I det fynske folks tjeneste

Politikerne fedtes mere og mere ind i sag om ulovlig støtte

Den 8. maj 2013 var der et såkaldt uformelt møde i økonomiudvalget, hvor sagen om Odense Sport og Event blev drøftet. Det pågældende møde havde angiveligt en karakter, som kan vise sig at være i strid med den kommunale styrelseslov, siger juridiske eksperter.

- En borgmester kan godt indkalde sit økonomiudvalg til uformelle drøftelser, men hvis der skal træffes beslutninger om en ny samarbejdsmodel, så skal der være offentlighed både for dagsorden og referat.

Det siger en af Danmarks førende mediejurister Oluf Jørgensen til TV 2/Fyn, efter at det er kommet frem, at sagen om støtte til Odense Sport og Event blev diskuteret på et såkaldt "uformelt" møde i økonomiudvalget den 8. maj 2013.

Fra dagsordene til møde i økonomiudvalget i Odense Kommune den 11. september 2013.

Mødet i økonomiudvalget i forsommeren var i følge TV 2/Fyns kilder af uformel karakter, og derfor er hverken dagsorden eller referat tilgængeligt for offentligheden.  Fem måneder senere, den 11. september, var der igen møde i økonomiudvalget. I dagsordenen til dette møde henvises der til  drøftelserne den 8. maj:

Anker Boye (S) var borgmester og medlem af økonomiudvalget, da aftalen blev lavet.

"I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse med Odense Sport og Event den 23/1 2013 og de eferfølgende drøftelser i Økonomiudvalget den 8/5 2013, har Økonomiudvalget tilkendegivet, at man ønsker at indgå en eller flere samarbejdsaftaler med Odense Sport og Event. Der indlægges derfor en bevilling på 5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio, kr. fra 2015 og frem under Økonomiudvalget". 

Venstres Jane Jegind var medlem af økonomiudvalget tilbage i 2013.

- Det er klart i strid med den kommunale styrelseslov at holde et møde i økonomiudvalget, hvis det handler om at tage stilling til en ny samarbejdsmodel. Den kommunale styrelseslov stiller krav om offentlighed både for dagsorden og referat, siger Oluf Jørgensen, som er tidligere professor og forskningschef på Danmarks Medie og Journalisthøjskole i Aarhus.

Steen Møller (K) var ligeledes medlem af økonomiudvalget.

Økonomiudvalget bestod på daværende tidspunkt af borgmester Anker Boye (S) og rådmændene Jane Jegind (V),  Steen Møller (K),  Brian Dybro (SF) og Peter Rahbæk Juel (S),

Som medlem af økonomiudvalget i 2013 er også SF's Brian Dybro blandet ind i sagen. 

 Om alle fem medlemmer af udvalget var tilstede på mødet den 8. maj, hvor aftalen med Odense Sport og Event blev drøftet, er ubesvaret, fordi der ikke foreligger et officielt referat. Der blev dog samme dag afholdt byrådsmøde, og det fremgår af referatet herfra, at alle fem politikere deltog i byrådsmødet samme dag som det uformelle møde fandt sted.

Også Odenses nuværende borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), var medlem af økonomiudvalget i 2013.

Lektor i forvaltningsret Sten Bønsing  fra Aalborg Universitet mener, at de nye oplysninger om det uformelle møde  kan pege i retning af, at politikerne har været mere inde over den ulovlige beslutning, end vi hidtil har fået indtryk af.

- Politikerne har et problem, hvis det viser sig, at de har været inde over en beslutning, der har været stillet spørgsmålstegn ved. Perspektiverne er, at hvor vi forleden havde en fornemmelse af, at det kun var embedsmændene, der havde været inde over, så ved vi nu,at sagen har været politisk drøftet. Vi mangler dog stadig at vide, hvilken rådgivning de har fået, siger Sten Bønsing. 

 TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de daværende fem medlemmer af økonomiudvalget.

Læs også OSE-sagen: Ledende politikere holdt "hemmeligt" møde om støtte

 

Læs også Forstå sagen: Odense støttede ulovligt OSE