I det fynske folks tjeneste

Salg af fjernvarmen: Her er Energi Fyns bud på en løsning

Energi Fyn er nu klar med fire tiltag, som skal overbevise Odenses politikere om, at de kan sælge kommunens fjernvarmeselskab. Men der er ingen nye garantier for lave priser.

En plads i bestyrelsen og en årlig tilbagemelding til Odense Kommunes økonomiudvalg er blandt de fire tiltag, som nu skal overbevise Odenses politikere om, at et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn er en god ide. Foto: Arkivfoto

En midlertidig plads i bestyrelsen, en årlig tilbagemelding til kommunens økonomiudvalg, en tilbagekøbsmulighed til Odense Kommune, og en omformulering af aftalen, så Fjernvarme Fyn forbliver på fynske hænder i fremtiden. 

Skåret ind til benet, så er det dé indrømmelser, Energi Fyn har brugt weekenden på at forhandle på plads med Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg. 

Læs også Borgmester tager stilling til Fjernvarme Fyn-salg tirsdag

Forhandlinnger som blev indledt i fredags, da Odense-borgmester, Peter Rahbæk Juel, bad Energi Fyn om yderligere betryggelse i aftalen, inden han ville fortsætte de politiske drøftelser om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. 

Fra Danmark til Fyn 

Blandt andet bad borgmesteren om yderligere sikkerhed for, at Fjernvarme Fyn også i fremtiden forbliver på fynske hænder. Derfor er én formulering i aftalen ændret. Her stod der tidligere, at Energi Fyn kan konsolidere sig med "andre forbrugerejede selskaber i Danmark". Nu står der i stedet for, at Energi Fyn kan konsolidere sig med "andre selskaber på Fyn og de fynske øer".

Ingen nye garantier for lave priser

Fredag gjorde Peter Rahbæk Juel det også klart, at der i den oprindelse aftale allerede var formuleringer som - sammen med varmeforsyningsloven - sikrede stabile fjernvarmepriser. I de nye tilføjelser er der da heller ikke nogen nye tiltag, som garanterer lave fjernvarmepriser. 

Odense Kommune får et midlertidigt medlem af bestyrelsen frem til foråret 2023, og så skal Energi Fyn lave en orientering kommunens økonomiudvalg med fokus på fjervarmepriser og grøns omstilling. Men hvilke handlemuligheder økonomiudvalget har, hvis de er utilfredse med Energi Fyn, står der intet om. 

Den sidste del af aftalen er en tilbagekøbsklausul. Odense Kommune kan købe Fjernvarme Fyn tilbage på de samme vilkår som de sælger. Dette kan dog kun skem, hvis Energi Fyn skulle bryde loven og blive frataget rettigheden til at drive forsyningsvirksomhed.

Forhandlinger forsætter tirsdag

Samtidig med at Peter Rahbæk Juel har sendt de nye vilkår i aftalen ud til byrådet, har han også inviteret partierne til forhandlinger tirsdag, hvor et salg af fjernvarmen skal diskuteres. Her skal politikerne forsøge at blive enige om, hvordan de skal finde 1,8 milliarder kroner til renovering af blandt andet byens skoler og plejehjem. 

Her er de fire tiltag

Her er de fire nye tilføjelser til den mulige aftale mellem Energi Fyn og Odense Kommune:

  1. Energi Fyns direktør og formand skal årligt overfor økonomiudvalget fremlægge status på Fjernvarme Fyn med særlig fokus på varmeprisen og den grønne omstilling.
  1. Bestyrelsen i Energi Fyn giver Odense Kommune ret til at indstille et ekstra bestyrelsesmedlem med fagspecifikke kompetencer inden for fjernvarme til Energi Fyn a.m.b.a. og Holdings bestyrelser. Dette gælder, indtil varmeforbrugerne har haft lejlighed til at stille op og stemme til repræsentantskabsvalget i 2022 samt at der i repræsentantskabet har været afholdt valg til bestyrelsen, hvilket sker i april 2023. 
  1. Energi Fyn skal fortsat bevare fokus på at opretholde stabile og lave varmepriser. Jævnfør varmeforsyningsloven må varmeprisen ikke stige som følge af en overdragelse. Endvidere gælder hvile i sig selv-princippet, som betyder, at kun nødvendige og lovhjemlede omkostninger kan indregnes i varmeprisen. Forsyningstilsynet varetager pristilsyn. Som forbrugerejet selskab har Energi Fyn til formål at sikre stabile og lave energipriser. Hvis Energi Fyn mod forventning ikke overholder varmeforsyningsloven, og ikke implementerer myndighedernes pålæg på en sådan måde, at Energi Fyns rettigheder til at drive varmeforsyningsvirksomhed varsles inddraget af myndighederne har Odense Kommune ret til føre handlen vedrørende "Fjernvarme Fyn" tilbage til samme pris og på samme vilkår, som den er indgået på, justeret for blandt andet nyt indhold og inflation. 
  1. Energi Fyns strategi er at være det Fynske energiselskab, ejet af fynboerne selv. Aftalen ændres derfor til: Endvidere skal Energi Fyn uden godkendelse kunne indgå i en konsolidering med andre selskaber på Fyn og de fynske øer i overensstemmelse med strategien, så længe vilkårene for Fjernvarme Fyn-koncernen iagttages, herunder at Energi Fyns aktiviteter forbliver forbrugerejet.