Intern undersøgelse: Politi og Ankestyrelse får overbragt sagen om Tina Bue

Sagen om det mangeårige socialdemokratiske byrådsmedlem Tina Bue Frandsens brud på love og regler i forbindelse med sit arbejde i Odense Kommune, bliver nu en sag for politiet. Det står klart efter, at Odense Kommune har færdiggjort en intern undersøgelse.

TV 2/Fyn har i løbet af det seneste halve år afsløret en række brud på love og regler med relation til Tina Bue Frandsen. Det fik i foråret kommunen til at indlede en intern undersøgelse.

Efter måneders undersøgelsesarbejde offentliggjorde borgmesterforvaltningen torsdag den længe ventede rapport.

Hovedkonklusionerne er som følger:

  • Tina Bue Frandsens bibeskæftigelse var ikke forenelig med hovedbeskæftigelsen som kontorchef for Phønix i Odense Kommune.
  • Tina Bue Frandsen burde ikke have anvendt sin arbejdsteleon- og mail i forbindelse med bibeskæftigelsen. Det er særdeles kritisabelt, at den tidligere medarbejder er fortsat med at anvende arbejdstelefon og -mail efter at være oplyst om, at dette ikke måtte finde sted.
  • Aftaler om salg af kurser til Ankerhus Gruppen og Nordfyns Kommune ved den Tina Bue Frandsens søster er indgået i strid med habilitetsreglerne.
  • Kurser med overrepræsentation af eksterne deltagere burde have været aflyst.
  • Odense Kommune kunne ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten udbyde kurser til eksterne deltagere til en pris, der var lavere end markedsprisen.
  • Odense Kommune konkluderer, at der på Phønix ikke har været nogen egentlig journaliseringspraksis, hvilket anses for værende særdeles kritisabelt.
  • Odense Kommune har ikke fundet dokumentation for, at Tina Bue Frandsen har begået svig.
  • Tina Bue Frandsen var inhabil, da hun hyrede sin søster og svoger til at holde oplæg på en konference i Phønix

Læs hele den interne undersøgelse her:

Manglende dokumentation

Odense Kommune retter i undersøgelsen særdeles hård kritik af Tina Bue Frandsen, fordi der ikke er foregået journalisering i Phønix.

Dermed er der en række af de spørgsmål, som TV 2/Fyn har rejst i forbindelse med det seneste halve års afsløringer, som den interne undersøgelse ikke er i stand til at besvare fyldestgørende.

Blandt andet har det ikke været muligt i undersøgelsen at kaste lys over, hvorfor Tina Bue Frandsens private forretningspartner i konsulenthuset Ankerhus Gruppen i en årrække havde adgang til at købe og videresælge kommnunale kurser med stor avance.

Det er netop det ubesvarede spørgsmål, der nu får kommunen til at overbringe sagen til politiet.

Samtidig skriver Odense Kommune, at man vil videresende den interne undesøgelse til Ankestyrelsen, som i dag varetager tilsynet med landets kommuner.

Hvem er Tina Bue Frandsen?

Foreløbig fire fynske kommuner involveret

Sagen begyndte at rulle i foråret 2018.

TV 2/Fyn afslørede, at en leder i Nordfyns Kommune, som viste sig at være Tina Bue Frandsens søster, over en årrække havde købt kurser for i alt 240.000 kroner hos netop Tina Bue Frandsen.

En klar overtrædelse af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Afsløringerne førte til, at Tina Bue Frandsens søster og hendes overordnede, familiechef Henrik Jacobsen blev afskediget.

Kort efter kom det frem, at også søsterens mand i kraft af en lederstilling i Kerteminde Kommune havde købte kurser i Tina Bue Frandsens private firma i strid med forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Assens Kommune blev inddraget i sagen, da det kom frem, at samme svoger i sin nye stilling som leder af en institution i Assens igen havde forsøgt at købe kurser hos Tina Bue Frandsen for borgernes penge.

Et kursuskøb, som Assens Kommune dog nåede at få stoppet - på trods af, at svogeren ifølge et internt mødereferat havde forsøgt at give indtryk af, at kurserne ikke var udbudt af Tina Bue Frandsen selv, men af Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Glamsbjerg Fri- og Efterskole afviste i den forbindelse blankt at have givet Tina Bue Frandsen lov til at drive kursusvirksomhed i skolens navn.

Endelig kunne TV 2/Fyn i slutningen af september fortællle, at Tina Bue Frandsen i sin tid som først byrådsmedlem og chefkonsulent i borgmesterforvaltningen - og siden som leder af den kommunale kursusenhed Phønix - havde videresolgt kommunale kurser til spotpris til en privat forretningsforbindelse.

En handel med kommunale kurser, som den daværende indehaver af konsulenthuset Ankerhus, som også var Tina Bue Frandsens private forretningspartner, tilsyneladende har tjent flere hundrede tusind kroner på.

Ingen kommentarer fra Tina Bue Frandsen

TV 2/Fyn har forsøgt at komme i kontakt med Tina Bue Frandsen på telefon og SMS, men hun har ikke ønsket at tale med TV 2/Fyn om sagen.