Gymnasieelever dropper cyklen og tager bilen

En ny undersøgelse af de odenseanske gymnasieelevers transportvaner viser, at de starter med at cykle i 1.G og dropper cyklen til fordel for bil i 3.G

Cyklen bliver valgt fra til fordel for bil, når de odenseanske gymnasieelever kommer i 3.G. Det viser en ny undersøgelse, der er lavet af gymnasielevernes transportvaner.

I 1.G cykler eller går 55 procent af eleverne til gymnasiet. Når de kommer i 3.G er det tal faldet til 38 procent. Og undersøgelsen viser, at det er bilen, der tager over, når gymnasieeleverne møder i 3.G. 

Blandt eleverne i 1.G er det 12 procent af eleverne der kommer i skole i bil, mens det i 3.G er hele 44 procent af eleverne, der kommer i skole i bil. 

Cyklen er grøn og sund

Og det tal vil Odense Kommune gerne have ændret, både af hensyn til udledningen af CO2, men også af hensyn til gymnasieelevernes sundhed.

 - Hvis vi vil være en sund by og en grøn by, så skal vi gøre det nemt at cykle, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Rådmanden vil derfor gerne have, at der skal laves flere cykelstier, så folk naturligt vil vælge at cykle.

- Vi skal lave flere supercykelstier, som klimataskforcen også anbefaler det, så det bliver nemt at vælge cyklen. Jeg mener, at det skal være gulerod og incitamenter, der skal få folk til at vælge cykel fremfor bil, og ikke forbud, siger Christoffer Lilleholt. 

Undersøgelse er en øjenåbner

På Skt. Knuds Gymnasium er undersøgelsen en øjenåbner for vicerektor Thomas Secher Lund, og gymnasiet vil nu lave en kampagne, der skal få eleverne til at fastholde de gode cykelvaner, selvom de får et kørekort undervejs i deres gymnasietid. 

- Jeg er glad for, at vi har så stor andel, der cykler eller går i skole, men jeg synes ikke, at vi er i mål endnu. Derfor sætter vi i starten af skoleåret gang i en kampagne, der skal fremme elevernes cykelvaner, forklarer vicerektor på Skt. Knuds Gymnasium Thomas Secher Lund. 

Vicerektoren forestiller sig, at kampagnen, som kommer til at hedde "Knuds knokler sammen" skal bestå af små motiverende konkurrencer, der skal få eleverne til at cykle mere. 

-  Vi kommer til at lave små konkurrencer, hvor vi har præmier til nogle af de klasser der cykler mest i skole. Lidt som man kender det fra kampagnen "Vi Cykler til Arbejde". Målet er at fastholde andelen af dem der cykler i 1.G, så de cykler i 3.G, forklarer Thomas Secher Lund.  

Vaner grundlægges tidligt

Også Odense Kommune arbejder for at give gymnasieeleverne mere bæredygtige transportvaner. I november sidste år satte By- og Kulturudvalget penge af til, at arbejde sammen med gymnasierne om at få flere til at cykle, gå eller tage offentlig transport til gymnasiet. 

-  Undersøgelsen gør mig opmærksom på, hvad det er for nogle vaner man tillægger sig tidligt i livet. De følger med resten af livet, og det er vigtigt at få vi får odenseanerne til at tage cyklen, når det ikke er nødvendigt at tage bilen, siger Christoffer Lilleholt.  

Undersøgelsen er lavet blandt 4.664 elever på de otte gymnasier i Odense. Undersøgelsen viser, at der er flest elever, der går eller cykler til de to gymnasier i midten af Odense, Odense Katedralskole og Skt. Knuds Gymnasium, mens 47 procent af elever på Tietgen HHX ankommer i bil.