Rekordmange havørne i år: Særligt Fyn er højtflyvende

På trods af tilfælde på Tåsinge, hvor havørne er blevet forgiftet, er der fremgang i bestanden.

Rekordmange havørne kan ses på vingerne i år.

Der er rundt regnet kommet 138 havørneunger til fra de 121 reder, hvor de voksne ørne har haft succes i ynglesæsonen.

Særligt på Fyn har havørnene i år haft en stor fremgang. Der er kommet fem nye ynglepar på Fyn, hvor antallet dermed er steget fra 24 til 29 par. Det er primært i Faaborg-Midtfyn Kommune, at den store fremgang har fundet sted.

- Der har været en generel stigning over hele landet, men specielt her på Fyn har der været en ekstra stor stigning, siger Lilly Sørensen, der er lokal koordinator for de fynske havørne.

Havørnene blev udryddet i Danmark i slutningen af 1800-tallet, men blev i 1996 etableret på ny som dansk ynglefugl.

Og på de 24 år, der er gået, er der kommet 1224 havørneunger. Et tal, der er langt over forventningen.

Da projektet blev lanceret, var målet, at man i 2040 skulle have 75 par havørne. I dag har vi 134 ynglepar, hvoraf 121 par havde succes med at sende yngel afsted i år.

- Der er generelt flere reder på sydhavsøerne. Så det er lidt en forsættelse af det. Men det er også fordi, at vi har søerne, hvor de trives rigtig godt. De finder deres føde i vand, så det er heromkring, at de skal findes, siger Lilly Sørensen og forsætter: 

- Det er dejligt, at det kan lykkes sådan noget.

Men på trods af stigningen i antallet af havørne, så har de også mødt udfordringer på flyveturen.

Havørne forgiftet med carbofuran

Fyns Politi oplyste i en pressemeddelelse i slutningen af september, at fire havørne var blevet forgiftet.

Tre af de fire havørne blev fundet tæt ved deres rede.
Tre af de fire havørne blev fundet tæt ved deres rede.

De fire havørne blev fundet døde på Tåsinge, hvor de formentlig havde været døde et par uger, da de blev fundet.

De viste sig at være forgiftet med giftstoffet carbofuran. Et giftstof, der ellers har været forbudt i EU siden 2008. Sagen blev på daværende tidspunkt anmeldt til Fyns Politi.

- Selvom der fortsat er eksempler på illegal jagt og bevidste forgiftninger af ørne, så nyder de store rovfugle en meget stor bevågenhed i befolkningen. For eksempel bliver det med det samme opdaget, hvis der sker noget uregelmæssigt eller mistænkeligt i et ørneterritorium, siger lederen, Kim Skelmose, af DOF’s Projekt Ørn i en pressemeddelelse.

Ambitionerne har fået vinger

Kerneområderne for havørnene er Lolland, Falster, Sydøstjylland og Sydfyn. Men dog ses en tendens, hvor ørnene fordeler sig mere og mere i hele landet.

Derfor er ambitionen også derefter. En bestand på 160 til 180 ynglepar er realistisk, når vi i Danmark har så ideelt et landskab for havørnen, forklarer Lilly Sørensen.

- Det er svært at sige, hvad maksimum er, men vi har høje forventninger. Det er svært at sige. Det kommer også an på, om ørnene kan enes om området, siger Lilly Sørensen.

Se hele indslaget om de mange fynske havørne herunder.

Havørne er i fremgang på Fyn
Fotograf: Thomas Greve

Oversigt

    Oversigt