Særligt mange magtanvendelser på fyret centerleders heldagsskole

Heldagsskolen topper med flere længder listen over specialskoler med flest magtanvendelser overfor eleverne. Direktøren for området er overrasket, og tallene får nu kommunen til at iværksætte en undersøgelse.

120 gange måtte lærere og pædagoger sidste år gribe til fysisk magt i håndteringen af de knap 30 børn, som er elever på Heldagsskolen, der ligger i Otterup.

Det viser en rundspørge, som TV 2/Fyn har lavet.

Det sker dermed langt, langt oftere på den nordfynske skole end på nogen af de andre fynske specialskoler.

Dertil kommer, at de 120 magtanvendelser udgør en stigning i forhold til 2016, hvor lederen af Heldagsskolen har estimeret, at der fandt 109 magtanvendelser sted.

quote Det er alt for mange, og det skal der gøres en indsats for at bringe ned. Det er rigtig vigtigt.

Ejner Jensen, Børn- og Ungedirektør, Nordfyns Kommune

- Det er alt for mange

Børn- og Ungedirektør i Nordfyns Kommune Ejner Jensen erkender, at konflikterne tilsyneladende alt for ofte ender med, at der anvendes magt i form af tvang eller fastholdelse.

- Det er alt for mange, og det skal der gøres en indsats for at bringe ned. Det er rigtig vigtigt. Magtanvendelse er noget, der skal finde sted i sjældne tilfælde. Det skal ikke være en del af den pædagogiske praksis.

Har det været det?

- Det tør jeg ikke sige, fordi så tæt på har jeg jo ikke været. Man kan sige, at i denne her situation, hvor jeg mangler en fagchef og en centerleder, så kommer jeg som direktør forholdsvis tæt på driften.

- Det har givet mig en indsigt, som jeg ikke har haft tidligere. Jeg har faktisk ikke været vidende om, at det var sådan en praksis, der var, og det var så voldsomt, siger Ejner Jensen.

Har du været god nok til at spørge ind til de her ting?

- Det synes jeg, at jeg har været. Jeg har jo taget de svar, jeg har fået, for gode varer. Derfor har jeg været i den tro, at tingene var, som de skulle være.

Ejner Jensen fortæller, at han først er blevet klar over problemet efter, at TV 2/Fyn har gjort ham opmærksom på, at Heldagsskolen ligger højere end andre skoler.

 

Skole for børn med svære problemer

Heldagsskolen er et specialpædagogisk tilbud til normaltbegavede børn med svære sociale og følelsesmæssige problemer.

Den hører under Nordfyns Børne- og Familiecenter, hvor lederen for nylig blev fyret for gennem flere år at have sendt sine medarbejdere på kurser og efteruddannelse hos sin søster.

Sagen endte med også at koste familiechef Henrik Jacobsen jobbet, fordi han var vidende om forbindelsen mellem de to søstre uden at gribe ind.

Den nu forhenværende leder af Nordfyns Børne- og Familiecenter blev samtidig politianmeldt, fordi det i forbindelse med sagen om ulovlige køb af kurser kom frem, at hun havde videresendt stærkt fortrolige handleplaner om to navngivne børn til den samme søster.

TV 2/Fyn har spurgt de fynske specialskoler til antallet af magtanvendelser i 2016 og 2017.
TV 2/Fyn har spurgt de fynske specialskoler til antallet af magtanvendelser i 2016 og 2017.

Langt fra kommunens retningslinjer

Heldagsskolens mange magtanvendelser står i skærende kontrast til de retningslinjer for magtanvendelser, som kommunen selv har udarbejdet, og som også omfatter Heldagsskolen.

Af retningslinjerne fremgår:

Hovedreglen er, at magtanvendelse er forbudt, og at magtanvendelse aldrig kan bruges som en del af den pædagogiske bistand.

Nordfyns Kommunes egne retningslinjer:

- Noget galt i Børne- og Familiecentret

Direktør for børn- og ungeområdet, Ejner Jensen, medgiver, at meget tyder på, at de udarbejdede retningslinjer for magtanvendelse på skolens institutioner ikke er blevet overholdt.

Det, der står tilbage er jo, at vi har haft de her sager om ulovlige køb af kurser – så har der været uro omkring Langebyhus, hvor tidligere medarbejdere er stået frem og har fortalt, at tingene ikke foregår, som de bør – og nu kommer så det her med alt for mange magtanvendelser.

Man kunne godt få det indtryk, at det sejler lidt på børn- og ungeområdet i Nordfyns Kommune?

- Nej, det synes jeg ikke, du kan konkludere. Jeg synes faktisk, at børn- og ungeområdet på Nordfyn fungerer ganske glimrende. Vi har haft nogle hændelser her, som ikke har været i orden, så man kan sige, at det her sejlet omkring dét – men du kan ikke sige, at det har sejlet på børn- og ungeområdet, siger Ejner Jensen.

Så det er Nordfyns Børne- og Familiecenter, der har sejlet lidt?

- Det er jo et rimelig voldsomt udtryk at bruge, men der har i hvert fald været ting, der ikke har været i orden. Ja.

Og det er du først blevet opmærksom på efter, at de her sager har kørt?

- Altså, man kan jo sige det på den måde, at hvis jeg havde haft den viden tidligere, så havde jeg handlet på det, lyder det fra direktør Ejner Jensen.

Direktør for børn- og ungeområdet, Ejner Jensen, erkender, at de mange magtanvendelser er udtryk for, at der er problemer i kommunens Børne- og Familiecenter.