Fjord & Bælts tilfangetagne marsvin får støtte af minister

SF's Carl Valentin har bedt miljøministeren blande sig i sagen om indespærrede marsvin hos Fjord & Bælt i håb om at få stoppet dyreforsøgene. Minister støtter Fjord & Bælt.

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil ikke forbyde Fjord & Bælt at holde marsvin i fangeskab.

Det skriver hun i et svar til fynske Carl Valentin, der er medlem af Folketinget for SF.

Fjord & Bælt har som det eneste forskningscenter fået lov til at dispensere fra reglen om at holde marsvin.

- Flere end 100 videnskabelige studier er blevet publiceret, siden Fjord & Bælt-centret startede deres forskning, og det er styrelsens (Miljøstyrelsens, red.) vurdering, at Fjord & Bælt leverer en saglig og vigtig viden om marsvins adfærd, skriver Lea Wermelin.

Befri Freja

Marsvinene Freja, Saga og Eskild svømmer alle i Fjord & Bælts aflukkede bassiner. På den anden side af indhegningen lever flere tusinde vilde og truede marsvin.

Carl Valentin og dyreværnsgruppen World Animal Protection mener, at de tre tilfangetagne marsvin skal sættes ud til den øvrige bestand.

- Miljøministeren og fødevareministeren må sikre, at forbuddet mod at holde hvaler indespærret, respekteres, siger dyrevelfærdsordfører Carl Valentin. 

3.000 marsvin drukner årligt

De tre marsvin i bassinerne i Kerteminde hjælper forskere til at blive klogere på de vilde marsvins adfærd. Det er også på Fjord & Bælt, at mysteriet om, hvorfor 3.000 marsvin hvert år drukner i net brugt til fiskeri, skal løses.

- Der er ved dispensationen lagt vægt på, at de indfangede marsvin vil blive anvendt til forskning og formidling, der bidrager med viden til forvaltning og beskyttelse af arten, skriver miljøministeren og fortsætter:

- Undervandsstøj og bifangst er to væsentlige trusselsfaktorer for marsvin, og forskning, der kan bidrage med viden til at forvalte disse faktorer, vurderes at være væsentligt for at beskytte arten.

Fjord & Bælts dispensation til at holde marsvin gælder foreløbig til 31. december 2021. Herefter skal centret søge ny dispensation.

Du kan læse hele miljøminister Lea Wermelins svar her