Tidsplanen skred for H.C. Andersens Hus: Museumschef og stadsdirektør var ikke informeret

Styregruppen for H.C. Andersens Hus valgte i marts at åbne det nye museum før sommerferien trods en række mangler ved den nye attraktion. Kort før åbningen stod det dog klart, at tidsplanen var skredet yderligere. Centrale personer i kommunen og hos Odense Bys Museum blev ikke informeret om de nye problemer.

Da styregruppen for H.C. Andersens Hus besluttede en soft opening tilbage i marts, vidste de godt, at flere planlagte dele af det nye museum ikke ville blive klar.

Af dokumenter, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, fremgår det, at det allerede i marts stod klart, at flere elementer ville mangle, når dronningen klippede den røde snor.

I den indvendige del af museet ville hverken personaleområder, scene, toiletter, systue, møderum og læringsrum og studie i børneuniverset stå færdige. Udvendig ville ”Den lille Sunkne Have” og en have og cykelsti op mod letbanen heller ikke være klar.

Byggebranchen ramt af problemer

Men forventningen var, at børneuniverset trods mangler ville kunne åbnes, og at den store have oven på museet ville være tilgængelig for publikum. Audiosystemet blev betegnet som en forudsætning for en åbning.

quote Ser man fremad vurderes risikoen for forsinkelser særdeles høj

Fra styregruppens referat 17. marts 2021

Men ingen af delene var klar til 30. juni, hvor dronningen indviede Odenses nye store attraktion.

- Vi har også haft en række faktorer, der ikke er gået vores vej. Byggebranchen er generelt overophedet, byggematerialer har svært ved at nå frem, og man har svært ved at rekruttere folk i byggebranchen i øjeblikket, og det gør, at der har været nogle faktorer undervejs som har givet os modvind, siger direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune Morten Møller Iversen.

Dato vedtaget trods advarsler

Odense Bys Museer, der skal stå for driften af H.C. Andersens Hus, anbefalede allerede i marts, at åbningen af H.C. Andersens Hus blev skudt til ultimo august, så huset blev præsenteret færdigt og i sin helhed ved åbningen.

Men den anbefaling blev ikke fulgt af styregruppen for H.C. Andersens Hus, som består af repræsentanter fra henholdsvis Odense Kommune, sponsorerne og Odense Bys Museum.

- Man har i styregruppen kigget ind i forskellige modeller for en åbning, og er også blevet forelagt modellen med en anden åbning. Og der har en enig styregruppe vurderet, at det var bedst med den her soft opening den 30.6, siger Morten Møller Iversen.

Beslutningen blev truffet trods tydelige advarsler om, at tidsfristen risikerede at skride yderligere.

quote Jeg kan på mine folk forstå, at HCA-byggeriet “skrider" på mange punkter. Vi kan næppe gøre meget, men en eller anden form for orientering må da være på sin plads!

Torben Grøngaard Jeppesen, tidligere direktør for Odense Bys Museer

”Ser man fremad vurderes risikoen for forsinkelser særdeles høj”, står der i referatet fra styregruppens møde 17. marts, hvor beslutningen om soft opening blev vedtaget.

”Styregruppen tog orienteringen til efterretning og understregede over for projektledelsen, at man nu har åbningen 30. juni som 1. prioritet og at forhold som fx ændringsønsker fra arkitekt, leveringsvanskeligheder for specifikke bygningselementer eller behovet for forcering ikke må kompromittere tidsplanen og skal håndteres med åbningen for øje”, står der i referatet.

Museumsdirektør efterlyste informationer

Selvom der var mange usikkerhedsfaktorer frem mod åbningen 30. juni holdt styregruppen ikke flere møder om sagen før åbningen 30. juni, og udfordringerne med nye mangler og med at overholde tidsplanen blev ikke kommunikeret til alle medlemmer af styregruppen.

8. juni – altså 22 dage før åbningen – skrev daværende direktør for Odense Bys Museum, Torben Grøngaard Jeppesen, i en mail til Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen:

“Jeg kan på mine folk forstå, at HCA-byggeriet “skrider” på mange punkter, og den endelige færdiggørelse har lange udsigter”.

“Vi kan næppe gøre meget, men en eller anden form for orientering må da være på sin plads!”

Stadsdirektøren var tilsyneladende heller ikke informeret om status på byggeriet 22 dage før åbningen. Stefan Birkebjerg Andersen svarede Torben Grøngaard Jeppesen samme dag:

“Tak for din mail, hvis bekymrende indhold er helt nyt for mig. Jeg var af den overbevisning og viden, at fremdriften var planmæssig.”

Direktøren for By- og Kulturforvaltningen forklarer de undrende mails således:

- Det er, fordi der på daværende tidspunkt var nogle misforståelser omkring ting, der skred i byggeriet. Det fik vi heldigvis hurtigt rettet op på efterfølgende med en mailudveksling.

30. juni klippede dronningen den røde snor over til H.C. Andersens Hus i overværelse af byens spidser og Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der repræsenterede hovedsponsoren A.P. Møller Fonden,

Spillede det en rolle for jeres valg af dato for indvielsen, at dronningen ikke kunne på et senere tidspunkt?

- Nej, det der har været centralt for os, det har været at åbne attraktionen op når der var en funktionalitet der var berettiget til en soft opening, og det har været det væsentlige, siger direktøren for By- og Kulturforvaltningen.

Efterfølgende fik publikum adgang til byens nye kulturelle fyrtårn. Billetpriserne var halveret på grund af manglerne i forhold til de oprindelige planer.