Kort før deadline: Tidligere rockerborg gøres klar til ladeplads for elbiler

Kort før forbuddet med at drive en rockerklub udløber, har Odense Kommune fremsat en lokalplan, der skal gøre det muligt at omdanne den tidligere rockerborg i Spedsbjerg til en station for ladere til elbiler.

Det vakte opstandelse og utryghed, da den hollandske rockerklub Satudarah i starten af oktober sidste år rykkede ind på Spedsbjergvej 1 i det vestlige Odense. 

Bygningerne og arealet var engang en skole, og blev i mange år anvendt som udflytterbørnehave for børnehaver inde i Odense. Men da rockerklubben Satudarah rykkede ind skabte det furore blandt både naboer og politikere.  

- Man skal ikke være naiv. Det er ikke mænd, der går og hygger omkring motorcykler. Det er et kriminelt foretagende, og selvom der ikke er registreret kriminalitet her endnu, så er det dét, der er kernen omkring Satudarah; det er kriminalitet, det er narkomarked, det er vold, det er trusler og alt, hvad det medfører, sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn midt i oktober sidste år.

Indgreb fra kommunen

26. oktober sidste år skred Odense Byråd til handling og besluttede enstemmigt at nedlægge forbud mod, at der kunne drives rockerklub på adressen Spedsbjergvej 1.

Forbuddet trådte i kraft 3. november 2022, og dermed blev rockerklubben Satudarah tvunget til at forlade den nedlagte skole, som de havde lejet af erhvervsmanden Christian Thiel Gørtz.

Indgrebet mod rockerborgen blev givet efter et såkaldt §14-forbud i planloven. Det giver en kommune tilladelse til at gribe ind mod en bestemt anvendelse af en ejendom.

Planloven § 14

En af begrundelserne for at bruge paragraf 14 kan ifølge loven være, ”hvis en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, og hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.”

By- og Kulturrådmand Søren Windell K) begrundede forbuddet med, at kommunen havde til hensigt at oprette en ladeplads til elbiler.

Forbud udløber

Men forbuddet mod anvendelsen gælder kun et år, medmindre kommunen via en lokalplan har udlagt området til andet formål.

Og her syv uger før forbuddet udløber, har Odense Kommune fremlagt et forslag til en ny lokalplan, der skal tillade, at arealet kan bruges til en station for ladere til el-biler.

Ifølge dagsordenen for næste møde i By- og Kulturudvalget har kommunen sonderet interessen for at etablere en el-ladestanderstation på området hos en udbyder af el-ladestationer, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at det er realistisk, at området kan bruges som el-ladestanderstation. Spedsbjergvej 1 ligger få hundrede meter fra den fynske motorvej.

Det fremgår dog ikke af dagsordenen og af forslaget til lokalplanforslaget, om der er indgået en aftale med en konkret operatør om etablere en el-ladestanderstation.

Ændring af kommuneplan

Kommunen mener, at der kan der være 15-20 ladestandere på grunden, en transformerstation og en parkeringsplads. De grønne arealer på grunden kan anvendes som opholdsareal for elbilister.

Hvad der skal ske med de eksisterende bygninger, der altså både har rummet skole og børnehave, er uvist. Ifølge lokalplanen kan ejeren søge om tilladelse til nedrivning.

Lokalplanforslaget kræver dog også en ændring af Kommuneplan 2020-2032, hvor området er udlagt til blandet bolig og erhverv. Derfor skal politikerne også tage stilling til et forslag til et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til offentligt formål.

Grunden er stadig ejet af Christian Thiel Gørtz. Han oplyser, at han er bekendt med planerne, men ønsker derudover ikke at udtale sig.

Det har ikke været muligt at få en kommentar by- og kulturrådmand Søren Windell.


Oversigt

    Oversigt