I det fynske folks tjeneste

Slutspurt: Naturpark Lillebælt rykker nærmere

Middelfart, Fredericia og Kolding Kommuner er nu så langt med planer om Naturpark Lillebælt, at de har sendt en ansøgning om godkendelse til Friluftsrådet.

De tre Lillebæltskommuner, Middelfart, Fredericia og Kolding har godkendt planerne om Naturpark Lillebælt og beder nu Friluftsrådet om at få projektet mærket som Dansk Naturpark.

Svaret ventes i december, og bliver det et ja, får Trekantsområdet Danmarks største naturpark.

Læs også Ny naturpark: Borgerne skal tage ansvar for naturen

Det er kulminationen på et større forberedelsesarbejde, hvor de tre kommuner har været i dialog med foreninger, borgere og erhverv om projektets mål, ønskede projekter og naturparkens afgrænsning.

Formand for naturparkrådet og borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd (S), jubler:

Lillebælt er fantastisk, og naturparkmærket kan være en løftestang for vores områdes udvikling.

Johannes Lundsfryd, borgmester, Middelfart, (S)

- Det er fantastisk, at vi nu er så langt, og at vores samarbejde omkring Lillebælt kan give os Danmarks største naturpark. Lillebælt er fantastisk, og naturparkmærket kan være en løftestang for vores områdes udvikling, hvad enten vi skal forbedre naturen, øge friluftslivet, turismen og antallet af tilflyttere, eller når kommunerne skal søge penge til lokale projekter og partnerskaber. 

Hvis Friluftsrådet godkender planerne, skal der arbejdes videre med 42 projekter fra 2018 til 2022.

Læs også Dialogmøder om Naturpark Lillebælt

Blandt projekterne er:

 • En flydende formidlingsplatform i Lillebælt
 • Et stort forskningsprojekt om fødekæden i Lillebælt – med DTU, SDU, AAU og Bæltfiskerne
 • Unge naturparkguider – børn uddannes til at formidle om Lillebælt
 • Hotspots i Fredericia, Kolding og Middelfart med observationsposter og formidling til børn og voksne

Du kan se, hvad alle 42 projekter går ud på og hele Naturparkplan Lillebælt her.

For at blive Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærningsordning skal disse kriterier være opfyldt:

 • ​Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur 
 • Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning
 • Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder
 • Naturparken skal have et naturparkråd 
 • Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen. 
 •  Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne 
 • Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser
 • Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende
 • Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet
 • Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne skal være politisk vedtaget

 

Det skraverede område bliver til Naturpark Lillebælt

Du kan se en hvidbog om Naturpark Lillebælt her

Se bilag med alle høringssvar her