Borgmester efter budgetoverskridelser: - Få nu lavet den udligningsreform

Uden hjælp fra Christiansborg bliver det "rigtig, rigtig svært" at løse udfordringen med stigende udgifter til det specialiserede velfærdsområde i Odense, mener borgmester.

Voldsomme stigninger i udgifterne til det såkaldte specialiserede velfærdsområde betyder, at budgettet i Odense Kommune er skredet med 100 millioner kroner.

Og skal problemet løses, er man næsten nødt til at få hjælp gennem en udligningsreform. Det mener Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det siger jo sig selv, at svigter modet for partierne på Christiansborg til at lave en udligningsreform. Kan der ikke følge penge med til den lovgivning, vi skal overholde på den specialiserede velfærd, så er der kun os selv til at løse opgaven, og det bliver rigtig, rigtig svært, siger han.

Selvom det vil være svært at løse for kommunen alene, mener han, at det er held i uheld, at man har opdaget den store budgetoverskridelse tidligt på året. 

- Det gør faktisk, at vi har lidt til at blive klogere på, hvad det er, det her handler om. Er der noget, vi kan gøre bedre? Vi har også tid til at banke på døre på Christiansborg, tage fat i ministre, tage fat i ordførere i de forskellige partier og sige: få nu lavet den her udligningsreform. Sørg nu for, at der er penge med til den specialiserede velfærd, når I laver en lovgivning, som vi skal overholde, siger han. 

Specialiseret velfærd

Mere genopretning

Da man vedtog budgettet for 2020 lavede man en såkaldt genopretningspakke til det specialiserede velfærdsområde på 35 millioner kroner, fordi man dengang forventede at udgifternve ville stige.

Det gjorde de også, men endnu mere, end man forventede, og det kan betyde besparelser på op til 65 millioner kroner. 

Sagen blev taget op på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget 29. april. Ifølge borgmesteren kræver det både hårdt arbejde og en hjælpende hånd at løse problemet.

- Det kan ikke kun være det enkelte udvalgs ansvar at finde de her penge, fordi de udgiftstigninger, der er, de er ret store, og nogle steder kan det få fatale konsekvenser for ældreplejen eller for skoler og dagtilbud, siger han og fortsætter:

- Det her er en fælles opgave at løfte. Og når jeg siger en fælles opgave, så handler det om, at når vi skal lægge budget til næste år, så skal vi have lavet en genopretningspakke to, ligesom vi tog fat på sidste år. Og så skal hvert enkelt udvalgsmedlem, hver enkel rådmand, hver enkel forvaltning virkelig holde tand for tunge med udgifterne. Der skal kæmpes benhårdt fra krone til krone hver dag for at undgå, at de her udgifter stiger yderligere. 

Underkompenseret i mange år

Derudover er der to områder, hvor borgmesteren mener, at der er behov for hjælp fra Christiansborg.

- Muligheden er at få lavet udligningsreformen færdig. Der har Odense udsigt til at blive kompenseret, fordi vi har været underkompenseret i mange, mange år, og jeg synes også, at når man skal lave en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes budget for 2021, så skal man også ind at kigge på den specialiserede velfærd, for det er alle kommuner i Danmark, der står med den udfordring, vi har i Odense.

Forhandlingerne om en udligningsreform blev genoptaget tirsdag efter seks ugers pause. De forventes at vare langt ind i næste uge. Partiernes deadline er 10. maj. 

- Jeg vælger at tro på, at man også vil velfærden på Christiansborg, og at man også vil sikre, at de kommuner, der har svære sociale vilkår de også får de bredeste skuldre til at kunne bære det med en udligningsreform. Så længe der er håb for det, så tror jeg på, det kan lade sig gøre, siger Peter Rahbæk Juel. 

Odense skal igen spare, - trods talrige løfter fra borgmesteren om at sikre velfærden.