Liiban føler sig diskrimineret på grund af sin hudfarve - og han er ikke den eneste

Antallet af eksempler på diskrimination er fordoblet i den hjemmeplejegruppe, hvor den fyrede Liiban Abdulle arbejdede.

Da den fyrede hjemmeplejer Liiban Abdulle stod frem i TV 2 Fyn for at fortælle sin side af historien, efter han mistede sit arbejde i Odense Kommune ovenpå et fund af et snifferør i en hjemmeplejebil, var det ikke kun for at rense sit eget navn. Det var også for at sætte fokus på ledelsesproblemer i Aftengruppe Nord.

Han mener også, at han er blevet udsat for diskrimination - og han er ikke den eneste medarbejder, der har haft det sådan det seneste år.

Du kan læse hele Liiban Abdulles historie her:

Og et kig i den seneste trivselsrapport for Aftengruppe Nord viser, at gruppen, der tæller næsten 80 medarbejdere, har været særligt præget af diskrimination og krænkende adfærd det seneste år. 

I trivselsrapporten, der er fra efteråret 2023, fremgår, at 11 medarbejdere har oplevet diskrimination eller dårlig behandling fra sin leder eller en kollega i løbet af 2023. Det er mere end en fordobling i forhold til 2022, hvor antallet var fem. 

Samtidig har 12 oplevet krænkende adfærd fra en leder eller kollega, mod syv året før.

Liiban Abdulle har meldt blandt andet sin leder for overtrædelse af racediskriminationsloven, der siger, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle på grund af race, hudfarve, religion eller tro. 

Det skyldes, at de andre medarbejdere der var med i bilen til slutningen af vagten alle var etnisk danske. Det var kun Liiban Abdulle, der blev suspenderet. De andre kollegaer kunne møde på arbejde. Siden blev han fyret som hjemmeplejer, fordi kommunen ikke havde tillid til ham og eftersom han ikke kunne forklare, hvorfor der lå et aggregat til indtag af euforiserende stoffer på det sæde, hvor han havde siddet. 

Kommunen lagde til grund, at fordi han var den sidste, der brugte bilen aftenen inden snifferøret blev fundet, måtte det være Liiban Abdulles rør. Selvom der var tre andre i bilen den aften udover Liiban Abdulle. 

Vil ikke forholde sig til sagen

Charlotte Gjørup, som er chef for Ældre- og Sundhed i Odense Kommune, ønsker ikke at forholde sig til den konkrete sag, men vil gerne svare på spørgsmål om trivselsrapporten.

- Da vi fik trivselsrapporten i september 2023 kunne vi se, at der var noget, som krævede vores handling. Siden har vi arbejdet på at minimere årsagerne til konflikterne opstår, siger Charlotte Gjørup.

Aftengruppe Nord på Lavsenvænget i Odense.
Aftengruppe Nord på Lavsenvænget i Odense.
Foto: Peter Salomon


Hun fortæller at man kort efter trivselsundersøgelsen indsatte en erhvervspsykolog, som interviewede cirka 50 af medarbejderne i gruppen. Her fik man indtrykket af, at det primært var konflikter blandt personalet, der var årsag til stigningerne man ser i undersøgelsen.

- Der er en hård tone på arbejdspladsen, vil jeg godt erkende. Den har dog primært været møntet på at løse opgaven, men der er helt afgjort nogle som har slået sig på det retoriske. Det er et hårdt miljø at arbejde i.

Rokeringer i ledelsen

Den 1. maj blev der sendt et internt informationsnotat ud til medarbejderne, hvori der stod, at "der lægges op til en ny start i Aften Nord":

"Der fremkommer fortsat bekymringshenvendelser vedrørende ledelsen og arbejdsmiljø, og derfor findes tiden nu moden til at opdele Aften Nord," stod der.

En af ændringerne var, at lederen af hjemmeplejegruppen Charlotte Hjortsballe Aamand blev flyttet. Hun har siden 15. maj været ny leder af Ejlstrup Plejehjem.

Chefen for Ældre og Sundhed i Odense Kommune, Charlotte Gjørup, bekræfter over for TV 2 Fyn, at Charlotte Hjortsballe Aamand selv har ønsket at komme væk fra Aftengruppe Nord.

- Udfordringerne i 2023 har tæret på hele ledelsen, som har ydet en ekstra indsats for at få arbejdspladsen tilbage på ret køl. Derfor er det også naturligt at en leder på et tidspunkt får lyst til andre udfordringer, siger hun.

Chefen for Ældre og Sundhed understreger, at man arbejdet konstruktivt og struktureret endnu med at få trivslen til at stige, og at den seneste trivselsundersøgelse også viste positive takter i forhold til eksempelvis tilliden til ledelsen, som var steget.

Næste undersøgelse af medarbejdernes trivsel vil først blive lavet i sensommeren, men en såkaldt temperaturmåling blandt medarbejderne viser ifølge Charlotte Gjørup, at trivslen fortsat er i positiv udvikling i gruppen.

Hos Liiban Abdulle kommer det ikke som en overraskelse, at han ikke er den eneste i Aften Nord, der har oplevet diskrimination.

- Det er yderst bekymrende at konstatere, at antallet af diskriminationstilfælde er steget markant. Det er uacceptabelt, siger han. 

22-årige Liiban Abdulle mener, at han er blevet gjort til syndebuk efter fund af først kokain og siden snifferør i hjemmeplejens biler. Han fastholder sin egen uskyld.
Fotograf: Bjørn Fabricius

Oversigt

    Oversigt