Vil have overordnet vindmølleplan: - Kommune, borgerne og lokale firmaer skal på banen

I Svendborg Kommune ønsker Enhedslisten en overordnet plan for vindmøller og solceller. På den måde kan lokalsamfundet blive inddraget i klimaplanerne.

Tilbage i 2018 vedtog et flertal i Svendborg Kommunes byråd at stoppe en overordnet planlægning af vindmøller og solenergianlæg.

Dermed blev udviklingen alene overladt til store jordbesiddere og investorer, der ønsker at placere vindmøller i kommunen. Det gør det svært for kommunen at forklare, hvorfor vindmøllerne bliver placeret, hvor de gør, og det vil Enhedslisten nu lave om på.

- Vi skal pege de områder ud i landskabet, hvor det af hensyn til natur og mennesker er bedst, at vi placerer store solceller, siger Jesper Kiel, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg Kommune.

Enhedslisten vil have en overordnet planlægning, som sikrer, at vindmøller og solenergianlæg placeres, hvor det giver færrest gener for borgerne, naturen og landskabet.

Kommunen skal tage styringen

Samtidig skal det sikres, at kommunen lever op til den vedtagne klimapolitik, og det kræver, at den tager styringen og laver en overordnet planlægning uafhængigt af økonomiske interesser, mener Jesper Kiel.

- Vi skal have planlagt: Hvad vil vi gerne have? Hvor passer det bedst ind i kommunens landskab? Hvor blæser det mest? Det kan også være, hvor naturen skal beskyttes, og der er jo også borgerne, som vi skal tage hensyn til, at vi ikke placerer nogle meget store anlæg tæt, siger han.

Enhedslistens forslag skal diskuteres på byrådsmødet tirsdag, hvor man ellers skulle have taget stilling til vindmøller ved Broholm. I sidste uge blev vindmølleprojektet ved Broholm Gods sat på pause, da der kom nye oplysninger i sagen.

- Vi kommer i problemer med at forklare borgerne, hvorfor vindmøllerne skal være præcis der. Derfor er der et behov for en overordnet planlægning, inden vi går i gang med den store opgave, det er, og som er nødvendig af hensyn til vores klima, siger Jesper Kiel.

Borgerne skal inddrages

Et andet problem er, at vindmøllerne ifølge Jesper Kiel skaber modvilje fra borgerne.

- Derfor synes vi, at kommunen skal komme på banen, få borgerne og lokale firmaer på banen, og få dem til at sige: Vi vil gerne investere i grøn energi, og vi vil også gerne være med til at tjene penge og bruge det til den grønne omstilling, siger han. 

Derfor foreslår Enhedslisten, at Svendborg Kommune indbyder lokale borgere, firmaer og investorer til at sikre rammerne og den nødvendige kapital til kommende anlæg, så de i videst muligt omfang etableres som andelsbaserede anlæg med lokalt engagement.

- Det kan ikke bare være dem, der har penge, der skal bestemme, hvor vi har de her meget store anlæg placeret i landskabet. Det skal være kommunen. Det skal være os i fællesskab, der tager ansvar for klimaet og sikrer, at vi har en god plan og finder de bedste steder, siger Jesper Kiel.

Enhedslisten forelår, at kommunens eget selskab til vedvarende energi VE A/S går ind og investere i projekter på vegne af kommunen.