Højst 22 elever i hver klasse: - Det bliver svært at finde pengene

Maks. 22 elever i folkeskoleklasserne. Sådan lyder et forslag fra Venstres Araz Khan, men den radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley mener ikke, der er plads i budgettet.

Der må højst være 22 elever i folkeskolens 0.-3. klasser. 

Det mener det odenseanske byrådsmedlem Araz Kahn (V).

- Vi skal have en bedre overgang fra børnehaven til skolen. Der skal være et tryggere miljø, bedre læring og mere tid til den enkelte relation. I sidste ende skal vi have flere børn til at trives og flere til at gennemføre afgangseksamen, siger han.

Onsdag starter budgetforhandlingerne for 2023 i Odense, og her tager han et forslag om et elevloft med sig. 

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) har de seneste fem år selv ønsket et loft på 24 elever i klasselokalerne. Det ønske tager hun ikke med i år. Hun kalder forslaget fra Araz Khan for 'meget sympatisk', men har svært ved at se det blive til virkelighed.

- Vi har i alt 20 millioner kroner at gøre godt med til forhandlingerne, så jeg kan godt forestille mig, at det bliver svært at finde pengene til det i år, siger hun. 

Araz Khan er uforstående overfor, at rådmanden ikke mener, pengene til forslaget kan findes i budgetforhandlingerne. 

- Hvis politikere virkelig vil noget, skal de nok finde pengene til det, siger han.

Forsøgsordning først

Tal fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense viser, at 18 procent af de i alt 688 skoler har klasser på mere end 24 elever. Ifølge Araz Khan er der i dag op mod 30 elever i klasselokalerne på nogle af skolerne.

Hans forslag er tænkt som en forsøgsordning, hvor fem skoler får et elevloft på 22 i 0.-3. klasse. 

Beregninger fra Børn- og Ungeforvaltningen er baseret på de fem skoler i Odense, der har sværest ved at fastholde og tiltrække elever fra deres eget skoledistrikt. 

På de fem skoler vil loftet betyde, at der skal oprettes seks nye klasser. Det vil ifølge forvaltningen koste 4,1 millioner kroner per skoleår.

- Det er fem skoler for knap fire millioner kroner. Det synes jeg godt kan forsvares i et budget, siger Araz Khan. 

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley er enig i, at der er store problemer i folkeskolen, som skal løses.

- Børnene går ikke i skole på kryds og tværs af sociale skel. Vi kan ikke rekruttere lærere nok. Vi har en folkeskole, hvor mange piger mistrives, og drengene synes skolen er kedelig. Vi skal lave en folkeskole, som man rent faktisk godt gider gå i, siger hun.

Men rådmanden tager ikke et forslag om et elevloft med sig til budgetforhandlingerne i år, da hun mener, at budgettet er for stramt. 

Du har tidligere haft et forslag om et elevloft med til budgetforhandlinger, nu er der et andet parti, der tager dem med, og så tror du ikke på, at man kan finde pengene. Hvordan hænger det sammen?

Der er på meget kort tid sket en stor ændring af økonomien både nationalt og her i Odense. Vi har haft flere år, hvor vi kan prioritere store velfærdsområder, og vi var mange partier, der var klar til, at folkeskolen skulle have et løft, men det kan vi bare ikke nu.

Ikke nyt forslag

Forslaget er ikke nyt. I 2020 viste en rapport, at eleverne i Odense klarede sig skidt fagligt. Her forslog rådmand Susanne Crawley at nedsætte antallet af elever i klasserne.

Efterfølgende foreslog Araz Kahn, at Børn- og Ungeforvaltningen i kommunen skulle beregne, hvad det ville koste, hvis man satte et loft over antallet af elever i folkeskolens 0.-3. klasser. Et forslag som børn- og ungerådmanden Susanne Crawley dengang stemte nej tak til. 

- Jeg synes egentlig ikke, der er så meget at undersøge. Vi har før bedt om at få at vide, hvad det koster at sænke klassekvotienterne. Så jeg har en udmærket idé om, hvad det her kommer til at koste. Det, som jeg ikke synes, man har taget stilling til, det er, hvad man så vil gøre, når børnene kommer i fjerde klasse. Det er et forholdsvist uigennemtænkt forslag, som formentlig bunder i et rigtig godt formål om at sænke klassekvotienten. Det her er bare ikke særlig godt gennemarbejdet, sagde børn- og ungerådmanden dengang. 

Hun bad på daværende tidspunkt Araz Khan tage forslaget med til budgetforhandlinger, som de altså gør nu. Han håber på, at der alligevel kan findes plads i budgettet til forslaget.

- Jeg har tidligere været ude og sige, at det er det her vi vil, så er vi også nødt til at forfølge det, siger han. 

Rådmand Susanne Crawley var meget begejstret, da der i december blev indført et loft på 26 elever i folkeskolens mindste klasser på finansloven.