Fire år efter den sidste mink blev aflivet venter avlere stadig på erstatning

Selvom de fynske minkavlere nu lukker et kapitel med salget af de sidste skind på auktion, er der lang vej til sidste punktum er sat.

Et kapitel sluttede for minkbranchen, da det sidste minkskind torsdag kom under hammeren ved den sidste auktion i Danmark nogensinde. 

- Jeg synes, det er trist, at det skulle ende på den måde. Det er så også rart at få sat et punktum, når det nu ikke kunne være anderledes, siger den tidligere minkavler fra Otterup, Martin From, som TV 2 Fyn fulgte på den sidste auktion hos Kopenhagen Fur.

Men der er endnu mange sider tilbage i bogen, før den fynske minkbranche kan sætte sit endelige punktum for det forløb, som har strakt sig over de sidste fire år.

Her får du et overblik over status for de fynske minksager.

Få fynske afgørelser 

I alt 43 fynske ansøgninger er sendt afsted fra tidligere avlere og følgeerhverv, viser en aktindsigt fra Minksekretariatet.

Kun én enkelt fynsk erstatningssag var pr. april afgjort, viser aktindsigten. Erstatningsbeløbet udgør 15,6 millioner kroner inklusive dækning af omkostninger til sagkyndig bistand. Det drejer sig om en minkfarm i Middelfart Kommune.

Af aktindsigten fremgår det, at der er i alt 25 ikke-færdigbehandlede ansøgninger fra minkavlere og 18 ikke-færdigbehandlede ansøgninger fra følgeerhverv.

Derudover har fem minkavlere modtaget en vurderingsafgørelse via den såkaldte fast track-ordning, oplyser Minksekretariatet til TV 2 Fyn.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger har minkavlere som en del af proceduren fået udbetalt større acontobeløb på forskud, imens deres sager ikke er endeligt afgjorte.

Minkfarme før nedlukningen

Styrelse har klaget over fynsk afgørelse

I den ene fynske erstatningssag, som er afgjort via almindelig proces, har Fødevarestyrelsen efterfølgende valgt at indgive en klage over afgørelsen. Det viser en aktindsigt til TV 2 Fyn.

Det samme har styrelsen valgt at gøre i en lang række sager, har medier beskrevet.

I tilfældet for den fynske sag går klagen på to punkter. Det ene, at hannerne i besætningen er blevet medregnet dobbelt ved beregning af korrektion af produktionsforskel mellem 2019 og 2020.

- Denne medregning går igen i hovedparten af øvrige sager. Derfor er klagetemaet principielt for Fødevarestyrelsen, da det samlet har stor betydning for omfanget af den samlede erstatningsudbetaling, skriver styrelsen i klagen.

Om det andet klagepunkt skriver Fødevarestyrelsen:

- Erstatnings- og taksationskommisionen finder, at avleren har ret til erstatning for ikke-udnyttet bur- og staldkapacitet. Fødevarestyrelsen mener ikke, at der er et grundlag for erstatning for ikke-udnyttet bur- og staldkapacitet.

Om begge klagepunkterne skriver Fødevarestyrelsen, at man bemærker, at de to klagepunkter går igen i flere andre sager:

- Derfor anmoder styrelsen om, at klagen sættes i bero til der er afklaring i de klagesager, som er påklaget som principielle prøvesager, skriver Fødevarestyrelsen.

Udskiftninger i kommissionerne

I løbet af det seneste halve år har blandt andet Zetland i en række historier afdækket, hvorfor det samlede erstatningsbeløb til minkbranchen var steget, og hvordan minkavlere som en del af kommissionerne har siddet med om bordet og afgjort hinandens sager

Sidstnævnte vel at mærke fordi partierne bag erstatningsaftalen i 2021 aftalte, at minkbranchen netop skulle sidde med i kommissionerne.

Det førte i april til, at regeringen og aftalepartierne blev enige om at lave en større udskiftning af medlemmerne i kommissionerne, som afgør erstatningssagerne.

Nedrivning i gang på Fyn

Når en erstatningssag er afgjort, og minkvirksomheden har accepteret den, overdrages bygninger og udstyr i statens varetægt.

I sidste ende overdrages minkfarmen til Bygningsstyrelsen, som står for nedrivningen.

To fynske farme var ved udgangen af maj blevet overdraget til nedrivning, oplyser Bygningsstyrelsen i et svar til TV 2 Fyn. De to farme ligger i Middelfart Kommune og Nordfyns Kommune, og nedrivningen er i gang.

Bygningsstyrelsen oplyser, at man ikke har viden om, hvornår flere sager på Fyn bliver overdraget.

Oversigt

    Oversigt