I det fynske folks tjeneste

Gentagne afslag på førtidspension fortsætter

Trods løfter om en ny og bedre praksis fortsætter pensionsteamet i Faaborg-Midtfyn Kommune med at afvise fagfolks indstillinger til førtidspension. Det har ramt kronisk syge Linda Ryet.

01:03

Kronisk syge Linda Ryet forstår ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat tilsidesætter fagfolks vurderinger i sager om pension, når man har erkendt, at borgerne ikke må komme i klemme.

Kommunens arbejdsmarkedschef erkendte i slutningen af januar måned, at det er et problem, når borgere igen og igen oplever at blive indstillet til førtidspension for derefter at få afslag.

Alligevel har 41-årige Linda Ryet den 13. februar for anden gang modtaget et afslag på den førtidspension, som kommunens egne fagfolk vurderer, er uundgåelig.

Hun forstår ikke, at kommunen fortsætter en praksis, som man havde lovet at stoppe.

Læs også Kommune beklager lungesyge Catherines forløb: - Det skal ingen opleve

- Jeg ser arbejdsmarkedschefen stå på TV og sige, at det her er der ikke nogen borgere, der skal opleve, og så tænker jeg, at nu kan det da ikke gå galt. Men så går der 14 dage, og så får jeg afslag nummer to på førtidspension, siger Linda Ryet.

Arbejdsmarkedschef lovede ny praksis

Det er præcis en måned siden, arbejdsmarkedschefen lovede bedring.

Det skete i forbindelse med, at TV 2/Fyn kunne fortælle historien om 22-årige Catherine Brændeholm fra Broby, der lider af den invaliderende sygdom cystisk fibrose.

Jeg ser arbejdsmarkedschefen stå på TV og sige, at det her er der ikke nogen borgere, der skal opleve

Linda Ryet, tidl. forsikringsrådgiver

Ligesom Linda Ryet er hun to gange indstillet til førtidspension af kommunens fagfolk for derefter at få sin sag afvist af de to medarbejdere, som sidder i kommunens pensionsteam.

Dengang erkendte arbejdsmarkedschefen, at der var noget galt.

- Det har været et utrolig langvarigt og opslidende forløb Catherine har været i gennem. Det vil jeg gerne beklage. Det skal vi kunne gøre bedre, lød det dengang fra arbejdsmarkedschef, sagde Mette Gaarde-Fink.

00:53

Se en længere bid af interviewet med formand for arbejdsmarkedsudvalget, Jos Bisschop (S) fra den 31. januar 2018.

Luk video

Læs også Kommune afviser egne fagfolk i hver tredje sag om førtidspension

Udvalgsformand: - Det er ikke i orden

Catherine Brændeholms sag fik også den nyslåede formand for arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jos Bisschop (Soc.dem.), til at reagere.

- Det er et skidt forløb, at hun i 2016 får at vide, at hun kan få førtidspension, og pensionsnævnet så siger: ”Nej, det kan du ikke alligevel”, sagde han i slutningen af januar, da sagen kom frem.

- Det synes jeg er dårligt. Det er ikke i orden.

- Jeg kan godt forstå, hun undrer sig

Arbejdsmarkedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Mette Gaarde-Fink erkender, at man endnu ikke har løst problemet, men fastholder, at man er i fuld gang med at gøre det.

Kan du forstå, at Linda Ryet undrer sig, når hun har set dig sige i fjernsynet, at det her skal ingen borgere i gennem?

- Jeg kan godt forstå, hun undrer sig. Jeg kan også sige, at der hvor vi taler om tilbagevisninger, fordi vi i processen kunne have gjort noget andet. Det er det, vi skal minimere, siger Mette Gaarde-Fink.

Hvor lang tid skal det tage?

- Det er noget vi intensivt arbejder på frem mod sommer. Samtidig er vi ved at ændre sammensætningen af vores pensionsnævn, og det regner vi med at have på plads indenfor de næste måneder, og så forventer jeg, at vi ser en anden praksis, siger arbejdsmarkedschefen.

01:39

Arbejdsmarkedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Mette Gaarde-Fink, fortæller, at man stadig er i gang med en proces, der skal løse problemet.

Luk video

Trafikuheld satte stopper for arbejdslivet

Det var et alvorligt trafikuheld, der i sommeren 2012 påførte Linda Ryet omfattende fysiske skader.

Som følge af uheldet lider hun af diskusprolaps i nakken, diskusprotrusion i lænden, piskesmæld, kroniske smerter og hovedpine, lys- og lydoverfølsomhed, føleforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær.

De seneste tre år har hun været i et såkaldt ressourceforløb.

- Jeg synes selv, det er helt urimeligt, at folk skal igennem så mange år og så mange ting for at få ikke bare et men to afslag på førtidspension, når så mange fagfolk siger, at det er det her, der er løsningen for den her borger.

Hvad håber du, at det kan flytte, at du nu har valgt at fortælle, hvad du har været igennem?

Læs også Catherines lunger nedbryder sig selv: Kommune siger nej til førtidspension

- Jeg håber, at der kommer endnu mere opmærksomhed på, at en ting er, at man siger noget på TV, men at man så samtidig beholder den praksis, som man har lovet at ændre. Det er ikke rimeligt, siger Linda Ryet.

Lodret uenighed om, hvorvidt Linda Ryet kan komme til at arbejde

Det fremgår af det sagsmateriale, som fagfolkene i kommunens rehabiliteringsteam blandt andet har udarbejdet i løbet af de tre år, hvor Linda Ryet har været i ressourceforløb, at alt er afprøvet, og at hun efter deres vurdering ikke vil kunne komme til at passe et arbejde.

De skriver blandt andet:

... arbejdsevnen er nedsat til ubetydelighed i ethvert erhverv, og der kan ikke peges på behandling eller andre indsatser, som kan bedre Lindas tilstand - end ikke på særlige vilkår.

Det vurderes helt åbenbart, at Lindas arbejdsevne ikke kan bedres ved deltagelse i yderligere forløb, ej heller andre behandlingsmæssige tilbud.

Rehabiliteringsteamets indstilling til førtidspension, 16. august 2017.

Men selvom fagfolkene altså ikke ser anden mulighed end førtidspension, bliver hendes sag den 5. september sendt tilbage til rehabiliteringsteamet med beskeden:

Samlet set er pensionsteamet ikke enig i, at der skal tilkendes førtidspension på det grundlag, der foreligger på sagen.

Linda Ryets sag sendes derefter videre til et andet rehabiliteringsteam, men også fagfolkene i dette team vurderer, at førtidspension er eneste udvej, og i november 2017 genindstiller de til førtidspension.

Knapt to måneder senere - den 13. februar 2018 - kommer der så igen svar fra pensionsteamet, som skriver:

... at det ikke er fagligt dokumenteret, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke bliver i stand til at forsørge dig selv ved indtægtsgivende arbejde.

Afslag nummer to fra pensionsteamet, 13. februar 2018.

Pensionsteamet mener altså fortsat ikke, at det - trods Linda Ryets fem et halvt år i systemet heraf tre i ressourceforløb - er dokumenteret, at hun er for dårlig til at kunne arbejde.

De henviser blandt andet til, at Linda Ryet kun er 41 år gammel.

Hvad er det, der mangler?

Arbejdsmarkedschefen vil ikke gå i detaljer med den konkrete sag og har derfor heller ikke noget bud på, hvad det er, der mangler at blive dokumenteret i Linda Ryets sag.

- Det kan jeg af gode grunde ikke, for det er ikke mig, der laver sagsbehandlingen, siger Mette Gaarde-Fink.

Borgeren kan ikke pege på, hvad der mangler at blive afprøvet. Pensionsnævnet peger heller ikke på, hvad det er, der mangler at blive afprøvet. To rehabiliteringsteams kan ikke finde noget, der ikke er afprøvet - og du har heller ikke noget bud på, hvad det er, der ikke er afprøvet... 

- Det har jeg ikke, fordi jeg ikke går ind i den konkrete sag her i medierne.

- Det jeg kan sige, det er, at hvis det handler om, at rehabiliteringsteamet mener, at alt er afprøvet og formår at få det dokumenteret, så er det jo det, pensionsnævnet vurderer ud fra og ud fra det, der er i lovgivningen, siger Mette Gaarde-Fink.

00:48

Arbejdsmarkedschef, Mette Gaarde-Fink, vil ikke give noget bud på, hvad det er for dokumentation, der mangler i Linda Ryets sag. 

Luk video

Pensionsnævn

I Faaborg-Midtfyn Kommune bliver beslutninger om førtidspension truffet i pensionsnævnet. Det består af to ledende medarbejdere fra kommunen:
- En afdelingsleder.
- En teamleder, som refererer til den pågældende afdelingsleder.
Begge nævnets medlemmer er ansat på borgerserviceområdet, men arbejder udenfor myndighedsområdet.
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune

Rehabiliteringsteam

Alle kommuner skal sammensætte et rehabiliteringsteam, som behandler sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet består af repræsentanter fra:
  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant).
Derudover sidder der en sundhedskoordinator fra regionen med i teamet.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet