Kommunalvalg på Ærø: Ny borgmester og nye konstellationer

Som en af få kommuner i landet, skal Ærø med sikkerhed have nye borgmester efter kommunalvalget 16. november. Men også andet er på dagsordenen.

Når ærøboerne skal til stemmeurnerne i midten af november, er meget forandret fra kommunalvalget i 2017. På Ærø skal de vænne sig til en ny person i spidsen for øen, da kommunens nuværende socialdemokratiske borgmester Ole Wei Petersen, har valgt ikke at genopstille som borgmesterkandidat efter én periode på posten. Socialdemokratiets bud på en afløser er i stedet Peter Hansted.

261796-140ba89e.jpeg
261796-140ba89e.jpeg
a
Socialdemokratiet
Peter Hansted
Født 12/1/1956 - Enlig - 4 børn - 5970 Ærøskøbing
Nuværende stilling: Koordinator

Derudover er kommunens største stemmesluger fra valget i 2017 Anders Retz Johansson fra De Konservative ikke at finde på stemmesedlen. Ved valget i 2017 fik han 449 personlige stemmer, hvilket var suverænt flest i Ærø Kommune. Til sammenligning fik den senere borgmester Ole Wej Petersen 321 stemmer.

Færger fylder - men på en ny måde

Færgerne er ofte på dagsordenen, når der er kommunalvalg på Ærø, men i år er det på en ny måde. 

Det fortæller Rasmus Dalland, der er lokalredaktør på Ærø for Fyns Amts Avis.

- For nylig er der vedtaget et forslag om at gå videre med ansøgningen til regeringens pulje til grøn omstilling af danske indenrigsfærger. Målet er at få et tilskud til nye færger på ruten Ærøskøbing - Svendborg. Der er bred enighed om ansøgningen, og om at færgerne skal være grønne, men det der kan skabe uenighed, er størrelsen på færgerne. 

- Puljen har frist den 15. november - altså dagen inden valget, og derfor har kommunalbestyrelsen skullet blive hurtigt enige om at søge puljen. For at søge, har man skullet være ret præcise i forhold til de specifikke ønsker, og der er uenighed i forhold til, hvor store færgerne skal være. 

Fritidsboliger eller helårsboliger

Også boliger vil forventeligt blive diskuteret i valgkampen. For hvorledes bør fordelingen af fritids- og helårsboliger være? 

- Boligerne fylder. På det seneste har der været godt gang i boligmarkedet på Ærø, og det har skabt en diskussion i forhold til salget af boliger - mere præcist om de sælges som helårsboliger eller til fritidsboliger, siger Rasmus Dalland og fortsætter.

- Nogle vil fremføre det synspunkt, at fritidsboliger kan være en "trædesten" for huskøberne for senere at bosætte sig fast på øen, mens andre frygter, at Ærø bliver en ø, der primært lever i sommerhalvåret. 

Et decimeret borgmesterparti

Efter kommunalvalget i 2017 kunne man tælle til fire socialdemokratiske byrådsmedlemmer på Ærø – men det tal blev halveret undervejs i valgperioden. 

Fakta om Ærø Kommune

Først meldte Jens Weiss sig ud af partiet for i stedet at blive løsgænger og senere var det så viceborgmester Inga Blom Thomas, der skiftede Socialdemokratiet ud med lokallisten Ærø Plus. Inga Blom Thomas udtalte i den forbindelse til Fyns Amts Avis, at hendes beslutning blandt andet blev truffet som en konsekvens af gnidninger i Socialdemokratiet på Ærø.

Jens Weiss har sidenhen meldt sig ind i Ærø Centrum for hvem han stiller op ved det forestående kommunalvalg.

14638-71352155.jpeg
14638-71352155.jpeg
Ærø i Centrum
Jens Ole Weiss
Født 8/7/1955 i Falster - Enlig - 2 børn - 5960 Marstal
Nuværende stilling: Overstyrmand

Lokale lister fylder i billedet

Udover Inga Blom Thomas stiller fire øvrige kandidater op for ÆrøPlus ved kommunalvalget. Men partiet er så langt fra den eneste lokalliste, der vil være at finde på stemmesedlen på Ærø. Partierne Ærøs Fremtid (Æ) og Ærø I Centrum (M) stiller således med seks kandidater hver.

Hos Ærøs Fremtid fik spidskandidat Bent Juul Sørensen (Æ) et flot valg i 2017, da han fik tredjeflest stemmer – kun overgået af førnævnte Anders Retz Johansson (C) og Ole Wej Petersen (A).

Til det forestående kommunalvalg er der desuden indgået to valgforbund. Det ene er bestående af Socialdemokratiet og SF,  mens det andet udgøres af Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Partierne på Ærø

Varierende dagsordener

Der er vidt forskellige fokusområder blandt de opstillede kandidater på Ærø.

Socialdemokratiets nye spidskandidat Peter Hansted betoner overfor Fyns Amts Avis, at økonomien er det vigtigste for ham, mens Venstres spidskandidat Lennart Mogensen samme sted lægger vægt på, at han ønsker flere læger på øen, så det bliver mere trygt for de ældre at bo på Ærø. 

Inga Blom Thomas (P) siger til Fyns Amts Avis, at det vigtigste for hende er borgernes hverdagsliv. Hun ønsker især mere borgerinvolvering til gavn for Ærø.

Ingen favoritter

Men hvem bliver Ærøs næste borgmester? Det er ifølge Rasmus Dalland et helt åbent spørgsmål. 

- Jeg har ingen favoritter. Lige nu er det helt åbent, og der er mange kandidater i spil. Ud af de ni opstillede partier, har syv af dem en borgmesterkandidat. Noget tyder på, at der kan skabes en konstituering over midten, men mange lister kan komme i spil. 

Valgfolkefest på Søby Værft

Alt dette og meget mere kan du blive klogere på, når TV 2 Fyn i samarbejde med Fyns Amts Avis afholder valgfolkefest på Søby Værft. Det er gratis at deltage og her vil du kunne møde alle de lokale kandidater.