Farlige elinstallationer: Skandaleramte byggebrødre skal nu undersøges af politiet

Sikkerhedsstyrelsen anmoder nu Fyns Politi om at efterforske byggefirmaet Grønnely. Lejerne har i månedsvis klaget over byggesjusk, og samtidig er firmaet mistænkt for at have brudt loven i forbindelse med ombygningen af det tidligere rådhus i Langeskov.

Fyns Politi skal efterforske byggefirmaet Grønnely. Det sker efter en anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen.

Da to teknikere fra Sikkerhedsstyrelsen i starten af januar undersøgte to lejligheder og et fællesareal på Grønvej i Langeskov, blev der fundet 14 alvorlige fejl på elinstallationerne. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen forøgede fejlene risikoen for stød og brand i de to lejligheder. De resterende 28 lejligheder i Grønnely Haverne blev slet ikke undersøgt. 

I slutningen af april – et halvt år efter, at beboerne flyttede ind i Langeskov – meddelte Grønnely, at firmaet havde hyret det autoriserede firma CR Electric til at rette op på alle fejl i de elektriske installationer i både Langeskov og på firmaets udlejningsejendom i Gilleleje i Nordsjælland.

Opdatering
Clock25. maj 2022, kl. 16:56
Artiklen er opdateret med kommentar fra Grønnelys direktør nederst i teksten.

- Vi har haft en længere dialog med Grønnely, og der har været en række partshøringer. Men der er nu gang i en proces med at få alle fejl i lejlighederne i Langeskov og i Gilleleje udbedret, fortæller vicekontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Evy Boe Madsen.

Som TV 2 Fyn tidligere har fortalt, har brødrene Kristian og Peder Blak fra Grønnely specialiseret sig i at opkøbe offentlige bygninger, der ikke længere er i brug, og ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft ombygge dem til udlejningsejendomme.

Men mange steder i landet klager beboerne over omfattende byggesjusk i Grønnelys ejendomme. I Langeskov har lejerne blandt andet klaget over utætte vvs-installationer, manglende varme, revner i vægge, skæve gulve og elendigt malerarbejde.

Uklart, hvem der har lavet arbejdet

De mange fejl, der blev fundet på elinstallationerne i 2 af de 30 lejligheder i Langeskov, fik Sikkerhedsstyrelsen til at indlede en undersøgelse af, om elarbejdet var udført af et firma med den krævede autorisation.

Denne undersøgelse har nu stået på et par måneder, men trods flere partshøringer og høringssvar, er Sikkerhedsstyrelsen ikke i stand til at afgøre, om elarbejdet i to ejendomme er udført af autoriserede firmaer, som loven kræver.

Derfor inddrager Sikkerhedsstyrelsen nu Nordsjællands og Fyns Politi i efterforskningen.

- Vi har spurgt ind til, hvem det er, der har lavet elarbejdet, og i og med, at vi ikke har kunnet få svar, har vi sendt sagen til efterforskning hos politiet, siger Evy Boe Madsen.

Politiet kan gøre mere

Ifølge vicekontorchefen håber Sikkerhedsstyrelsen, at politiet kan få flere oplysninger fra Grønnely end Sikkerhedsstyrelsen har været i stand til.

- Vi har nogle områder, vi må bevæge os inden for, og politiet har nogle andre områder, de må bevæge sige inden for. Der, hvor vi må spørge ind, kan vi ikke gøre så meget i øjeblikket, siger Evy Boe Madsen.

I Grønnelys høringssvar til Sikkerhedsstyrelsen fra 27. april erkender firmaet, at installationerne er udført af Grønnelys egne håndværkere. Men firmaet mener, at de var i god tro, da elarbejdet ifølge Grønnely, blev udført under kontrol af firmaet CR Electric.

- Henset til at alt el-arbejdet, som vi har fået udført af andre, er sket med instruktion og vejledning fra den autoriserede elinstallatør CR Electric, der også efterfølgende har kontrolleret alle installationer inden indflytning, har vi været af den opfattelse, at arbejdet er sket efter bogen, lød forklaringen fra Grønnely, der dog samtidig erkendte, at der var plads til forbedringer.

- Vi forstår nu, at en elinstallatør som udgangspunkt formelt set kun kan uddelegere autorisationskrævende arbejde til medarbejdere indenfor samme virksomhed, som denne er tilknyttet, og at en autoriseret elinstallationsvirksomhed ikke må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er enten direkte ansat i eller indlejet i virksomheden, skrev Grønnely til Sikkerhedsstyrelsen.

Risikerer bødestraf

Men forklaringerne har altså ikke været nok for Sikkerhedsstyrelsen til at fastslå om arbejdet er udført af autoriserede virksomheder, og derfor bliver politiet nu inddraget.

- Vi må se, hvad politiet finder frem til, men det er jo ikke sikkert, at de kommer videre end vi gør, lyder det fra vicekontorchefen i Sikkerhedsstyrelsen.

Virksomheder, der ikke følger autorisationsloven kan straffes med bøde, mens autoriserede firmaer, kan få frataget deres autorisation, hvis de ikke følger kravene i loven.

Den nye direktør for Grønnely, Christian Stig Møller, skriver i en kommentar, at han er meget overrasket over Sikkerhedsstyrelsens skridt om at involvere politiet.

- Vi har heraf kunnet forstå, at Sikkerhedsstyrelsen har bedt politiet undersøge et spørgsmål, som vi faktisk allerede har besvaret til Sikkerhedsstyrelsen i et brev af 25. april 2022, og hvor vi har erkendt, at der er sket en proceduremæssig fejl. Det er en formel fejl, der er sket i arbejdsdelingen mellem den autoriserede elinstallatør på projektet og så os, og den tager vi fuldt ansvar for og har iværksat udbedring af, skriver direktøren.

- Som vi forstår det, går politiets undersøgelse således alene på, om vi skal sanktioneres for i sin tid at have begået denne procedurefejl. Når politiet frem til det og beslutter, at vi skal have en bøde herfor, tager vi naturligvis det til efterretning - vi har indrømmet fejl, og det skal vi rette op på og tage konsekvensen af. Derfor vil vi selvfølgelig også gå i dialog med og samarbejde med politiet i deres undersøgelse af sagen og svare på alle spørgsmål, som de måtte have, slutter Christian Stig Møller.