Derfor er politikerne så hemmelighedsfulde om letbanen

At politikerne holder tilbage med oplysninger om Odense Letbane, undrer flere borgere i Odense, men det giver god mening, vurderer juraprofessor.

Flere odenseanere undrer sig over, at politikerne er så hemmelighedsfulde med oplysninger om letbanen og dens fremtid.

Onsdag mødtes Økonomiudvalget i Odense Kommune til en ekstraordinær og fortrolig orientering om letbaneprojektets fremtid.

Efterfølgende ønskede ingen af politikerne at fortælle, hvad de fik at vide om letbanen.

- Der er lige præcis den åbenhed, der skal være, så selskabet på ene side har en god mulighed for at passe på skatteborgernes penge over for underentreprenører, der gerne vil se, om de kan få så meget som muligt ud af kontrakten som overhovedet muligt, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- På den anden side skal der være en offentlighed om rammer, retning og fremdrift i et projekt som Odense Letbane, fortsætter borgmesteren.

Juraprofessor: Derfor er politikerne så hemmelighedsfulde

Uden at vide konkret hvilke oplysninger der kom frem mødet, fortæller Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, at offentlighedsloven er indviklet, når det gælder, hvad borgerne må få at vide og ikke må få at vide.

Hvad er offentlighedsloven?

Der er en lang række undtagelser til, hvad borgerne i Odense kan kræve at få at vide om et offentligt projekt som Odense Letbane.

- Det lyder umiddelbart rigtig, at der kan være en helt velbegrundet årsag til, at der skal være hemmelighed omkring oplysningerne, siger Sten Schaumburg-Müller.

De seneste dage, uger og måneder har der i medierne været historier om problemer med letbanens værksted, en konflikt med Banedanmark og nye krav fra den spanske entreprenør Comsa, og her skal politikerne ikke melde detaljer om konflikterne ud til borgerne i Odense.

- Det vil sige, at der kan ligge nogle forhandlinger med en underentreprenør, og det vil typisk være undtaget af offentlighedsloven, siger Sten Schaumburg-Müller.

Med andre ord kan udsigten til en retssag gøre, at politikerne ikke må videregive oplysningerne, der er kommet frem på mødet.

- Jeg kan godt forstå, der er stor interesse. Vi har som ejere fået en fortrolig orientering, som vi ikke må eller kan videregive, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

- Som politikere har vi en fortrolig viden, som vi skal forvalte bedst muligt til glæde og gavn for odenseanerne, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).

Holder mere hemmeligt

Når det er sagt, fortæller juraprofessoren, at forvaltninger generelt i Danmark har en tendens til at holde på flere oplysninger, end hvad nødvendigt er.

- Der er en vis tradition for at holde mere hemmeligt, end der er hjemmel til i loven, siger Sten Schaumburg-Müller, der dog ikke kender detaljerne i letbanesagen godt nok til at vurdere, om det kan være tilfældet her.

Efter mødet forsikrede Peter Rahbæk Juel, at han fortsat har tillid til letbaneselskabet, og at man forventer, at den holder sig inden for både budget og tidsplan.

Odense Letbane skulle oprindeligt have åbnet i 2020, men den blev i første omgang forsinket til 1. september 2021 og senere igen til “årsskiftet”. Det er stadig uvist, præcist hvornår Odense Letbane kører med passagerer for første gang . 

Oversigt

    Oversigt