Ekstraordinært møde i aften: Det ved vi og det mangler vi svar på om Agedrup Skole

Torsdag aften mødes politikerne i Børn- og Ungeudvalget til et ekstraordinært udvalgsmøde, efter 113 forældre tidligere på ugen sendte bekymringsbrev om uacceptabel adfærd blandt eleverne på Agedrup Skole. Her fremlægges en afdækning af, hvad der er foregået på skolen.

Der er mange ubesvarede spørgsmål i sagen om Agedrup Skole. Mandag klokken 13 sendte 113 forældre en mail til undervisningsministeren, Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune og til ledelsen på selvsamme skole.

Mailens emne: Vold, krænkende adfærd og manglende handling fra skolen.

Siden har TV 2 Fyn kunnet beskrive, hvordan elever helt ned til fjerde klasse trues med kniv, at 11-års fødselsdage fejres med såkaldt ”11-års tæsk”, og at der på skolen både sælges og indtages stoffer.

Ingen af de konkrete episoder har givet anledning til en bortvisning, står der i skrivelsen.
Men hvem har vidst hvad? 

I aften mødes politikerne i Børn- og Ungeudvalget. Siden mandag er det forsøgt klarlagt, hvad der har fundet sted på Agedrup Skole i løbet af de seneste år. I aften får politikerne en afdækning af, hvad der er foregået, hvem der har vidst det, og hvad der er blevet gjort for at stoppe det.

Her får du nogle af de spørgsmål, der mangler svar på.

Hvem er ballademagerne? Dækker det over få eller mange elever?

Rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen (R) sagde tidligere på ugen, at det var nødvendigt at få dannet et komplet overblik over, hvor stort problemet er.

- Lige nu arbejder forvaltningen på, at få et overblik over hvad der er sket, og hvordan der er blevet handlet. Det er vigtigt for os, at finde ud af, om det kan lokaliseres til nogle få personer, eller om det er kulturen på skolen, sagde Susanne Crawley Larsen.

Redegørelsen forventes at være med til at klarlægge omfanget af problemerne og være med til at indsnævre, hvor problemerne er opstået. 

Hvad har Odense Kommune vidst, og hvad har kommunen gjort?

Skolebestyrelsen skrev i sin årsberetning fra 2022/2023, at man lavede retningslinjer for "voldsomme handlinger og krænkende adfærd".

En læges underretning til Børn- og Ungeforvaltningen fra februar 2023, som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af, giver også et indblik i en rå hverdag på Agedrup Skole. Der står, at en dreng var blevet udsat for grove, fysiske overgreb og at han efterfølgende ikke kunne komme i skole "på grund af angst for mobning og overgreb."

Og så er der endnu et bekymringsbrev, som en gruppe forældre sendte til samme forvaltning, herunder Susanne Crawley Larsen, i sommeren 2023.

Her var det forældre i en af klasserne i udskolingen, som gjorde deres bekymringer tydelige i en skrivelse til Odense Kommune. Problemet var, at en specifik elev skulle tilbage til klassen.
- Vi og vores børn er dybt bekymrede og utrygge ved, at en tidligere elev tilsyneladende vender tilbage, skrev de.

Hvad kommunen vil gøre herfra, venter vi stadig at på svar på. 

Hvad har skolen vidst og gjort for at løse problemerne?

Noget tyder på, at skolen i lang tid har været bevidst om en problematisk adfærd blandt eleverne på skolen. 

Skolens ledelse forsøgte i 2022 at løse et problem med uacceptabel adfærd blandt skolens elever med en såkaldt toiletmakkerordning for pigerne i SFO’en. Ordningen blev indført, da en forælder gav udtryk for en mistanke om et overgreb.

Ifølge forældre på skolen, så har ledelsen i sagerne om vold og anden krænkende adfærd fremstået passiv og uden at drage konsekvenser. 

Hvordan skolen skal komme problemerne til livs vides endnu ikke. 

Hvad stiller man op med eleverne?

Som lovgivningen er nu, så kan elever ikke smides ud af folkeskoler for bestandigt. Elever kan i grove træk flyttes fra én klasse til en anden eller én skole til en anden. Flere politikere i Odense Kommune har ønsket eleverne midlertidigt fjernet fra Agedrup Skole, men uden at have en alternativ løsning.

Om der kommer en handleplan fra mødet i aften, vides ikke.

Er udflytning af elever fra Vollsmose en del af udfordringen? 

Tidligere på ugen sagde rådmand i Odenses Beskæftigelses- og Socialforvaltning, Christoffer Lilleholt (V), at han vil have undersøgt, om der er sammenhæng mellem sammenlægningen af to tidligere Vollsmose-skoler og elever, der skaber en utryg dagligdag på Agedrup Skole.

- Vi har nogle indikationer på, at nogle af de elever, som har skabt mange problemer, er kommet fra de Vollsmose-skoler, vi tidligere har haft, siger rådmanden.

Han hæfter sig ved, at der tidligere har været en anden normal i skolerne i Vollsmose, og rykker man eleverne derfra og til en ny skole, vil presset følge med.

Det vides ikke, om redegørelse fra Børn- og ungeforvaltningen berører dette emne. 

TV 2 Fyn dækker mødet tæt, og du kan følge med på tv2fyn.dk. 

Oversigt

    Oversigt