Naturfond giver en halv million til at redde fynske strandtudser

Med et samlet bidrag på 13 millioner kroner vil Naturfonden lette presset på naturen flere steder i Danmark

Strandtudser er blevet sjældne i Danmark.

Egentlig burde man kunne finde de små padder i hele landet, men fordi tudsens vandhuller ofte udtørrer hen over sommeren, er der langt imellem dem. 

Det prøver man at lave om på i Refsvindinge ved Nyborg. Gennem et projekt fra 2016 med Københavns Zoologiske Have har Refsvindinge Natur- og Kulturcenter gravet 26 nye vandhuller og på den måde givet en hjælpende hånd til dyrelivet.

Men der er brug for endnu mere. Derfor har Den Danske Naturfond tildelt 527.500 kroner til naturcenteret. Pengene skal gå til at grave omkring 15 nye vandhuller.

- Det, der er altafgørende nu, er at finde ud, hvor tudsen vandrer hen, og hvor det vil være bedst at lægge vandhullerne, siger Lise Fenger, der er daglig leder hos Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Selvom man allerede har lavet mange nye vandhuller, er det svært at aflæse direkte på bestanden, da der går tre til fem år, før en strandtudse er kønsmoden.

- Derfor er det først nu, at vi kan begynde at se, hvor vi har strandtudser. Men de er her rundt omkring hos lodsejerne, og det er jo et rigtig godt tegn, siger Lise Fenger.

Projektet i Refsvindinge er unikt, fordi det er lokale lodsejere, der stiller deres jord til rådighed til nye vandhuller.

Truet af tørke og biler

Det er med hjælp fra frivillige, at naturcenteret har skabt og skal skabe de nye vandhuller. En af dem, der hjælper til, er Tobias Christensen fra Frørup.

- Man får en god viden om naturen. Det kan jeg godt lide, siger han.

Han er glad for, at der nu er støtte til flere nye vandhuller.

- Tudserne vandrer ikke så langt i Danmark, som de gør i varmere klimaer, så jo flere vandhuller vi har, jo større chance er der for, at de kan overleve. 

Ifølge Miljøstyrelsen går bestanden af strandtudser hurtigere tilbage end andre frøer og tudser. Det skyldes blandt andet, at ynglevandhullerne tørrer ud, og at dyrene dræbes af biler, fordi de søger føde på steder uden bevoksning som grus- og asfaltveje.

Halvanden million kroner til fynsk å

Det andet projekt på Fyn, Naturfonden har valgt at støtte, er ved Hundstrup Å ved Vester Skerninge på Sydfyn. 

Her er der støttet med 1.465.800 kroner. Pengene skal gå til, at Hundstrup Å restaureres og gøres til en mere naturlig å på strækningen mellem Lindevads Mølle og Strandvejen.


Andre steder i landet skal der blandt andet sættes vildsvin ud og skabes store arealer med vild natur. Og det er vigtigt, der bliver sat ind, mener Flemming Nielsen, der er direktør for Den Danske Naturfond.

- Naturen er under pres, også i Danmark. Den har brug for, at vi sammen gør en indsats, hvor vi kan. Derfor er vi meget glade for at kunne hjælpe ildsjæle i hele landet med at gøre deres drøm om at hjælpe naturen til virkelighed. Hver kvadratmeter ekstra natur tæller for Danmarks vilde dyr og planter og for alle, os der holder af at færdes i naturen, siger han i en pressemeddelelse.

Man kan få et overblik over alle projekterne på Naturfondens hjemmeside

Donationer fra Den Danske Naturfond


Oversigt

    Oversigt