på skolerne, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, man skal kigge på ledelsens brug af de værktøjer, de har til rådighed, de værktøjer, de forhåbentligt bliver beføjet nu, og så kigge på, hvad vi gør fremadrettet.

Er du tryg ved at sende dit barn i skole her et år efter episoden?

Ja, jeg er tryg, for jeg synes, de har nogle fantastiske lærere på skolen. Det skal lige siges. De har nogle lærere, der kæmper meget for vores børn. 

- Men hvis du spørger mig, om jeg har tillid til, hvad der sker på skolen, så er svaret nej. Absolut ikke. Og det får jeg heller ikke med den ledelse, der sidder der.

Klapper i

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra skoleleder på Agedrup Skole Christian Gantzhorn Hovendal. 

Vi ville gerne have foreholdt ham, at David Kieler ikke har tillid til skoleledelsen, og bedt ham uddybe hvorfor han mener, at straf ikke virker.

Vi ville også gerne have spurgt skolelederen om, hvordan han tror, det påvirker de forældre, hvis børn er blevet truet, at de føler, der ikke er nogen konsekvens ved at true andre elever med en kniv.

TV 2 Fyn har ligeledes foreholdt sagen for formanden for Børn- og Ungeudvalget Susanne Crawley samt skolechef i Odense Kommune Nikolaj Juul Jørgensen. Vi ville også gerne spørge, om deres holdning til, at skoleleder på Agedrup Skole Christian Gantzhorn Hovendal ikke tror på straf, og hvorvidt trusler med en kniv burde føre til en hjemsendelse.

I et skriftligt svar fra både for skoleleder, skolechef og Børne- og Ungerådmanden, lyder det:

”Børn- og Ungeforvaltningen oplyser, at forvaltningen og skolen ikke har kommentarer til konkrete hændelser. Vi er optaget af at arbejde med de opgaver, vi har i forbindelse med spørgsmålene om Agedrup Skole."

TV 2 Fyn har også forsøgt at få en kommentar fra formanden i skolebestyrelsen på Agedrup Skole, Anita Skoven Jensen. Vi vil gerne have spurgt, hvad hun mener om, at der er forældre på skolen, som oplever, at episoden ikke havde nogen konsekvens.

Hun oplyser, at man ønsker den lokale dialog og ikke en debat i medierne.

Samme dag som David Kielers søn blev truet med en kniv af en anden elev på Agedrup Skole kørte David ind på politistationen og anmeldte episoden til politiet. Men da vedkommende var under den kriminelle lavalder, henlagde politiet sagen, fremgår det af en afgørelse, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Oversigt

    Oversigt