137 personer sigtet for at overtræde forsamlingsforbud på Fyn

Forsamlingsforbud, maskepåbud og anmeldelser om for høj musik vidner om et noget anderledes 2020 hos Fyns Politi, der giver et overblik over udviklingen i løbet af pandemien. 

I løbet af 2020 har der samlet set været 215 covid-19-relaterede sigtelser på Fyn, heriblandt 137 overtrædelser af forsamlingsforbuddet. Det oplyser Fyns Politi.

2020 har på mange måder været et anderledes år, også for Fyns Politi, der har skullet håndhæve de mange forskellige restriktioner og forbud, der har været som følge coronaviruspandemien.

Langt de fleste covid-19-sigtelser er sket på grund af forsamlingsforbuddet, men der har også været en del sigtelser i forbindelse med maskepåbud og til butikker, der ikke har holdt lukket, som de skulle.

Overblik over sigtelser

Fynskort: Det meste sker i Odense

De fleste sigtelser er sket i forårsmånederne, hvor restriktionerne og forbuddene var nye, mens der var ganske få hen over sommeren.

 
 
Foto: Fyns Politi

I takt med at der igen kom flere restriktioner i forbindelse med den anden bølge i pandemien mod slutningen af året, skete der ligeledes en stigning i den coronarelaterede kriminalitet. Dog ikke på samme niveau som i foråret. 

Kigger på man på fynskortet, er der ingen tvivl om, at størstedelen af de covid-19-relaterede sigtelser er sket i Odense. Odense står således for 79 procent af det samlede antal sigtelser på Fyn.

Firdobling af klager over høj musik

Derudover viser opgørelsen fra Fyns Politi, at antallet af husspektakler ligger højere i 2020 end tidligere år. 

 
 
Foto: Fyns Politi

Ifølge Fyns Politi er årsagen til stigningen i antallet af anmeldelser af husspektakler, at fynboerne har været mere sammen i hjemmet, og når flere er hjemme, sker der gnidninger i familielivet. 

I løbet af sommermånederne har der desuden været en markant stigning i antallet af klager over høj musik.

 
 
Foto: Fyns Politi

Særligt i august, hvor sommeren for alvor nåede til Danmark med masser af solskin og høje temperaturer, toppede antallet af klager med flere end 400 i løbet af måneden - en firdobling i forhold til året før. 

Derfor rykkede festerne hjem

Årsagen er ifølge Fyns Politi, at nattelivet har været lukket ned, så i stedet for at tage på værtshuse og barer har fynboerne rykket festen hjem.

Det varme sommervejr har gjort, at festerne i højere grad har været afholdt udendørs eller med åbne vinduer - til gene for naboerne, som har klaget til politiet. 

Selv om der har været flere sigtelser som følge af covid-19, har pandemien samtidig betydet, at der er sket et markant fald i antallet af indbrud