Budget-aftale i Svendborg: Besparelser på ressourcepædagoger og klippekort til ældre

Et næsten enigt byråd har torsdag aften indgået aftale om besparelser for yderligere 20 millioner kroner for den kommende budgetperiode. Aftalen medfører blandt andet en afskaffelse af klippekortordningen på ældreområdet.

Kort før klokken 19.30 torsdag aften lykkedes det partierne i Svendborg Byråd at blive enige om, hvordan den resterende del af besparelserne på næste års budget skal findes.

Aftalen omfatter nedskæringer for i alt 20 millioner kroner, hvoraf forligsparterne i dag er blevet enige om at sætte konkret adresse på besparelser svarende til 9 millioner kroner.

quote Det her er en forringelse, og jeg vil ikke foregøgle, at det bliver anderledes

Bo Hansen, Borgmester i Svendborg, Soc.dem.

Besparelser, som blandt andet rammer den fritvalgsordning, som hidtil har sikret kommunens svageste ældre et "klippekort" til en række ydelser indenfor ældreplejen.

Ligesom der på børn- og ungeområdet er aftalt besparelser på kommunens ressourcepædagoger.

- De beslutninger, vi træffer, de har en konsekvens. Det er vi fuldt ud klar over, siger Bo Hansen (S).

Politiske udvalg skal nu finde de sidste 11 millioner 

Tilbage er så 11 millioner, som de forskellige politiske udvalg i den kommende tid selv skal udmønte. En smertefuld øvelse, erkender borgmester, Bo Hansen.

- Vi har faktisk et godt serviceniveau netop på de to store områder - ældreområdet og børneområdet - så jeg synes heldigvis, at vi har noget godt at tage noget af. Men det er klart, at det her er en forringelse, og jeg vil ikke foregøgle, at det bliver anderledes, lyder det fra Bo Hansen (Soc.dem.).

Hovedparten af de 11 millioner skal findes under Børn- og Ungeudvalget, men også Social- og Sundhedsudvalget skal holde for.

 

- Vi har kæmpet for at holde fast i køkkener på vores plejehjem

Lars Erik Hornemann fortæller her til aften, at det blandt andet har været vigtigt for Venstre at bevare de decentrale plejehjemskøkkener.

- Vi har kæmpet for at holde fast i de køkkener, vi har på vores plejehjem, hvor man laver varm mad direkte på plejehjemmene, så vi stadig gør det. Den decentrale tænkning, det er noget af, vi hele tiden prøver at tage med ind i den ting, vi afvejer her, siger viceborgmester Lars Erik Hornemann.

Budgetaftalen omfatter - bortset fra Enhedslistens tre byrådsmedlemmer - samtlige partier og medlemmer i Svendborg Byråd.

 

Borgmester ærgrer sig over "hilsen fra Christiansborg"

De ekstra besparelser kommer oveni i de besparelser for 69 millioner kroner, som man allerede i maj måned indgik en politisk aftale om.

Svendborg Byråd har altså i alt fundet reduktioner i budgetterne på knapt 90 millioner kroner fra budgetåret 2019 og frem.

Et beløb, som er vokset i takt med, at regeringens bebudede udligningsreform er faldet til jorden og håbet om et mærkbart særtilskud fra staten er svundet.

- Det er urimelige vilkår, jeg har budt mine kolleger i løbet af de seneste dage. De har været ansvarlige. De har fundet 69 millioner. De har faktisk løst opgaven én gang, og så får vi den her hilsen fra Christiansborg.

- Det er den følelse, vi alle sammen sidder med uanset parti. Det er en udligningsreform, hvor man endnu engang bekræfter, at dem, der bor langt fra de store byer, de får sådan en hilsen. Det er vi rigtig, rigtig ærgerlige over, siger borgmester, Bo Hansen (Soc.dem.).

Svendborg Kommune havde lagt billet ind på særtilskud fra staten i størrelsesordenen 30 millioner kroner, men endte med at måtte nøjes med de 12 millioner kroner.