Professor om fjernvarmesalg: - Skatteborgerne kan komme til at hæfte for milliard-lån

Aftalepapiret mellem Odense Kommune og Energi Fyn er upræcis og åben for fortolkning, siger professor i kontraktret Kim Østergaard fra CBS.

Skatteyderne i Odense kan godt forberede sig på, at der i fremtiden kan komme store krav om kommunalt garanterede lån, hvis man skal tro aftalepapiret (Term Sheet), som danner grundlag for forhandlingerne om at sælge Fjernvarmen til det private selskab Energi Fyn.

Sådan lyder meldingen fra professor i kontraktret ved CBS Kim Østergaard som på anmodning fra TV 2 Fyn har læst aftalepapiret.

Her står der i paragraf 2 stk 3, andet afsnit, at fjernvarmen ikke må stilles dårligere, end dengang selskabet var ejet af Odense Kommune.

-  Hvis det her kommer ind i kontrakten, og den nye ejer foretager det, vi kalder en udvidet fortolkning af paragraffen, risikerer Odense Kommune at blive mødt med et krav om at stille kaution for milliarder, siger professoren til TV 2 Fyn.

Salgsaftalen meget åben

Aftalepapiret var et centralt dokument for den information, som borgerne fik i forbindelse med en række borgermøder i september. 

Dengang var der ingen, der spurgte ind til paragraffen, og det undrer Kim Østergaard, fordi Odense Kommune har tradition for at yde kommunalt garanterede lån til de kommunalt ejede forsyningsselskaber, når de beder om det.

- Når selskabet  bliver privat, kan det henvise til kravet om, at man ikke må stilles ringere driftsmæssigt og markedsmæssigt. Odense Kommune kan altså risikere et krav om, at der stilles kaution, der vedrører alle investeringer i (ikke kommercielle investeringer, red.) Fjernvarme Fyn.

- Den almindelige anbefaling, når man skriver kontrakter og aftaler er, at man skriver så klart og entydigt som overhovedet muligt, men her er der virkelig åben for fortolkningsmuligheder, siger professoren.

Han understreger dog, at det afhænger af, hvad der i sidste ende komme til at stå i den endelige salgsaftale.

Elastik i metermål

De borgerlige partier anført af Venstre og Konservative, som er modstandere af at sælge Fjernvarme Fyn, vil nu have præciseret, hvor langt den nye ejer reelt kan gå i forhold til paragraf 2 stk 3.

- Det her bør undersøges nærmere. Jeg tænker umiddelbart, at den grønne omstilling vil indeholde de største kommunalt garanterede investeringer. Andre investeringer, hvor Energi Fyn kan påberåbe sig kommunale lånegarantier, kan være investeringer i infrastruktur såsom nye rørledninger eller forsyningsbackupsystemer, som i øjeblikket består af decentrale oliefyrede varmeværker, siger den konservative gruppeformand Tommy Hummelmose.

- Det er elastik i metermål. Og også lidt skræmmende at læse denne paragraf, fordi der faktisk ikke er nogen begrænsninger på, hvad Energi Fyn kan kræve af lånegarantier. Der står heller ikke noget om, hvornår den her garantiordning skal udløbe.

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) deler bekymringen.

- Det vigtigste for mig er, at der i Odense Byråd fortsat er demokratisk kontrol med fjernvarmen. Jeg vil ikke som politiker tvinges til, at Energi Fyn og Fjernvarme Fyn kan få lov til at gøre, hvad de har lyst til i al evighed. Jeg er stærkt undrende overfor, at man med den her paragraf giver den kommende ejer så vidtgående rettigheder, siger rådmanden.

Lån for milliarder

Fjernvarme Fyn har i forvejen kommunale lånegarantier for cirka 1,3 milliarder. Det er planen, at disse garantier skal overtages af Energi Fyn i forbindelse med handelen. 

Men nu kan der så komme krav om endnu flere kommunale lånegarantier de kommende år, og det er især problematisk ud fra et demokratisk perspektiv, mener Tommy Hummelmose.

- I det øjeblik Odense Kommune har ledelsesretten og ejerskabet i et forsyningsselskab, så mener jeg bestemt, det er relevant, at kommunen går ind og kautionerer for disse investeringer.  Men her sælger vi jo netop selskabet sammen med indflydelsen, og så dur det ikke, at borgerne skal bruges som kautionister. 

Riskikoen ved kommunale lånegarantier er dog "meget lille" i følge de eksperter, som TV 2 Fyn har talt med. 

I sidste uge sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn, at der ikke er noget usædvanligt i, at kommunen stiller kommunale lånegarantier til projekter, som har samfundsinteresse.

- Jeg kan ikke erindre, at de lånegarantier vi har stillet nogensinde har kostet de odenseanske skatteydere kroner. Det har vi gjort i mange årtier, sagde han.

At risikoen ved kommunale lånegarantier af eksperter vurderes som "meget lille",  får ikke Tommy Hummelmose til at føle sig tryg ved situationen.

- Der er en risiko ved alt. Vi går jo heller ikke ud og kautionerer for Arla eller Coop eller andre tilsvarende selskaber. Den eneste løsning er derfor at stoppe salget af fjernvarmen, siger han.

Ikke juridisk bindende

Professor Kim Østergaard understreger overfor TV 2 Fyn, at det såkaldte Term Sheet ikke er et juridisk bindende dokument for selve handelen.

- Men hvis vi forholder os til det , der står i aftalepapiret,  så vil dette nye selskab, som privat selskab have mulighed for at lave driftsmæssige dispositioner og markedsmæssige dispositioner, som var det et kommunalt selskab. Vil en finansiering af disse to begreber falde ind under paragraffen helt eller delvist? Det er meget uklart, og netop så bredt formuleret, at bestemmelsen kan opfange nye typer af situationer i fremtiden.

 - Min anbefaling vil være, at man i den endelige kontrakt får skrevet ud, hvordan man skal forstå disse to centrale begreber. Herunder også, om det indebærer, at kommunen vil være forpligtet til at stille lånegarantier til grøn omstilling eller andre ting, siger Kim Østergaard.

Henviser til stadsdirektøren

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar og et interview med borgmester Peter Rahbæk Juel (S), men han henviser til stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

I en mail forklarer stadsdirektøren, hvad der ligger til grund for den brede formulering i Term Sheet. Han forholder sig dog ikke til de bekymringer, der her er rejst i forhold til paragraf 2 stk 3.

Stadsdirektøren skriver:

"Som også nævnt tidligere er Term Sheet blot en hensigtserklæring, som derfor i sagens natur på nogle områder indeholder bredt formuleret hensigtserklæringer. Indholdet af Term Sheet skal helt som planlagt konkretiseres og præciseres på en række områder i en endelig aktieoverdragelsesaftale, mens andre dele fra Term Sheet ikke egner sig til konkrete bestemmelser i en aktieoverdragelsesaftale. Dette er helt almindeligt, når der gøres brug af hensigtserklæringer i større handler.

Den pågældende formulering er en generelt formuleret hensigtserklæring, som skal ses som udtryk for en almindelige ligebehandling, hvor Fjernvarme Fyn efter et eventuelt salg hverken skal stilles dårligere eller for den sags skyld bedre end andre forsyningsvirksomheder eller private virksomheder i Odense. Der er dermed ikke knyttet særlige rettigheder eller pligter til bestemmelsen. Den endelige aktieoverdragelsesaftale vil indeholde en beskrivelse af de præcise forpligtelser, som parterne påtager sig, og aktieoverdragelsesaftalen vil naturligvis blive forelagt til byrådets godkendelse", skriver Stefan Birkebjerg Andersen.