I det fynske folks tjeneste

Erkender problemet i forvaltningerne: - Det skal forbedres, og det skal ske hurtigt

En rapport udarbejdet af Rambøll viser, at overgangen mellem forvaltninger inden for det specialiserede socialområde er en udfordring for borgerne i Odense. Det er et problem, som både forvaltningerne og borgmesteren vil løse hurtigst muligt.

Forvaltningerne inden for det specialiserede socialområde i Odense erkender, at overgangen mellem forvaltningerne og de indbyrdes mål for borgerne skal forbedres. Dette var også områder, som en rapport fra Rambøll fremhævede.

En ny rapport udarbejdet af Rambøll efter forespørgsel fra Odense Kommune viser, at der på det specialiserede socialområde er en række ting, som kan forbedres.

Midt i krydsfeltet mellem to forvaltninger står en borger, som potentielt bliver tabt på gulvet

Søren Windell, Ældre 

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at de tre forvaltninger, der tager sig af netop det specialiserede socialområde, ikke arbejer ud fra de samme mål for borgerne, og det skaber problemer både for forvaltningerne, men også for borgerne.

Læs også Økonomisk udfordret specialområde: Læs rapporten her

- Rambølls rapport viser klart, at der er en udfordring for de børn og unge, der går fra en forvaltning til en anden og dermed også fra en lovgivning til en anden. De møder flere bump på deres vej, og de bump er vi nødt til at se på, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- For mig er der ingen tvivl. Børnene og de unge er hovedpersonerne. De skal kunne forvente at mødes med professionalisme og høj faglighed. De skal mødes af fagpersoner, der samarbejder efter samme mål, uanset hvilken forvaltning, de er ansat i, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV).

Hvilke forvaltninger dækker det specialiserede socialområde over

Ansaveret for det specialiserede socialområde ligger hos tre forvaltninger i Odense Kommune. Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Se mere

Også beskæftigelses- og socailrådmand Brian Dybro (SF) ser på anbefalinger med stor alvor og mener, at det er et problem, der bør løses hurtigt.

- Det skal forbedres, og det skal ske meget hurtigt. Der står nogle unge mennesker midt i problemet, og forholdende for dem skal forbedres, siger han til TV 2/Fyn.

Til dette tilslutter ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) sig.

- Midt i krydsfeltet mellem særligt to forvaltninger står en borger, som potentielt bliver tabt på gulvet, og ud fra anbefalingerne fra Rambøll er der helt sikkert noget, der skal forandres. Man må tage anbefalingerne til eftertanke, siger Søren Windell.

Forvaltnigens opgave er en gnidningsfri overgang 

Rapporten fra Rambøll falder på Odense Kommunes egen forespørgsel, og det har ifølge både Peter Rahbæk Juel og Brian Dybro været godt at få eksterne øjne på det specialiserede socialområde.

- Vi har selv bestilt analysen for at blive klogere og for at finde løsninger. Og jeg er rigtig glad for, at der kommer nogle udefra og beskriver problemerne, så vi kan få dem løst, siger Brian Dybro.

Læs også Merforbrug på 100 millioner: Forligskreds enige om løsning uden besparelser

Og anbefalingerne fra Rambøll tager også Søren Widell til sig. 

- Vores opgave, som forvaltning, er at gøre overgangen mellem forvaltninger så gnidningsfri som muligt, og her viser anbefalingerne fra Rambøll, at det kan forbedres.

Vil forbedre forholdene frem mod næste budget

I starten af maj kom det frem, at det specialiserede socialområde har hevet et gevaldigt merforbrug med sig på 100 millioner kroner, og det hul i budgettet valgte Odense Kommune at dække med såkaldte demografimidler, som var til overs.

Læs også Jegind om mulige millionbesparelser: - Nu må borgmesteren tage ansvar

Med Rambølls rapport fulgte der imidlertid en række anbefalinger, som kan være med til at forbedre budgettet i fremtiden.  Det mener i hvert fald Peter Rahbæk Juel.

- Forvaltningerne skal lige have tid til at tage rapporten til sig. Herefter har jeg bedt forvaltningsdirektørene om at vende tilbage med et bud på, hvordan man kan forbedre omådet både for borgerne, men også økonomisk, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter: 

- Inden vi skal lægge budget i efteråret, skal vi have fundet ud af, hvad der skal ændres, så vi får en holdbar løsning, og så borgerne kan være sikre på, at vi gør det absolut bedste, vi kan, siger han.

Det fire organisatoriske anbefalinger

I rapporten ridser Rambøll fire konkrete anbefalinger op ud fra deres analyse af Odense Kommunes styring af det specialiserede socialområde.

 

Anbefalig 1: 

Et styrket fælles ungeperspektiv til at sikre sammenhæng og kontinuitet omkring en fælles og ensartet tilgang og praksis i arbejdet med og omrking de unge.

 

Anbefaling 2:

Styrkelse af tværgående ledelse til at sikre en samstemt ledelse omkring et fælles ungeperspektiv på tværs af de tre forvaltninger, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget.

 

Anbefaling 3: 

15 års alderssnit for overgang for unge i udsatte positioner for at understøtte en mere sammenhængende ungeindsats for den enkelte unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatsen.

 

Anbefaling 4: 

Driftsnær samarbejdsaftale til at sikre klarhed omkring både fælles tilgang til strategi, retningslinjer, arbejdsgange og samarbejdet i praksis.

Se mere