Kræver forklaring om Odense Stadion: - Spild af ressourcer

Enhedslisten beder By- og Kulturforvaltningen på en forklaring på, hvorfor Odense Kommune stort set ikke gør brug af Odense Stadion til andre formål end OB's fodboldkampe.

Enhedslisten kræver en forklaring fra Odense Kommune på, hvorfor den stort set ikke gør brug af Odense Stadion til andre formål end OB's hjemmekampe. 

TV 2 Fyn kunne torsdag afsløre nye detaljer i sagen om Odense Stadion, hvor det blandt andet kom frem, at 87 ud af 90 brugsdage på byens stadion benyttes af OB, selv om kommunen ejer stadionet. 

- I Enhedslisten undrer vi os over, at kommunen kun har brugt Odense Stadion tre gange i løbet af fire år, siger Reza Javid, der er Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd. 

- Jeg har derfor skrevet til og bedt By- og Kulturforvaltningen om en forklaring på, hvorfor kommunen ikke bruger sin råderet over Odense Stadion. Når vi har fået forklaringen, tager vi stilling til, om vi skal gå videre med sagen og tage det op i By- og Kulturudvalget eller i byrådet, fortsætter han.   

Sådan lejer OB byens stadion

Det handler om lejekontrakten for stadion mellem Odense Kommune, der ejer og udlejer stadion, og OB's ejerselskab, Odense Sport & Event, der lejer sig ind til en leje på 1,75 millioner kroner om året mod at kunne bruge stadion op mod 25 gange på et år. 

Resten af året har kommunen den fulde råderet over stadion, men tallene fra de seneste fire års aktiviteter viser, at kommunen i en forsvindende lille grad selv bruger sine egne stadionfaciliteter.

Ud af i alt 90 dage, hvor stadion er blevet brugt de seneste fire år, sidder OB på de 87. Og den seneste gang ligger mere end to år tilbage. 

Enhedslisten: Spild af ressourcer

Det giver ifølge en kommunalforsker kommunen et forklaringsproblem, fordi det er kommunens råderet, der er med til at holde lejeprisen nede for OB. 

- Odense Kommune ejer stadion og har råderet over det. Det er spild af byens ressourcer, hvis det er muligt, at andre benytter stadion til fodbold eller andre formål, og denne mulighed ikke udnyttes, siger Reza Javid. 

- Vi vil kigge på lejekontrakten med kritiske øjne. Hvis det viser sig, at udformningen af kontrakten fra 2004 og tillægget til lejekontrakten fra 2015 er en form for skjult erhvervsstøtte, som det er blevet påstået, så er det kritisabelt. I så fald vil Enhedslisten kræve, at det ændres, når kontrakten skal fornyes, forklarer partiets politiske ordfører. 

Konservative kræver politisk handling

Torsdag meldte Konservative i Odense sig også på banen. Partiet vil sætte Odense Stadion på dagsordenen i Økonomiudvalget. 

- TV 2 Fyns dækning kalder på politisk handling. Det skriger på oplysning. Jeg var faktisk lidt chokeret over, at der kan være nogle potentielle juridiske uoverensstemmelser omkring stadion. Byrådet er nødt til at blive involveret i, hvad der er op og ned, og vi har brug for at få gravet til bunds i, om kommunen gør noget ulovligt, siger det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose.

Et flertal i Odense Byråd bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre afsatte under budgetforhandlingerne i efteråret 35 millioner kroner til stadionforbedringer. 

Borgmester ønsker ikke at gå i detaljer

OB har præsenteret kommunen for et noget dyrere projekt med et helt nybygget stadion til en samlet pris på 262 millioner kroner. I budgettet, som OB sammen med ingeniørfirmaet Rambøll skitserede, tegner Odense Kommune som stadionejer sig for udgifter på 149 millioner kroner, hvis projektet skal blive til noget.

Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har ikke ønsket at stille op til interview om Odense Stadion, og på spørgsmål vedrørende de kontraktmæssige forhold henviser han til by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V). Han har heller ikke ønsket at stille op til interview.

Borgmesteren er kommet med et skriftligt svar på e-mail:

”Det første vigtige skridt er at mødes med de forskellige parter og investorer. Vi skal have gang i arbejdet for at finde ud af, hvilket konkret projekt vi kan blive enige om – til gavn for hele byen og særligt bydelen omkring stadion. Derfor ønsker jeg ikke lige nu at gå ind i detaljerede diskussioner om projektet.”

OB's ledelse har ikke ønsket at stille op til interview.

  Fotograf: Ole Holbech Redigering: Sune Jørgensen