Drama om slottet: Lilleput-projekt kan trække ud i ni år

Onsdag skal Folketingets Kulturudvalg orienteres om Nyborgs slotsprojekt. Mulighederne er om projektet skal gennemføres med en anlægslov eller nedskaleres og udskydes i op til ni år.

Uanset hvad skal der bygges ved Nyborg Slot.  Det er udgangspunktet inden et møde i Folketingets Kulturudvalg onsdag.

Spørgsmålet er, om det omdiskuterede byggeprojekt ved Nyborg Slot bliver nedskaleret og der ikke vil være en udstillingsbygning de næste ni år, eller om Folketinget vedtager en anlægslov, der baner vejen for det oprindelige slotsprojekt til 351 millioner kroner. 

Det sidstnævnte  projekt kan være færdigt allerede i 2024 - om tre år.

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har før mødet lagt sine powerpoints frem på Folketingets hjemmeside. Her opridser styrelse og ministerium fire forskellige scenarier, der kan komme i spil om slottes fremtid.

Den billigste løsning er at bygge et trappetårn, så der atter kan komme gæster ind i den gamle og allerede eksisterende hovedbygning - det projekt vil koste 35 millioner kroner og kunne stå færdigt i 2025.

Det vil sige, at slottet er lukket de næste fire år.

Café ved nedrevet garnisionsbygning

Et andet projekt er at bebygge det område ved slottet, hvor der tidligere lå en nu nedrevet garnisionsbygning. Bygningen vil kunne indrettes til café med køkken, toiletter og garderobe - et projekt til 75 millioner kroner.

De to førstnævnte projekter vil kunne gennemføres uden at komme i klemme med museumsloven, mener styrelse og ministerium.

En ny og mindre udstillingsbygning end den oprindelige, men trods alt på 1.665 kvadratmeter vil kunne bygges for 155 millioner kroner, men først stå færdig i 2028.

Men med indelagt klagefrist vil projektet formentlig kunne udskydes til 2030.

Desuden vil projektet kunne stoppes af Miljø- og Fødvareklagenævnet med henvisning til museumsloven, der stoppede det oprindelige projekt.

Udstillingsbygning kan flyttes

Endelig kan udstillingsbygningen flyttes udenfor slots-området. Et projekt, der skønnes at koste 160 millioner kroner.

Det eksisterende projekt, der nu er skudt ned af Miljø- og Fødevareklagenævnet, indeholdt foruden en udstillingsbygning også en ringmur og et forhøjet vagttårn.

Det er uvist hvordan investorerne A. P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune og staten stiller sig til de nedskalerede projekter.

Ifølge ministeriets materiale vil det kræve en ændring af museumsloven eller en ny anlægslov at lovligøre det eksisterende projekt, der altså kan stå færdigt i 2024.

En kombinationsmulighed nemlig at vedtage en anlægslov og dernæst arbejde videre med en ændring af museumsloven, der gør mere plads til formidlings-aspektet fremfor fredning af fortidsminder, er også en mulighed.

Tilsyneladende er der et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Radikale for at vedtage det oprindelige proekt med en anlægslov.

Her kan du læse Kulturministeriets materiale til mødet onsdag.