Tidligere borgmester økonomisk presset - underskud på 41 millioner

Hans Luunbjerg moderselskab Luunbjerg Invest er netop kommet ud af året med et underskud på 41 millioner kroner. Der er bankgæld på 47 millioner i biogasselskabet.

Tidligere borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg, er økonomisk presset.

Bankgælden i hans biogasselskab er på 47 millioner kroner, og kapitalandelen er derfor nedskrevet til 0 i Kejrup Gods, det Luunbjerg-selskab, der ejer biogasselskabet i Hans Luunbjerg-koncernen.

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2023-regnskab for Luunbjerg Invest, moderselskabet for Luunbjergs-selskaber og Kejrup Gods.

Luunbjerg Invest hæfter sammen med Kejrup Agro ApS, Kejrup Gods A/S og Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard solidarisk for bankgælden i Kerteminde Biogas ApS. 

"Det er usikkert hvor stor resthæftelsen for bankgæld efter sikkerheder vil blive, og det er tillige usikkert, hvordan fordelingen mellem kautionisterne vil blive," hedder det i regnskabet for Luunbjerg Invest. 

Den 21. juni i år blev der vedtaget en rekonstruktion af Luunbjergs biogasselskab, og på torsdag i næste uge skal et forslag til rekonstruktion drøftes i skifteretten i Odense.

Rekonstruktør Preben Jakobsen fra Gorrissen Federspiel har tidligere sagt til TV 2 Fyn, at - biogasanlægget med den kapacitet, der er angivet i tilladelserne, ikke kan skabe tilstrækkelig omsætning til at løbe rundt, og at anlæggets tilladelser er under genbehandling og afhængigt af en udvidelse for at kunne blive rentabelt.

I det netop offentliggjorte regnskab for moderselskabet Luunbjerg Invest er der et underskud før skat på knap 41 millioner kroner.

Selskabet kautionerer for mellemværender mellem bankforbindelsen og Kejrup Agro A/S, Kejrup Gods ApS og Kerteminde Biogas ApS. Den samlede gæld var ved udgangen af regnskabsåret på  og gæld på 71,7 millioner kroner  

Selskabets ledelse forventer dog på baggrund af indgåede aftaler med pengeinstitutter, at likviditeten vil være tilstrækkelig til at kunne fortsætte driften i det kommende regnskabsår, hedder det.

I øvrigt har Luunbjergs biogasselskab ændret revisionsfirma efter, at selskabets tidligere revisor Jens Faurholt sidste gav regnskabet en såkaldt "afkræftende konklusion".

I revisorsprog betyder det ifølge Danske Revisorer, at regnskabet ikke er retvisende eller er mangelfuldt.

Den kraftige revisor-reaktion skyldes, at Hans Luunbjerg havde ændret regnskabspraksis i datterselskabet Kerteminde Biogas, så de bygninger, der bruges til biogasproduktion, blev betragtet som investeringsejendomme og forbedrede regnskabet med 23,2 millioner før skat. 

Så et underskud blev et overskud.

Den nye revisor Stefan Dracea fra PriceWaterhouseCoopers bemærker blot under usædvanlige forhold, at selskabet har ændret regnskabspraksis for sine anlægsaktiver - ikke hvordan eller hvorfor.

Den ændrede regnskabspraksis forringer 2023-regnskabet i Kerteminde Biogas med 18 millioner kroner, men påvirker ikke egenkapitalen.

Egenkapitalen i Luunbjerg Invest var i årets regnskab 35 mod 76 millioner kroner i 2022.

Oversigt

    Oversigt