Bekymret opråb uden fortilfælde: - Situationen i psykiatrien er meget alvorlig

Situationen i psykiatrien er nu så alvorlig, at Psykiatrisygehusets øverste ledelse i Region Syddanmark er kommet med et kraftigt opråb til politikerne. Særligt på Fyn er der udfordringer.

- Vi har ikke tidligere sendt en sådan henvendelse, som vi gør nu. 

Sådan starter et brev fra  Psykiatrisygehusets øverste ledelse til Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark.

For situationen i psykiatrien er ifølge ledelsen nu så alvorlig, at de ikke kan tillade sig andet end at råbe højt om det.

Brevet er sendt af Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrisygehuset, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, direktør for Psykiatrisygehuset og Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark. 

I brevet skriver de tre, at de oplever et betydeligt pres på mange områder i psykiatrien, blandt andet på belægningen i døgnpsykiatrien samt et fortsat stigende antal henvisninger til ambulant behandling.  

Højt sygefravær og generelle rekrutteringsudfordringer i psykiatrien har ifølge brevet ført til en eksplosion af udgifter til vikarer på området. 

- For at vi kan få den almindelig drift til at forløbe på en god måde, har vi de seneste måneder brugt mange vikarer, og det er dyrt. Og det udfordrer vores budget meget, siger Anders Meinert Pedersen til TV 2 Fyn. 

Udfordringen har været så voldsom over de seneste måneder, at det ikke ser ud til at kunne blive løst uden hjælp. Det realiserede forbrug på vikarer i 2022 løb op i 47 millioner kroner. 

- Vi ved allerede nu, at forbruget vil fortsætte på højt niveau i 2023, skriver ledelsen i brevet.

De mange vikarer kan også have givet konsekvenser for patienters forløb på sygehuset. 

- Vi kan ikke udelukket, at patienter har kunnet mærke, at vi har brugt mange vikarer på både læge- og plejepersonalet, siger Anders Meinert Pedersen og fortsætter:

- Det betyder jo, at patienter kan opleve, at der er noget, der ikke forløber helt så glat, som det ellers ville gøre. At man ikke har haft en fast kontaktperson tilgængelig.

Hjælpen kan komme for sent

Problemer i psykiatrien var også et emne da, statsminister Mette Frederiksen i sidste uge gjorde status fra Folketingets talerstol.  

Her fortalte hun, at SVM-regeringen vil sætte tre milliarder kroner af til psykiatrien over de næste ti år. De penge bliver lagt oven i de midler, der blev afsat i forrige regeringsperiode. 

Desuden ligger der en ti-årsplan klar, der fokusere på mange af de udfordringer, som Anders Meinert Pedersen og hans kollegaer gør opmærksom på. 

Men ti år er lang tid. For lang tid, mener psykiatriledelsen i Region Syddanmark. 

Problemerne bør nemlig løses på den ultra-korte bane, skriver de i brevet til Jane Kraglund. 

- Det er nogle ting, der er svære at vente på, siger Anders Meinert Pedersen. 

I brevet fremhæver de blandt andet ressourcer til at sikre tryghed blandt personalet – med for eksempel vagthold – og det kan være ressourcer til at styrke arbejdsmiljøet.

De nævner også anvendelse af vikarer i forbindelse med et højt sygefravær, høj belægning samt komplekse patienter, herunder også retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien. 

Det sidste er et stigende problem. På de almenpsykiatriske afsnit har der i 2022 været 8.785 sengedage med retspsykiatriske patienter. Det svarer til, at 24 af de almenpsykiatriske senge konstant har været optaget af retspsykiatriske patienter.

På Fyn har der særligt været udfordringer med ekstra pres på sengepladserne, hvor man mange dage har haft overbelægning på afdelingerne. 

En af løsningerne skulle være yderligere 32 pladser på Fyn. Men desværre er det først muligt når Nyt OUH bliver taget i brug. Et byggeri der er blevet udskudt flere gange. Derfor har man været nødt til at sendt patienter til Jylland. 

Grønt lys fra regionen

Efter brevet blev modtaget havde Psykiatri- og Socialudvalget taget problematikken med som punkt på dagsorden til det seneste udvalgsmøde. 

Udvalgsformand for udvalget, Sarah Andersen (V), siger til TV 2 Fyn, at de tager henvendelsen meget alvorligt. 

- Vi har givet ledelsen grønt lys til at gå tilbage til medarbejderne og resten af ledelsen og være nysgerrig på, hvad er der af muligheder og mulige initiativer.

Så I gør ikke noget konkret lige nu oven på den her henvendelse?

- Vi har forholdt os konkret til den skrivelse, og af den fremgår der ikke nogen konkrete løsningsforslag. Det er svært for os som politikere at reagere på. Vi skal have noget konkret fra de kloge mennesker ude i psykiatrien, siger Sarah Andersen.

Med godkendelsen i hånden kan psykiatriledelsen nu arbejde med konkrete løsninger for psykiatrien i Region Syddanmark. Dernæst skal disse så drøftes med regionsdirektør Jane Kraglund og politikerne i regionsrådet. 

Læs hele bekymringshenvendelsen her:

document — Bekymringsbrev til ledelsen i psykiatrien i Region Syddanmark, 0.85 MB

Oversigt

    Oversigt