Nyborg Slot forsynes med havudsigt

Slotsprojekt til 280 millioner forsynes med tårn på 24 meter eller mere. Realdania og A. P. Møllers fond skal dog sige ja til fordyrelsen.

Et af landets største og flotteste kulturarvsprojekter, ombygningen og renoveringen af Nyborg Slot, bliver efter al sandsynlighed endnu flottere.

Arkitektfirmaet Cubo, der vandt konkurrencen, har præsenteret en løsning på en af de store knaster ved vinderprojektet - det amputerede vagttårn.

I Cubo-arkitekternes vinderforslag var der slet ikke gjort noget ved tårnet i modsætning til de andre arkitekters bud på det nye Nyborg Slot.

Dommerkomiteen skrev i sin betænkning, at tårnet bør bearbejdes, så det styrker fortællingen om et fæstningsanlæg. Det nuværende tårn er ikke mere end cirka 10 meter højt og har senest været brugt af befæstningen i Nyborg til krudt-arsenal.

- Det, der har været så utrolig vigtigt for os, har været, at vi vil gøre kulturarven forståelig. Derfor vil vi gerne vise, at det har været et stort firefløjet anlæg med en ringmur og selvfølgelig også et tårn, fortæller direktør på Østfyns Museum, Erland Posmose.

I Middelalderen var tårnet langt højere og en del af forsvarsværket. Fra toppen kunne man følge skibsfarten og eventuelle angribere på Storebælt.

I arkitektfirmaets forslag forhøjes tårnet til i omegnen af 24 meter eller mere, så besøgende kan nyde havudsigten fra toppen.

Forhøjelsen udføres formentlig i tegl med en gennemsigtighed i toppen af tårnet, så det om aftenen fungerer som vartegn med indvendigt lys, der skinner igennem teglbelægningen.

Ændringen af Cubo Arkitekters projekt fordyrer det 280 millioner kroner dyre projekt med et ukendt millionbeløb. Derfor skal baglandet i Realdania, A. P. Møller Fonden og Nyborg Kommune efter sommerferien officielt sige god for, at projektet må blive dyrere.

- Men jeg tør godt sige, at styregruppens medlemmer er rimeligt begejstrede for resultatet, siger museumsdirektør Erland Posmose.

Samtidig med, at dommerkomiteen udpegede Cubos forslag som vinder, slog man ned på otte konkrete "opmærksomhedspunkter" i vinderprojektet, som ikke var helt tilfredsstillende.

Nyborg Slot restaureres i alt for en kvart million kroner. 

De punkter er nu også bearbejdet og er klar til finansiel afklaring.

Nyborg Kommune skal efterfølgende i gang med at lave lokalplan for slotsområdet og der vil også blive indkaldt til et borgermøde.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) er også begejstret for det forhøjede tårn, som han forventer bliver en stor publikumssucces.

- Men det bliver hele projektet - og hele formidlingsdelen bliver også fantastisk. Den kommer til at bygge på et samarbejde med Moesgaards Museum i Århus med anvendelsen af den nyeste formidlingsteknologi, siger han.

Det ombyggede og renoverede slot skal stå klart i 2020.