I det fynske folks tjeneste

Op til 70 sager årligt: Børn og unge i Odense ofre for kontrol og overvågning

Odense Kommune anslår, at der årligt er op mod 70 sager om negativ social kontrol af primært unge piger. Tallet kan dog være væsentligt højere. Fredag præsenterede Odense Kommune en ny ekspertgrppe, der skal undersøge omfanget af kontrollen af børn og unge i kommunen.

01:00

I Odense Kommune anslås det, at der er 60-70 sager om social kontrol om året. Børn og unge udsættes for blandt andet overvågning og i værste tilfælde vold. Video: Melissa Kjemtrup / Foto:Jonas Mattsson, Ole Holbech

Jeg er sikker på, at de tal, vi ser her, er toppen af isbjerget.

Peter Rahbæk Juel, Borgmester, Odense

Fredag har Odense Kommune præsenteret en ekspertgruppe bestående af tre fagpersoner, der skal undersøge omfanget af negativ social kontrol i kommunen.

- Vi har indtil videre sat to millioner kroner af til at styrke indsatsen mod social kontrol. En lille del af beløbet bruger vi på at blive klogere på det, så vi kan komme til bunds i de mørketal, der er, fortæller Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Læs også Kamp mod social kontrol: Mænd må ikke forhindre kvinder i at arbejde

Børne- og Ungerådgivningen fik omkring 4.200 underretninger i 2019, og af dem menes 60-70 at omhandle negativ social kontrol. Og det tal tager ikke højde for de mørketal, der menes at være.

Negativ social kontrol

Social kontrol beskrives som adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Forskellige former for social kontrol findes i alle samfund på tværs af etnicitet, kultur, religion og social status.

 

Social kontrol bidrager til at opretholde almindelige samfundsmæssige normer og love. Negativ eller ekstrem social kontrol hæmmer den enkeltes udfoldelsesmuligheder.

 

I daglig tale betegnes negativ eller ekstrem social kontrol slet og ret som social kontrol.

 

Negativ social kontrol kan være restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Kontrollen kan udmønte sig som pres, trusler, sanktioner, overvågning og vold. Negativ social kontrol kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte i form af manglende frihed, ligestilling og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter.

 

Kilde: Center mod æresrelaterede konflikter

Charlotte Jensen, der er centerchef i Børn- og Ungerådgivningen i Odense, fortæller, at negativ social kontrol er noget, de selv finder frem til.

- Det er ikke sådan, at der i underretningernes overskrift står, at det har med negativ social kontrol at gøre. Det er noget, vi selv finder frem til via vores undersøgelser, siger Charlotte Jensen og fortsætter:

- Vi får typisk underretninger, der handler om noget helt andet. Når vi så påbegynder vores undersøgelser, så dukker det op.

- Vi må tage en frihedskamp med kvinderne

Det er typisk unge kvinder med ikke-vestlig baggrund, der oplever at have markant mindre selvbestemmelse. Det viser en undersøgelse foretaget af Als Research i 2016.

Charlotte Jensen oplever også et overtal af kvinder, der har oplevet eller oplever negativ social kontrol i Odense Kommune.

- Der er en overvægt af piger i den her type sager. Selvfølgelig kan der også være drenge, for eksempel hvis de er homoseksuelle, og det er skamfuldt for familien, men det er typisk piger, der oplever negativ social kontrol, fortæller Charlotte Jensen.

Og med den nye ekspertgruppe og investering i området er Odenses borgmester klar til at tage kampen op sammen med kvinderne.

- Der er brug for, at vi tager et opgør og en frihedskamp sammen med de her kvinder i Odense, for jeg ved, at der er mange af dem, mener Peter Rahbæk Juel.

Mørketal giver usikkerhed

De mørketal, kommunen er sikker på eksisterer, skaber mange usikkerheder.

- Vi har heldigvis flest velfungerende familier i Odense, men der er et enormt stort mørketal, vi ikke kender til, siger Charlotte Jensen og fortsætter:

- Vi kan se det på vores krisecentre, for der lander de typisk som voksne og fortæller om deres barndom og ungdom. Så 60-70 sager er et skøn, og det er svært at sige, hvor mange der reelt er.

Antallet af sager gør også tydeligt indtryk hos borgmesteren, der dog ikke er overrasket.

- Jeg er sikker på, at de tal, vi ser her, er toppen af isbjerget. Social kontrol foregår typisk i familierne, og det er svært at se udefra. Vi skal have mere hjælp til at trænge igennem til de familier, siger Peter Rahbæk Juel.

Konsekvensen af negativ social kontrol

Social kontrol kan komme i mange forskellige afskyginger. Undersøgelsen foretaget af Als Research peger på, at der er en tæt sammenhæng mellem mistrivsel og negativ social kontrol.

Unge, der er udsat for negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold, har større statistisk risiko for psykisk mistrivsel i form af for eksempel depression eller langvarige stresstilstande.

Læs også Ny idrætsforening for psykisk sårbare

- Der kan være mange grunde til, at forældre vil præge deres børn i en bestemt retning, og det er vores opgave som myndighed at finde ud af, hvornår det går over en grænse og ikke længere er okay, siger Charlotte Jensen.

Ekspertgruppe skal styrke indsatsen

Ekspertgruppen, som Odense Kommune i dag har præsenteret, skal give et bedre indblik i den negative sociale kontrol i kommunen og derigennem styrke indsatsen overfor kontrollen.

- Ekspertgruppen skal hjælpe os med at give et indblik i den komplicerede dagsorden, så vi er sikre på, at vi tager hånd om problematikken på den rigtige måde, fortæller Peter Rahbæk Juel.

Ekspertgruppen består af:

  • Halima el-Abassi, forsker og rådgiver for Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Nina Groes, direktør i Divers og forhenværende direktør i Kvinfo
  • Aydin Soei, sociolog og forfatter

Der nedsættes desuden en intern arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, SSP og Borgmesterforvaltningen. Arbejdsgruppen skal skal betjene ekspertgruppen og også bidrage til arbejdet med social kontrol.

Kontakt kommunen, hvis du er udsat for negativ social kontrol

Er du bosat i Odense Kommuen og oplever du negativ social kontrol, kan du tage kontakt til kommunen på følgende måde: 

 

Børn og unge:

 

Børne- og Ungerådgivningen:

I åbningstiden: 65 51 85 00

Uden for åbningstiden: 78 73 56 99

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-og-unge-med-saerlige-behov/kender-du-et-barn-eller-ung-med-problemer

 

Unge og voksne: 

CFU – Center for Familier og Unge:

40 20 65 26

 

Odense Krisecenter:

63 75 75 00

https://www.odense.dk/krisecenterodense

 

Oplever du noget alvorligt akut, så ring til politiet på 112.