Minister om skandalesag fra Odense: - Det krænker min retsfølelse - svindel må ikke kunne betale sig

Indsatsen mod økonomisk kriminalitet skal styrkes, og der skal strammes op, så konkursrytteri bedre kan bremses. Det siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) efter Fyens Stiftstidende og TV2 Fyns afdækning af sagen om den tyske konkursrytter Osman Celik.

- Det må ikke kunne betale sig at svindle, og det krænker min retsfølelse, når man læser om den pågældende sag.

Sådan siger erhvervsminister Morten Bødskov (S), efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn igennem de seneste måneder har kunnet afdække sagen om Hamburg Plan og den tyske konkursrytter Osman Celik, der flere gange er idømt konkurskarantæner i Danmark, men alligevel har kunnet fortsætte arbejdet for blandt andre LH Gulve i Odense.

Erhvervsministeren peger på, at det fortsat skal være nemt at stifte og drive virksomhed i Danmark. Det må dog ikke være så nemt at snyde myndighedernes kontrol, som det har vist sig i den konkrete sag fra Odense.

- Det er nemt at stifte og drive virksomhed i Danmark – og sådan skal det også være. Men for at vi kan bevare dette system, er det nødvendigt, at myndigheders kontrol og tilsyn med virksomheder i højere grad målrettes de virksomheder, hvor risikoen for omgåelse af reglerne og snyd vurderes størst.

- Derfor fremgår det også af regeringsgrundlaget, at der tages initiativ til en særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, og myndighedernes indsats skal forstærkes, skriver erhvervsministeren i et svar til den konservative retsordfører Mai Mercado, der havde bedt ministeren svare på, hvordan lignende sager kan undgås.

Udebliver fra retten

Som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn tidligere har kunnet fortælle, er Osman Celik to gange blevet idømt konkurskarantæne, fordi han i virksomhederne OC Byg Aps og Optima Plan ApS har betalt medarbejderne sort, snydt i skat, fusket med regnskaber og hævet flere millioner, før firmaerne så endte med at gå konkurs.

Men selvom det er mere end et år siden, at Osman Celik fik sin første konkurskarantæne og dermed ikke længere måtte stå i spidsen for et firma, hvor han ikke selv hæfter for gælden, har han alligevel kunnet oprette og drive en ny virksomhed, Hamburg Plan, som nu også er gået konkurs.

Det skyldes dels at han har oprettet sig med to forskellige adresser i Hamborg i cvr-registreret, hvor han dermed formelt set har figureret som to forskellige personer, og dels at det har været ualmindeligt problematisk at få både stævninger og kendelserne om konkurskarantæne forkyndt for Osman Celik, som aldrig selv er mødt op til retsmøderne i skifteretten.

I svaret til Mai Mercado skriver ministeren, at Erhvervsstyrelsen laver fintmaskede kontroller med både manuelle og automatiske kontroller. Men Erhvervsstyrelsen arbejder dog også kontinuerligt på at forbedre sine kontroller.

- I lyset af artikelserien bragt af Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, har Erhvervsstyrelsen oplyst, at de ser på, om der er interne procedurer, som bør strammes op, skriver Morten Bødskov.

Haltende kontrol

Også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen har reageret på sagen, som han ser som endnu et eksempel på, at indsatsen mod økonomisk kriminalitet bør strammes gevaldigt.

- Danmark er blevet et Eldorado for økonomisk kriminelle - danskere eller udlændinge. Risikoen for at blive opdaget er meget lille, og skulle sagen endelig komme for retten, ligger straffen milevidt fra, hvad forbrydelsen ville blive takseret til i udlandet, sagde Preben Bang Henriksen, der valgte at rette sine spørgsmål til justitsminister Peter Hummelgaard, der også er kommet med sit svar.

- Det er problematisk, hvis ledelsesmedlemmer, der er bosat eller opholder sig i udlandet, kan undgå konsekvenserne af en konkurskarantæne, der pålægges ved en kendelse afsagt af en dansk domstol, lyder det fra Peter Hummelgaard, der peger på, at en gruppe eksperter i Konkursrådet er blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan registret over karantænedømte direktører kan gøre mere offentlig, men også skal kigge på nogle af problemer omkring forkyndelse af både stævninger og kendelser om konkurskarantæne, som sagen fra Odense har afsløret:

- Rådet er anmodet om at se på en række specifikke spørgsmål, herunder privates adgang til konkurskarantæneregisteret. Rådet ser i den forbindelse også på øvrige udfordringer, der er peget på, f.eks. i forhold til forkyndelse.

Osman Celiks sidste firma i Danmark, Hamburg Plan Aps, blev begæret konkurs af Gældsstyrelsen i slutningen af 2022.