Inspektion afslører: Gartnerier opbevarer og anvender ulovlige kemikalier i stort omfang

Gartnerierne på Fyn har gennem de sidste seks år både opbevaret og anvendt ulovlige pesticider i stort omfang. En opgørelse over Kemikalieinspektionens kontroller hos gartnerierne viser, at der i langt over halvdelen af inspektionerne er fundet ulovlige forhold på gartnerierne.

Når Kemikalieinspektionen laver kontroller på gartnerierne, er der overvejende sandsynlighed for, at de afslører ulovlige forhold. . I år har Kemikalieinspektionen foretaget 11 kontroller, og ni af kontrollerne blev gennemført på Fyn. På otte gartnerier er der fundet overtrædelser af loven, og i alt er der konstateret 19 lovovertrædelser.

quote Jeg er fuldstændig rystet over, at vi har nogle gartnerier, som gambler med vores børns fremtid ved at hælde gift i vores vandløb

Cæcilie Crawley, politisk ordfører, Socialdemokratiet, Odense

Det viser en opgørelse, som TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende har fået udleveret efter en aktindsigt.

I de fleste tilfælde er der tale om ulovlig anvendelse og opbevaring af forbudte pesticider, mens resten af tilfældene omhandler andre lovovertrædelser.

Rystet politiker

Opgørelsen vækker forargelse hos Socialdemokratiet i Odense.

- Jeg er fuldstændig rystet over, at vi har nogle gartnerier, som gambler med vores børns fremtid ved at hælde gift i vores vandløb. Og ærligt talt, provokerer det min retsfølelse, at vi har nogle gartnerier, som højt og flot er ligeglade med loven, og at vi som myndighed tilsyneladende ser nærmest stiltiende til, siger politisk ordfører Cæcilie Crawley (S).

quote Det er for dårligt, og det er ikke tilfredsstillende

Torben Lippert, direktør, Dansk Gartneri

Heller ikke gartnerierne er tilfredse med resultaterne af Kemikalieinspektionens arbejde.

- Det er for dårligt, og det er ikke tilfredsstillende. Vi arbejder på at få det gjort bedre, og vi skal prioritere det højere at rådgive vores virksomheder, så loven kan blive fulgt, siger Torben Lippert, der gennem brancheforeningen Dansk Gartneri repræsenterer landets væksthuse og gartnerier.

Ulovligheder ved trefjerdedel af kontrollerne

På grund af coronavirus gennemførte Kemikalieinspektionen ikke nogen kontroller i 2020, så det seneste fulde kontrol-år var i 2019, hvor inspektionen udførte 46 kontroller på landets gartnerier. Ved de 46 kontroller blev der fundet overtrædelser i 43 af tilfældene. Det svarer til, at der i 93 procent af tilfældene blev afsløret ulovligheder, og igen var det især opbevaring og anvendelse af de ulovlige pesticider, der udgjorde hovedparten af overtrædelserne.

Samme mønster går igen de forrige år, hvor Kemikalieinspektionen i de fleste år har afsløret overtrædelser i 73 eller 74 procent af inspektionerne. I 2016 var antallet af overtrædelser nede på 48 procent.

Mere end halvdelen af landets gartnerier ligger på Fyn, og da 41 procent af Kemikalieinspektionens kontroller de sidste seks år er gennemført på Fyn, er der efter al sandsynlighed fundet mange overtrædelser af lovgivningen sted på de fynske gartnerier.

Handling / årstal2021*2020**20192018201720162015
Antal kontroller1104646347133
Ingen overtrædelser3I03129379
Overtrædelser804334253424
Overtrædelser i alt19013895856551
Besiddelse af ulovlige danske midler302320202318
Besiddelse af ulovlige udenlandske midler0076873
Andre overtrædelser16010869573530
Antal politianmeldelser001101110-
* Antallet af kontroller er reduceret i 2021/22 på grund af færre ressourcer. ** ingen kontroller pga. corona

Mulig forklaring bag fund

TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende har gennem den senest tid afdækket, hvordan der stadig bliver udledt pesticider til vandmiljøet til trods for mere end fire års indsats for at stoppe forureningen fra Odense Kommunes side. Samtidig halter kommunens arbejde med at få godkendt miljøforholdene på gartnerierne.

Resultaterne efter Kemikalieinspektionens kontroller giver en mulig forklaring på, hvorfor Odense Kommunes gartneriteam siden 2017 flere gange har fundet ulovlige pesticider i vandprøver nær byens gartnerier. Så sent som i målingen fra i år er der fundet ulovlige pesticider i prøverne.

- Med de høje tal og den høje andel af overtrædelser virker det helt oplagt, at også gartnerierne i Odense blæser på loven og både opbevarer og bruger ulovlige pesticider, lyder det fra Cæcilie Crawley.

Masser af politianmeldelser

Kemikalieinspektionens kontroller har ført til et stort antal politianmeldelser. Fra 2015 til 2019 har Kemikalieinspektionen anmeldt i alt 32 gartnerier til politiet. Fyns Politi har hvert eneste år været blandt de politikredse, der har modtaget anmeldelser efter inspektionerne. I 2021 er der dog indtil videre ikke sket politianmeldelser.  Kemikalieinspektionen oplyser, at anmeldelserne foreløbig har ført til 14 bødeforlæg og én dom.

Odense Kommunes gartneriteam har fra 2017 også selv foretaget tilsyn på gartnerierne i Odense, men ifølge Odense Kommunes egen opgørelse, har det kun ført til en enkelt politianmeldelse. Samtidig viste et notat fra september 2019, at gartneriteamet havde prioriteret byggegodkendelser i hos gartnerierne i stedet for at gennemføre en systematiske kontrol over for kommunens eksisterende gartnerier.

- For mig er det skræmmende, at man har været mere interesseret i at hjælpe gartnerierne med at udvide, når man nu helt tydeligt kan se, at gartnerierne burde bruge alle deres kræfter på at overholde loven, og kommunen burde bruge alle kræfter på at føre tilsyn med gartnerierne, siger Cæcilie Crawley.

To forskellige myndigheder

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, der står for indsatsen over for gartnerierne, har fået forelagt opgørelserne fra Kemikalieinspektionen, og har sendt følgende kommentar:

”Odense Kommune og Kemikalieinspektionen er to forskellige myndigheder, som arbejder ud fra hvert sit sæt af regler. Odense Kommune har ikke en lovgivningsmæssig bødekompetence, det har Kemikalieinspektionen, og anmeldelser og vurderinger af eventuelle overtrædelser sker på forskellige betingelser i forhold til tilsyn og beviskrav. Odense Kommune fører tilsyn med pesticider i spildevand, mens Kemikalieinspektionen fører kontrol med opbevaring og anvendelse af pesticider.”

Ifølge Dansk Gartneri kan de høje tal for besiddelse og anvendelse af ulovlige pesticider i nogle tilfælde hænge sammen med, at virksomhederne bruger pesticider, der er forsynet med såkaldte batchnumre, der er forældede, selvom de aktive stoffer i produktet er de samme, som dunke med nye batchnumre.