Ny teknologi skal fange CO2: I fremtiden bliver fjernvarmen klimaneutral

480.000 ton C02 fanget, lagret og omdannet til ressourcer. Det er målet med den undersøgelse, som Fjernvarme Fyn og finske Fortum nu igangsætter for på sigt at gøre fjernvarmen klimaneutral.

I fremtiden bliver det meget grønnere at tænde for radiatoren, hvis du bor i Odense og Nyborg.

Det er i hvert fald ambitionen med et nyt samarbejde mellem Fjernvarme Fyn og den finske Fortum-koncern.

- Vi ser en mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme til borgerne på Fyn og på samme tid bidrage markant til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor går vi og Fortum-koncernen nu forrest med en ambition om at hjælpe Odense Kommune med at blive klimaneutral i 2030 og yderligere bidrage til den nationale klimastrategi, siger Fjernvarme Fyns administrerende direktør, Jan Strømvig, i en pressemeddelelse.

De to selskaber vil i gang med at indfange CO2 og lagre det under jorden, så det på sigt kan blive en bæredygtig ressource. Håbet er, at den indfangede CO2 kan udnyttes i for eksempel genanvendt plastik eller som brændstof til transport og i industrien.

Et års undersøgelse

I første omgang indebærer det nye samarbejde en forundersøgelse, som forventes færdig inden årets udgang.

Her vil man undersøge, om det er muligt at indfange CO2 fra Fjernvarme Fyns anlæg i Odense og fra Fortums anlæg i Nyborg, der miljøbehandler farligt affald fra industrivirksomheder og forsyner nyborgenserne med fjernvarme.

quote Vi tager her et stærkt skridt i retningen af et klimaneutralt Odense

Tim Vermund, klima- og miljørådmand, Odense Kommune

I Odense Kommune er man glade for det nye projekt, som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vurderer vil være med til, at kommunen når sit mål om at være klimaneutrale allerede i 2030.

- Teknologien omkring CO2-fangst, som vi nu udforsker nærmere, har potentiale også i et større klimaperspektiv, hvor kulstof og brint ikke alene kan blive til bæredygtigt brændsel, men hvor selve processen også bidrager til udvikling og grønne arbejdspladser. Uanset typen af teknologi er det allermest afgørende, at vi finder frem til de bedst mulige klimaløsninger for netop vores by, siger Peter Rahbæk Juel i pressemeddelelsen.

Det er han ikke alene om at synes.

- Vi tager her et stærkt skridt i retningen af et klimaneutralt Odense. Potentielt fjerner vi her 40 procent af vores CO2. Vores bekymrende børn og unge skal vide, at vi er i gang med konkrete og reelle løsninger, der ikke bare får betydning for Odense. Når vi går foran og viser, at vi kan lykkes, vil de erfaringer og resulter, vi skaber, gøre det lettere for andre lande at følge med, siger klima- og miljørådmand i Odense, Tim Vermund (S), i pressemeddelelsen.

480.000 ton CO2 i 2030

På trods af at Fjernvarme Fyn allerede i et stort omfang har udfaset kul, så har de to selskaber i Odense og Nyborg tilsammen en CO2-udledning på knap en million ton. Med den nye teknologi forventer man i Odense at kunne indfange godt 340.000 ton CO2, mens man i Nyborg forventer at indfange knap 140.000 ton inden 2030.

Hvis det lykkes, så svarer det til cirka tre procent af løsningen på den danske klimaudfordring.

Efter 2030 håber de to selskaber på, at det på sigt er muligt at fange helt op mod 900.000 ton CO2, som kan lagres eller omdannes til bæredygtige ressourcer. 

De cirka 200.000 borgere i Odense, der i dag modtager varme fra Fjernvarme Fyn, vil fortsat få fjernvarme. Det samme er tilfældet for fjernvarmekunderne i Nyborg. Den eneste forskel er, at hvis CO2’en fra forbrændigsprocessen indfanges, så vil fjernvarmen blive klimaneutral.

På sit anlæg i Oslo i Norge har det finske selskab Fortum allerede haft succes med CO2-fangst i mindre skala.