I det fynske folks tjeneste

Fede mænd og stressede kvinder - sundheden halter på Fyn

70 procent af mændene over 45 år i Region Syddanmark er overvægtige, og yngre kvinder slås med deres selvværd og er stressede. Det viser en stor undersøgelse.

70 procent af de 45-74-årige mænd i Region Syddanmark er overvægtige. Det er et af de opsigtsvækkende facts i en ny, stor undersøgelse. Foto: Morten Grundholm

Langt de fleste fynboer er tilfredse med deres daglige livskvalitet, men der er alligevel store udfordringer med sundheden blandt fynboerne.

Det viser de netop offentliggjorte sundhedsprofiler fra Region Syddanmark.

Mens 80 procent af borgerne i Odense og Svendborg er tilfredse med deres livskvalitet, er det godt 76 procent på Langeland og 77 procent i Assens, der udgør den fynske bund.

Men under den tilfredse oveerflade er der mere alvorlige sundhedsproblemer, der trænger sig på. For aldrig tidligere har der været så mange overvægtige i regionen. 

Læs også Markant flere unge kvinder er psykisk pressede

For tykke på Nordfyn

70 procent af mændene i regionen mellem 45 og 74 år må nu betegnes som overvægtige - de har et bodymass-index på over 25.

I hele regionen er det knap 55 procent, der er overvægtige - 62 procent er mænd, 48 procent er kvinder.

Nordfyns Kommune skiller sig i særlig grad ud. Over 62 procent af indbyggerne - mænd og kvinder - har et problem med moderat til svær overvægt, hvilket er rekord i Region Syddanmark.

Svær overvægt øger risikoen for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis type 2-diabetes, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk og belastningsskader.

BMI og overvægt

BMI - Body Mass Index - siger noget om fordelingen mellem højde og vægt. Selv om man har et BMI over 25 behøver man ikke nødvendigvis være overvægtig. Muskelmasse og kropsbygning kan trække tallet op.

>18,5 - Undervægtig
18,5-25 - Normalvægt
25-30  - Overvægtig
30-40 - Fedme
>40 - Svær fedme

Mens overvægt især tynger ældre mænd, er yngre kvinder presset af lavt selvværd, dårlig psyke og stress, og der er ifølge undersøgelsen også flere, der ryger.

Sociale medier og lavt selvværd

Og tilsyneladende har det en uheldig påvirkning, at de unge kvinder er meget på de sociale medier:

Sundhedsprofilerne viser, at blandt de unge kvinder, der bruger to eller flere timer dagligt på sociale medier, har knap hver tredje lavt selvværd, mens det kun er tilfældet for mindre end hver femte af de kvinder, som hver dag bruger sociale medier, men i mindre end to timer.

Knap halvdelen af de unge kvinder, der benytter sociale medier, og godt en fjerdedel af de unge mænd, føler ofte eller meget ofte, at vennerne har det bedre end dem, når de ser vennernes opdateringer. 

Læs også Nyborg: Slut med overvægtige børn

Mentalt skrøbelige unge

Der er sket en stigning i antallet af syddanskere, der har det mentalt skidt - især blandt de yngre kvinder (16-24 år). I denne gruppe oplever næsten hver fjerde, at de har et dårligt mentalt helbred.

I en længere periode er antallet af syddanske rygere faldet, men nu er tallet stagneret. Der er endda en svag stigning i antallet af unge kvinder (16-24 år), der ryger.  

Sundhedsprofilen viser, at antallet af syddanskere, som drikker mere end anbefalet, er faldet fra 2010 til 2017. Særligt unge mænd i alderen 16-24 år oplyser, at de drikker markant mindre, end de gjorde i 2010.

Det er dog stadig mændene, der drikker mest. 

Om undersøgelsen "Hvordan har du det?"

• Undersøgelsen fra 2017 giver både et øjebliksbillede af danskernes generelle sundhedstilstand og viser udviklingen fra 2010 og 2013, hvor de første undersøgelser blev gennemført.

• Spørgeskemaet blev sendt ud til mere end 300.000 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i februar 2017. Region Syddanmark fik i alt 58.800 borgere tilsendt spørgeskemaet fordelt med 7.500 borgere i Odense Kommune, 1.300 i Fanø Kommune og 2.500 borgere i hver af de øvrige kommuner.

•   Undersøgelsen består af et spørgeskema med 52 fælles nationale spørgsmål og et antal spørgsmål, der er specifikke for de enkelte regioner. I Region Syddanmark indeholder spørgeskemaet yderligere 36 regionale spørgsmål – det vil sige i alt 88 spørgsmål.

• Spørgsmålene omhandler trivsel, sundhed, sundhedsadfærd og sygdom.

• Undersøgelsen opnåede i Region Syddanmark en svarprocent på 68,1 og omfatter svar fra godt 40.000 borgere i regionen. Svarprocenten er den højeste blandt alle regioner.

• Region Syddanmark har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og i tæt dialog med kommunerne i regionen.

• Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gennemført hvert fjerde år. Næste undersøgelse finder sted i 2021.

Resultater for alle kommuner og regioner i landet ses på www.danskernessundhed.dk