Efter kortslutning: Letbanen sætter dobbelt hastighed på arbejdet - og er stadig klar ved årsskiftet

Fem til seks uger uden mulighed for testkørsel af Letbanen ved SDU forsinker ikke letbanen - nu skal de bare arbejde dobbelt så hurtigt, siger den tekniske direktør.

En kortslutning ved Syddansk Universitet satte for flere uger siden en stopper for testkørslen af letbanen, hvor der først fra mandag igen kunne strækningen testes. 

Kortslutningen skyldtes en fejl på kørestrømsanlægget, som man indtil videre kun har fundet en midlertidig løsning på.

Men ifølge den tekniske direktør hos Letbanen, Steen Lykke, får det ikke betydning for, hvornår man kan træde på et letbanetog i Odense - for letbanen betyder det dog, at der bliver et helt andet arbejdspres.

Der har været fem til seks uger, hvor der ikke er blevet kørt testkørsel på området ved SDU, men I siger, at det ikke kommer til at gøre letbanen yderligere forsinket. Hvordan hænger det sammen?

- Vi er jo i en periode, hvor vi laver test på hele systemet, og det er meget omfattende test, som vi er startet på for længe siden, siger Steen Lykke og fortsætter:

- Og det er rigtigt, at vi i en periode har været hindret i at lave nogen af de test, som vi havde planlagt at lave. Men det, vi har gjort, er at vi har testet systemet, og det er så mange test, vi taler om, at tiden godt kan udnyttes. Derfor har vi testet alt, hvad vi kan uden at få togene forbi det sted.

Men det kommer ikke til at gå ud over tidsplanen, siger I. Er det, fordi der er testkørsler, man kan undvære?

- Nej, det er der ikke. Vi kommer ikke til at gå på kompromis med test, siger han og forklarer, at der er to typer test:

- Den ene er at vi skal lave test i forbindelse med sikkerhed. Og det er andet er at dokumentere funktionaliteten af letbanen. De ting kommer vi under ingen omstændigheder til at gå på kompromis med. Det betyder så, at vi har et større pres. At vi skal have lidt mere travlt for at nå at lave alle test.

 Så I får travlt, men I når stadig alle test?

- Det gør vi .

Hvad vil det sige, at I får mere travlt?

- Jamen nu skal vi sammen med entreprenørerne finde ud af, hvordan vi eventuelt kan arbejde i to-holds-skifte for at komme tilbage på planen. Det kan blive nødvendigt, siger han.

Og hvornår er letbanen så klar?

- Som du har hørt, så bliver det ved årsskiftet.

Og sådan bliver det ved? Der er ikke noget, der ændrer sig?

- Det er der ikke, fastslår Steen Lykke.

Letbane 2 - Q&A med Steen Lykke
Fotograf: Redigering: Julie Lapp


Oversigt

    Oversigt