I det fynske folks tjeneste

Højesteret har talt: Der var ikke nok gods i fynsk navnestrid

Autoværksted ved Nørre Lyndelse har vundet navnestrid over det nærliggende gods. Sagen har varet i tre år og har taget turen helt op i Højesteret.

Bramstrup Gods' nuværende hovedbygning blev opført i 1689 og ombygget i 1810. Siden 1848 har godset været i slægten Langkildes eje.

En tre år lang navnestrid er endt med en nærmest omvendt Jensens Bøfhus-afgørelse.

Mens det for Jensens Bøfhus lykkedes at få rettens ord for, at Jensens Fiskehus skulle omdøbes, så fik Bramstrup Gods ikke medhold ved landets højeste retsinstans.

Her er det blevet afgjort, at Bramstrup Gods ikke har eneretten til ordet "Bramstrup" i Nørre Lyndelse Sogn - også selvom der på godsets matrikel har boet ejere siden 1424, som kunne skrive Bramstrup på visitkortet.

Vinderen blev således autoværkstedet Automester Bramstrup. Autoværkstedet har ligget på Bramstrupvej i Nørre Lyndelse siden 1995, men da det for tre år siden skiftede navn fra Højby Bilcenter til Automester Bramstrup, fik det ejeren af Bramstrup Gods til at lægge sag an.

Læs også Navnestrid i Bramstrup: Godsejer og mekaniker tørner sammen i Højesteret

I Højesterets afgørelse fremgår det blandt andet, at godset i 1600 tog navn efter den oprindelige landsby.

Men Bramstrup er anført som supplerende bynavn i Bygnings- og Boligregistret, i ting­bogen og i VejviserFyn for ejendommen på Bramstrupvej, hvor autoværkstedet ligger. Bramstrup er desuden angivet som supplerende bynavn på autoværkstedets ejers sundhedskort og valgkort.

Højesteret fandt, "at Bramstrup på egnen ikke kun var anvendt som navn på godset Bramstrup, og at godsejeren derfor ikke havde godtgjort, at Bramstrup var et særegent navn på hans faste ejendom".

Dermed omstødte Højesteret landsrettens dom.

I byretten var Automester Bramstrup også blevet frifundet, men i landsretten blev det derimod slået fast, at området Bramstrup ikke findes separat fra Bramstrup Gods, og retten gik derfor imod byrettens kendelse. 

Læs også Jensen's Bøfhus vinder navnestrid i Højesteret

Læs også 70.000 vil nu boykotte Jensens Bøfhus

Læs også Splid om stavemåde: Falsled Kro nægter at skifte navn