Fejde mellem skoler: Undervisningstilbud møder modstand

Svendborg Erhvervsskole vil tilbyde et grundforløb i Faaborg til en række håndværkeruddannelser. Idéen er ikke populær hos Syddansk Erhvervsskole.

Er det en god idé, at unge mennesker på Sydvestfyn kan tage første del af deres uddannelse i Faaborg fremfor at skulle til Svendborg eller Odense?

Det spørgsmål er erhvervsskolerne i henholdsvis Svendborg og Odense uenige om.

Hos Svendborg Erhvervsskole ønsker man at oprette en afdeling i Faaborg, hvor elever kan tage første del af grundforløbet til en række fag inden for byggebranchen. Konkret vil man have fokus på elektriker, tømrer, murer, maler og snedker-fagene.

- Vi er enige med Faaborg-Midtfyn Kommune om, at der er behov for en bredere uddannelsesdækning. Lige nu har man almen gymnasieuddannelse, en FGU og VUC, og det bliver for smalt, siger Allan Kruse, der er direktør på Svendborg Erhvervsskole.

Planen er, at det nye grundforløb skal indgå i det såkaldte Campus Faaborg, som er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og blandt andet Faaborg Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen Fyn og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium.

Optaget på erhvervsskolens “byg”-linje er fra sidste år til i år steget fra 53 til 86, og det er en af grundene til, man nu går med planer om at udvide.

Campus Faaborg


- Det tyder på, at det går den vej - at flere vil vælge de her fag. Vi står over for, at vi skal udvide kapaciteten til august - og det tænker vi lige så godt, vi kan gøre decentralt, siger Allan Kruse.

Erhvervsskolen i Svendborg har hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søgt om penge til at indrette et værksted på Campus Faaborg

Modstand fra Syddansk Erhvervsskole

På Syddansk Erhvervsskole er man ikke begejstret for planerne, og i et høringssvar fremlægger skolen en række argumenter mod projektet.

I høringssvaret lyder det blandt andet, at man mener, tiltaget vil kunne koste Syddansk Erhvervsskole et milliontab i omsætning, hvilket man frygter i sidste ende vil betyde både fyringer og give eleverne en dårligere uddannelse.

Men det er ifølge erhvervsskolen mere end elevoptag og økonomi, det handler om.

- Hvis det var elever, det handlede om, så ville vi sige, at det var fint, for så kunne man rekruttere flere til erhvervsuddannelserne, men svaret er, at vi ikke tror, det er den rigtige løsning, siger Lars Havelund Jensen, der er kommunikationschef på Syddansk Erhvervsskole.


I sit høringssvar sætter erhvervsskolen spørgsmåltegn ved, om sådan et grundforløb kan holde et højt nok fagligt niveau.

- Vi har erfaring med at have en lille afdeling, som vi har i Grindsted. Det fungerer, men det er ikke kun rosenrødt. Et godt undervisningsmiljø kræver både de rette tekniske faciliteter og et godt fagligt miljø, siger han.

Fordi et eventuelt grundforløb i Faaborg vil bestå af relativt få studerende, som alle er på samme uddannelsestrin, tror Syddansk Erhvervsskole ikke på, at man kan skabe et stærkt nok fagligt miljø, hvor yngre elever bliver inspireret af de ældre og ser mulighederne inden for de forskellige fag. Gør man ikke det, risikerer man, at flere vil falde fra mener Lars Havelund Jensen.

- Det er ikke, fordi vi ikke tror på Faaborg og Svendborg. Men det er et valg mellem uddannelsens indhold og afstand til uddannelsen. Afstandsproblematikken kan løses ved at lave effektive busruter til skolerne, hvilket man også har haft succes med. Man skal have blik for, at man ikke løser alt ved sådan et tilbud, siger Lars Havelund Jensen.

- Oveni er den teknologi, der er på arbejdsmarkedet, så krævende at følge med i, og det bliver mere vanskeligt, hvis afdelingerne er små, siger han.


Lokalt erhvervsliv skal inspirere

Allan Kruse anerkender, at der er brug for at have særlig opmærksomhed på det faglige miljø, når man laver et tiltag som det planlagte grundforløb i Faaborg. Han er dog ikke enig i, at det vil risikere at koste på elevernes motivation. 

- Selvfølgelig er det vigtigt, at der er muligheder for at se rollemodeller. Det skal vi være opmærksomme på i et mindre udbud på Campus Faaborg. Derfor er det også tænkt ind at komme på besøg på skolen i Svendborg og besøge lokale virksomheder for at kunne spejle sig i nogle, som er længere i forløbet. Det har vi også opbakning til fra det lokale erhvervsliv, siger han.

- Vi laver ikke et grundforløb for at gøre livet surt for vores søsterskoler. Derfor er det også godt, at der er nogen instanser over os, som skal tage stilling til det. Vi gør det her for elevernes skyld, og så håber vi, at der kommer god skole ud af det, siger Allan Kruse.

Hvis Syddansk Erhvervsskole havde stillet sig positivt over for forslaget, ville regionsrådet kunne godkende planerne, men på grund af modstanden ender sagen sandsynligvis hos Børne- og Ungeministeriet.


Regionsrådet tager 26. april tage stilling til sagen - i forretningsudvalget har man indstillet, at regionsrådet støtter tiltaget.

Gør de det, går sagen videre til ministeriet, som endeligt skal afgøre, om Svendborg Erhvervsskoles idé bliver til virkelighed.