To fynske kommuner ændrer på skatten

Odense og Kerteminde kommuner ændrer i 2022 på skatten og dækningsafgiften for erhvervsejendomme. I ti kommuner landet over stiger skatten næste år.

Odense og ni andre af landets i alt 98 kommuner sætter skatten op i 2022, mens seks kommuner sætter skatten ned - her i blandt Kerteminde.

I alt viser foreløbige tal en kommunal skattestigning på 122 millioner kroner næste år. Men regeringen ønsker at nedsætte den statslige bundskat, så den samlede skat for borgerne i landet "under ét" ikke stiger.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse efter kommunerne har vedtaget budgettet og skatterne for næste år.

Den endelige opgørelse af skatteresultatet forventes dog først i december, lyder det fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Dækningsafgift sænkes

Skattestigningen i Odense bliver på 0,06 procent, mens Kerteminde sænker skatten med 0,1 procent.

Dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes desuden i Odense og Kerteminde med henholdsvis 0,7 og 1,7 promille.

Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, der skal dække de udgifter, som kommunen påføres som følge af erhvervsejendommen.

Ændringerne betyder, at den samlede ændring i provenuet for Odense i 2022 lander på 7,3 millioner, mens provenuet i Kerteminde lander minus 5,9 millioner.

Udligningsreformen har givet muligheden

Den største kommunale skattestigning bliver i Gentofte Kommune. Her stiger udskrivningsprocenten med 0,37 procentpoint til 24 procent, skriver Ritzau.

Udskrivningsprocenten er den skatteprocent, der bruges til beregning af den kommunale indkomstskat.

Også i Helsingør, Greve, Solrød, Fanø, Horsens, Lemvig og Skanderborg stiger skatten, mens Kalundborg og Norddjurs, som Kerteminde og Odense, også sænker dækningsafgiften for erhvervsejendomme.

Af de vedtagne skattestigninger er 42 millioner uden for rammerne i udligningsreformen fra 2020. Dermed vil der komme en modregning i bloktilskuddet svarende til den ekstra skattestigning.

Udligningsreformen har givet kommuner muligheden for at hæve skatten på statens regning, hvis kommunerne stod til at tabe penge på udligningsreformen.

Reformen skal skabe "et Danmark i bedre balance", som det lød i aftaleteksten. Dermed skulle der skabes mere ligevægt mellem landets kommuner heriblandt på skatteprocenten.

Grafik: Indenrigs- og Boligministeriet
Grafik: Indenrigs- og Boligministeriet