Flere bliver væk: Nu vil S bekæmpe stigende skolefravær

I Odense Kommune har folkeskoleelever et højere fravær end i resten af landet. Det vil Socialdemokratiet bekæmpe, og derfor er det sat på Børn- og Ungeudvalgets dagsorden.

Eleverne i Odense Kommune har et højere skolefravær end i resten af landet. Siden 2015 har elevernes fravær været svagt stigende, og i skoleåret 2018/2019 lå elevernes fraværsprocent på 6,1. Det svarer til cirka 12,2 dage om året.

Det vil socialdemokratiet nu komme til livs og sætter derfor de odenseanske elevers fravær på dagsordenen i Børn- og Ungeudvalget.

På landsplan ligger skolefraværet i gennemsnit på 5,8 procent svarende til cirka 11,4 dage, og dermed har eleverne i Odense Kommune altså flere dage, hvor de ikke er i skole, end elever i resten af landet.

Fraværstyper i folkeskolen

- Fravær er altid første tegn på, at der er noget galt af den ene eller den anden årsag. Vi har et ansvar som voksne for at tage hånd om det tidligt, så børnene ikke har så meget fravær, som vi desværre ser i dag, siger medlem af Børn- og Ungevalget Tim Vermund (S).

I en undersøgelse foretaget af Rambøll i 2018 for Undervisningsministeriet fremgår det, at det er en væsentlig forudsætning for elevers læring, trivsel og sociale relationer, at de møder op i skolen og deltager i undervisningen.

Angst kan være årsag til fravær

Årsagerne til elevers fravær kan ifølge kommuner og skoler skyldes sygdom, manglende motivation og også psykiske udfordringer som angst. Det fremgår i rapporten fra Rambøll.

Rambølls undersøgelse indbefatter fraværsdata suppleret med en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle landets kommuner og interviews med skoleledere og kommunale konsulenter.

De kommunale konsulenter vurderer i forbindelse med undersøgelsen, at elever med sociale problemer i hjemmet og sociale udfordringer i skolen typisk også har et højt fravær.

Desuden er psykiske udfordringer som for eksempel angst, ifølge de kommunale konsulenter den væsentligste årsag til, at nogle elever har højt fravær i skolen. Dette bekræftes gennem interviewene, hvor både konsulenter og skoleledere fremhæver, at angstproblematikker i stigende grad medfører høje fraværsprocenter blandt eleverne.

Tim Vermund deler samme opfattelse og mener, at en stigning i fraværet er et klart signal, man ikke skal ignorere.

- Det er et stort problem, når børn ikke kan komme i skole, enten fordi de lider af en kronisk sygdom, eller fordi de har angst, siger Tim Vermund.

Hjælp til børn med fravær

quote Det er vigtigt, at de får en uddannelse og får et ordenligt liv og får kontakt med omverdenen

Tim Vermund, medl., Børn- og Ungeudvalget, Odense, Soc.dem.

Tim Vermund og Socialdemokratiet foreslår derfor, at man i Børn- og Ungeudvalget drøfter, hvordan elever med højt og længerevarende sygefravær - herunder elever med kroniske lidelser og angst - kan hjælpes bedst.

- Jeg vil gerne have, at vi bliver klogere på problemets præcise omfang. Desuden vil jeg gerne finde ud af, hvad man kan gøre som kommune, og hvad man kan gøre som forældre, så vi får hjulpet børnene bedst muligt, siger Tim Vermund.

I Danmark er der ti års undervisningspilgt, og derfor er elevers fravær et vigtigt fokuspunkt. Den 1. juli trådte der nemlig nye regler i kraft om fravær i folkeskolen. Reglerne indbefatter blandt andet, at forældre til elever med over 15 procent ulovligt skolefravær får frataget deres børneydelser i et kvartal.

For Tim Vermund er det vigtigt, at man hjælper børn med højt fravær tidligt, men samtidig kan han godt forstå, at det kan være svært for familier og skoler at afgøre, hvordan man kan hjælpe børn med psykiske udfordringer.

-  Det er nyt for os, at der er så mange børn, der døjer med angst og psykiske problemer. Så jeg synes, det er vigtigt at se på, hvad der er af muligheder for hjemmeundervisning både af børn med psykiske problemer, men også med kroniske sygdomme, siger Tim Vermund og fortsætter:

- Det er vigtigt, at de får en uddannelse og får et ordenligt liv og får kontakt med omverdenen, siger han.

Børns fravær og udfordinger med angst tages op på Børn- og Ungeudvalgsmødet tirsdag den 3. marts.