Kapitalrejsning: Totalbanken prøver igen

Totalbanken forsøger nu at få 100 millioner kroner ind i banken via obligationstegning.

Først forsøgte Totalbankens bestyrelse at lokke med aktier til favørpris for at styke banken med 100 millioner kroner, så ønskede et par af bankens storaktionærer at satte banken til salg, og nu prøver bankledelsen så igen at få flere penge på kistebunden.

Ifølge en fondsbørsmeddelelse har Totalbanken besluttet at undersøge muligheden for at udstede såkaldte seniorobligationer for cirka 100 millioner kroner.

Hvis der findes interesse for obligationerne vil Totalbanken udstede obligationerne som senior unsecured, der er en betegnelse for obligationernes risikoafdækning, med en forventet løbetid på tre år.

Totalbanken har givet Nykredit Bank mandat til på bankens vegne at undersøge mulighederne i obligationsmarkedet og i givet fald at være arrangør af en eventuel kommende udstedelse.