Uenige politikere presses af særligt eksperiment

I Kerteminde Kommune har hjemmeplejen mødt kritik, og samtidig vil man i de kommende år mangle sosu'ere, men kan uenige politikere bogstaveligt talt presses til at blive enige gennem særligt eksperiment?

Hvordan man passer på de ældste i samfundet, er et kernespørgsmål, hver gang der er kommunalvalg.

Det er også tilfældet i Kerteminde Kommune, hvor plejen af ældre har mødt kritik i løbet af de seneste år. Ældreplejen var derfor et centralt punkt, da politikerne i september forhandlede det 1,74 milliarder kroner store budget på plads.

Men selvom politikerne kunne blive enige om et budget, var der også områder, hvor de ikke fandt sammen om en løsning. Blandt andet hvordan man skal bruge de 50.000 kroner, der er sat af til hvert plejehjem i kommunen.

Løst eller KVast

TV 2 Fyn har inviteret fire byrådskandidater fra Kerteminde til at være med i eksperimentet Løst eller KVast for netop at diskutere ældrepleje.

- Vi har 20 minutter til at komme ud med et forslag, vi kan bruge efterfølgende og gå ud at sige: "Det er sådan, vi gør". Det er udfordrende, fordi det har vist sig ved budgetforhandlingerne, at vi ikke kunne blive enige, siger Britt Pedersen, der genopstiller til byrådet for Socialdemokratiet.

De 20 minutter brugte hun sammen med Ken Jespersen fra Venstre og Lone Kiilerich fra Dansk Folkeparti, som begge sidder i byrådet, og med Michael Nielsen, der er kandidat for Konservative.

Presset til løsning

Eksperimentet Løst eller KVast går ud på, at de fire kandidater lukkes ind i en specialdesignet boks, hvori de har 20 minutter til at blive enige om et forslag til at løse et aktuelt problem.

For hver fem minutter, der går, rykker væggene tættere på, og hvis de ikke når frem til et konkret løsningsforslag, taber de spillet.

- Setuppet er jo anderledes end den måde, man normalt forhandler på. Det er jo forhandling på speeddateniveau, siger Michael Nielsen om valgspillet.

- Det var lidt surrealistisk. Vi vidste jo, det ville ske, men når det så sker, bliver man alligevel sådan lidt: "Uha".

Selvom valgspillet ikke helt ligner den normale forhandlingsproces, mener flere af kandidaterne, at opsætningen hjælper dem i retningen af en løsning.

- Når man kommer tættere sammen, og man kan se, at uret tikker ned, lægger det et pres på, at man skal nå et resultat, siger Ken Jespersen.

Kandidaterne fra Kerteminde nåede frem til en løsning, de kunne blive enige om. For at få flere sosu’ere vil man konkret arbejde med at indføre skolepraktikker for de ældste folkeskoleelever, ligesom man vil gøre det til et muligt studiejob for de 15-18 årige.

For at højne kvaliteten vil man arbejde for, at der oprettes mindre teams med mere selvbestemmelse i hjemmeplejen.

- Jeg er glad på fagets vegne. Vi er i den spæde start, men vi er startet på at kunne slippe personalet fri, siger Britt Pedersen.

- Det kunne vi blive bedre til

Der er nok ikke udsigt til, at væggene i byrådssalene rundtomkring begynder at presse politikerne til hurtigere og mere konkrete løsninger, men deltagerne mener alligevel, de har lært noget af den lidt særegne forhandling.

Hvis de her løsningsforslag ikke er en særlig økonomisk udfordring, og I godt kunne blive enige om dem nu, hvorfor er det så ikke blevet gjort noget før?

- Måske fordi vi ikke er blevet så konkrete, som vi blev her. Når vi snakker om det i udvalget, er det meget på det plan, hvor vi kigger på rekrutteringen, og hvordan optaget er på sosu-uddannelsen og så videre. Der kunne vi måske blive bedre til at sige, hvad betyder det så helt konkret for personalet ude på gulvet, siger Britt Pedersen.

Michael Nielsen mener også, der er noget at lære.

- Du kan ikke lave et budget for en kommune på den her måde, for der er man nødt til at have noget mere faglighed indover fra embedsfolkene, for ellers risikerer man at beslutte noget, som ikke kan lade sig gøre. Men det her med at man sætter sig i et rum, og alle er enige om, at man har et problem, der skal løses, så kan man sige: ”Skal vi ikke aftale, at vi har en retning når vi går ud.” Så at man giver sig selv en bunden opgave, siger han.

Hele afsnittet med kandidaterne fra Kerteminde kan ses i toppen af artiklen. Afsnit fra de andre fynske kommuner kan ses på tv2fyn.dk/kvast.

Hele forhandlingen mellem de fire politikere kan ses herunder.

Her kan du se alle politikernes 20 minutter i forhandlingsboksen.
Fotograf: Fotograf: Jonathan Malat Redigering: Jonathan Malat/Anton Gyde
17047-2c419846.jpeg
17047-2c419846.jpeg
DF_2
Dansk Folkeparti
Lone Kiilerich
Født 24/1/1959
281621-8e52c330.jpeg
281621-8e52c330.jpeg
c_2
Det Konservative Folkeparti
Michael Nielsen
Født 3/8/1975
227125-965d6c35.jpeg
227125-965d6c35.jpeg
a
Socialdemokratiet
Britt Pedersen
Født 28/3/1960 i Munkebo
36023-2c719b7d.jpeg
36023-2c719b7d.jpeg
V
Venstre
Ken F. G. Jespersen
Født 5/12/1964 i Kerteminde

Oversigt

    Oversigt