Vindmølleprojekt i modvind: Rådgiver anklages for dobbeltrolle

Planerne om tre vindmøller ved Broholm Gods møder kritik fra lokale og et byrådsmedlem, der mener kommunens rådgiver er part i sagen.

- Jeg mener, at vi skal parkere det her projekt.

Sådan siger Per Nykjær Jensen (V) om de tre vindmøller ved Broholm Gods, som byrådet i Svendborg Kommune efter planen skal stemme om på næste tirsdag. 

En aktindsigt, som en række borgere har delt med TV 2 Fyn, viser, at det er rådgivningsvirksomheden PlanEnergi, der har stået for at udarbejde en række af de redegørelser og godkendelser, vindmølleprojektet kræver.

Det er faldet byrådsmedlemmet for brystet. Han kritiserer kommunen for at anvender et rådgivningsfirma, som har som erklæret formål “at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer”.

- De har en meget kort formålsparagraf, der handler om at få lavet så mange vindmølleparker og solcelleanlæg som muligt, så for mig er det lidt svært at forstå, at de kan være 100 procent uvildige, siger Per Nykjær Jensen til TV 2 Fyn.

Flere kasketter

Derudover antyder byrådsmedlemmet rolleforvirring hos PlanEnergi.

Broholm Gods er mølleejer, og de har fået rådgivning af arkitektfirmaet Mogens B. Leth.

- Mølleejerens rådgiver, Mogens B. Leth, PlanEnergi og kommunen har kommunikeret om indholdet af miljøkonsekvensrapporten, siger Per Nykjær Jensen.

PlanEnergi har altså været inde over en rapport, som de selv efterfølgende skal behandle. 

Tillid fra borgmester

Planerne om de tre vindmøller blev mandag stemt videre fra miljøudvalget, hvor kun Venstre stemte imod. Tirsdag 27. oktober afventer godkendelsen i byrådet. 

Borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S) mener godt, man kan stole på, PlanEnergi er uvildige.

- De har et rådgiveransvar ligesom alle andre rådgivervirksomheder har. Der er jeg jo nødt til at have tillid til, at de spiller efter reglerne - lidt ligesom alle andre rådgiverfirmaer skal gøre, siger han.

At PlanEnergi har været inde over en rapport, som de selv efterfølgende skal behandle, ser han også som normalt for større konsulentvirksomheder, men påpeger, at ansvaret stadig ligger hos kommunen.

- Det er, sådan det er med nogle af de store konsulentvirksomheder. Sådan ville det også være med COWI, Rambøll og andre. De giver nogle bud til os, og det er stadigvæk vores opgave at kvalitetssikre, om arbejdet er gjort rigtigt. 

Det videre forløb for vindmølleprojektet ligger nu hos administrationen i Svendborg Kommune. Bo Hansen forventer dog ikke, at han hørt det sidste fra kritikerne af projektet. 

- Jeg forestiller mig, at der kommer udfordringer hver dag, og det er jo sådan vores demokrati virker. Så må administrationen gennemgå, om det her er behandlet rigtigt. Bliver vi udfordret på noget, kan projektet ikke lade sig gøre, og vurderer de, at det kan, jamen så kommer det til afstemning til byrådsmødet 27. oktober.

TV 2 Fyn har været i kontakt med PlanEnergi, der henviser til Svendborg Kommune for kommentarer.