Mangel på føde: Tusindvis af fugle er flygtet fra Odense Fjord

De seneste år er der blevet færre og færre fugle i fjorden, viser optællinger fra Dansk Ornitologisk Forening.

Engang vrimlede det med fugle året rundt ved Odense Fjord, men noget har ændret sig. De seneste to årtier har fynske ornitologer talt både trækfugle og ynglefugle omkring fjorden.

Deres konklusion er nedslående. I dag er Odense Fjord markant fattigere på de trækfugle og ynglefugle, der er knyttet til den lavvandede danske fjordnatur med våde enge og småøer.

 

 

Fuglenes flygter, fordi der er mangel på føde. Det forklarer Henrik Kalckar Hansen, formand for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

- Biodiversiteten herude i fjorden er i voldsom nedgang. Det er jo en hel fjord i krise herude, og det er fuglene et tegn på. De flytter sig hurtigt, hvis føden ikke er til stede, siger han.

25.000 trækfugle har forladt Odense Fjord 

I alt anslås det, at 25.000 knortegæs, svaner, ænder og blishøns har forladt fjorden sammenlignet med for 25 år siden.

Derudover er bestanden af de ynglende fugle på småøerne i Odense Fjord også kollapset, viser optællingerne. Det er især blandt arter som rødben, vibe, klyde og stor præstekrave, at der har været en massiv tilbagegang de seneste år.

 

 

Det skyldes, at mange af de ynglende fugles naturlige leveområder er forsvundet, forklarer Henrik Kalckar Hansen.

- Der har jo været i hundredvis af holme ude i Odense Fjord. De er blevet inddiget til agerland. De forlande hvor fuglene kunne gå og spise og finde mad, de forsvinder, når vandet stiger, og det gør de på grund af klimaforandringer.

- Så der er en masse forskellige elementer, der gør, at det bliver særligt slemt i en fjord som Odense, der er så menneskepåvirket, siger han.

Kræver politisk handling 

Det vurderes at op imod ni ud af ti ynglende par er forsvundet fra fjorden sammenlignet med 1990’erne. Blandt andet er bestanden af hættemågen helt forsvundet fra fjorden.

Derfor kræver det politisk handling, hvis fuglelivet i Odense Fjord skal reddes. Det mener Brian Skov Nielsen fra Enhedslisten, der er formand for Det Grønne Råd i Odense Kommune.

- Det er et problem. For hvis den her tendens fremskrives over de næste mange år, så mister vi jo hele det fugle- og naturliv, vi har ude på Odense Fjord.

- Det betyder, at når vores børn og børnebørn de skal kigge på fugle, så må de kigge i en bog, for de kan ikke finde nogen ude på den fjord, som vi bor lige ved siden af. Så det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved, og det skal vi have sat en stopper for hurtigst muligt, siger han.

Brian Skov Nielsen understreger over for TV 27Fyn, at han har bedt om, at fugleflugten fra Odense Fjord kommer på dagsordenen ved det næste by- og kulturudvalgsmøde i kommunen.

 

 
Fotograf: Masoud Jafari Pouia

 

Oversigt

    Oversigt