Min mening: Odense har brug for en ny strategi for vækst

Vi skal have en plan for, hvordan vi udvikler Odense Kommune fra bunden til toppen af feltet for erhvervsvenlighed.

Af Araz Khan, Venstre, Odense  

Dansk Industris (DI) undersøgelse ‘Lokal Erhvervsvenlighed 2021’ viser at Odense Kommune igen i år ligger i den absolutte bund, når gælder de forhold der skal sikre at vi kan tiltrække og fastholde virksomheder til byen. DI’s undersøgelse viser, at Odense Kommune fra 2020 til 2021 går to placeringer tilbage til 74. pladsen - og har således siddet fast i bunden siden 2014. Odense er landets tredjestørste by, og vi kan simpelthen ikke være placeringen bekendt.

Vi er nødt til at forbedre vilkårene meget mere for virksomhederne og iværksætteriet, så det betaler sig at starte op i Odense. Det kan vi blandt andet gøre ved, at sætte iværksætteri på skoleskemaet og forny uddannelserne i samarbejde med virksomhederne.

Undersøgelsen vurderer kommunernes erhvervsvenlighed ud fra virksomhederne, der giver deres bud på, hvordan de oplever bl.a. sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau på den dialog, de har med kommunen.

Min mening - på vej mod valg

Robotklyngen er ikke nok

Robotklyngen har sat Odense på Danmarkskortet, men vi kan ikke hvile på én industri alene. Vi skal udbygge erhvervsområdet med en IT-klynge, som kan lokke flere specialister til byen og styrke erhvervslivet i bredden. Vi skal gøre det attraktivt for kommercielle drone-virksomheder at slå sig ned ved lufthavnen. Og vi skal udnytte landets største supersygehus til at kickstarte sundhedsteknologi-klyngen.

I øjeblikket ser vi en generation af unge softwarevirksomheder, som vækster i et tempo, der ligner robotindustriens. De bør principielt flytte til andre dele af landet for at sikre den adgang til specialister, der er så afgørende for deres fortsatte vækst. Det kan vi kun forhindre ved at forbedre de rammevilkår, som er nødvendige for et blomstrende erhvervsliv, og kun hvis det foregår i tæt samarbejde med virksomhederne. 

Odense skal være i stand til at tiltrække nye arbejdspladser i konkurrence med resten af Danmark og skabe attraktive bolig, - og skoleforhold i konkurrence med resten af landet.

Iværksætteri skal på skoleskemaet

Der er alt for stor afstand mellem de kompetencer erhvervslivet i Odense efterspørger, og dem der kommer ud fra uddannelserne. Vi skal sætte iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolerne og forny vores uddannelser, så de forbedrer de unges forståelse og interesse for mulighederne i erhvervslivet. Det kan vi konkret opnå gennem en akademi-tankegang baseret på samarbejde mellem kommunen, skolerne og virksomhederne.

En ny vision for vækst

Den nuværende politiske ledelse er kørt træt. Der skal nye kræfter til, og en ledelse med en vision for, hvordan Odense vokser sig ud af de problemer, som vi dagligt oplever. KV21 er borgernes mulighed for at vælge en stærkere og mere erhvervsvenlig ledelse, som arbejder for at sikre velfærden i Odense.

Det er nu vi skal samle erhvervslivet om en ny vækststrategi, og lægge os forrest i feltet, når det gælder erhvervsvenlighed.

Vores Odense, Vores Fremtid.