Lystfisker håber på renere vand: Nu skal Odense Fjord have det bedre

Bredt samarbejde skal forbedre sundhedstilstanden i fjorden.

Odense Fjord skal strutte af sundhed.

Det er ambitionen for et opsigtsvækkende samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen Centrovice, Fjernvarme Fyn, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, VandcenterSyd, SEGES og Syddansk Universitet.  

I dag blev arbejdet skudt i gang med den første workshop om emnet.

Og det glæder lystfisker Martin Botten Dam.

Tidligere kunne man fange velvoksne havørreder i fjorden. Det kan man ikke mere, siger han.

- Når det bliver varmere i vejret, fanger vi stadigvæk hornfisk. Det er der jo altid, men havørreder. Det er ikke som førhen, siger han.

Økologisk topform

Samarbejdspartnerne har hver især arbejdet med at skabe god økologisk tilstand i fjorden gennem mange år. Men trods nationale reguleringer og initiativer er der stadig udfordringer med vandmiljøet.  

-  Formålet med samarbejdet er, at vi på tværs af institutioner kan dele erfaringer og viden og på den måde kan skabe et idékatalog til aktiviteter, som kan bruges i fjorden, siger Mogens Flindt, lektor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

I dag er fjorden i ubalance. Der er for mange næringsstoffer, for lidt ålegræs og mudder på de forkerte steder. Fjorden overholder ikke betingelserne for EU's vandrammedirektiv.

Der er både behov for at gendanne havbunden og have fokus på både landbrug og udledningen fra Odenses renseanlæg.

Sagen er kompleks, og derfor er hele ni parter med i gendannelsen af en sund fjord.

Deltagerne tager fat i Odense Fjord, fordi mulighederne for at forbedre vandmiljøet er størst, når fokus er lokalt. Der er enighed om, at det giver flere muligheder for at forbedre de lokale tilstande, når så mange virksomheder og institutioner samarbejder end, når det alene sker gennem national regulering.

- De danske fjorde er så forskellige, at hvis vi ønsker bedre vandmiljø i de danske fjorde, er vi nødt til at fokusere på den enkelte fjord. Derfor er det også særdeles positivt, at interessenterne omkring Odense Fjord nu går sammen for i fællesskab at forbedre tilstanden i fjorden, siger chefkonsulent for vandmiljø hos SEGES, Flemming Gertz. 

Ikke i mål

Han står bag en større fjordundersøgelse, der viser, at Odense Fjord stadig ikke når målet om ”god økologisk tilstand”.

Det nyetablerede samarbejde handler om at finde løsninger, og derfor er arbejdet med af finde konkrete tiltag allerede gået i gang blandt de faglige medarbejdere hos de mange deltagere. 

- Vores vandmiljø er et centralt emne for Danmarks Naturfredningsforening. Derfor er DN Nordfyn sammen med sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening gået ind i dette samarbejde for at være til at vise, at vi på tværs af sektorer og interesser kan sidde i samme rum og arbejde os frem mod samme mål, siger Leo Jensen, formand for DN Nordfyn og hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening. 

Hvad er god økologisk tilstand?

Ifølge Torben Povlsen, formand for landboforeningen Centrovice går landbruget ind i samarbejdet med glæde.

- Det er en unik mulighed for at skabe nogle reelle, lokale løsninger, som kan give et bedre vandmiljø i fjorden, siger Torben Povlsen.

På Lindø oplyser havnechef Carsten Aa, at man allerede er godt i gang.

- Vi har gennem mange år reduceret vores miljøpåvirkning til sort set ingenting. Derfor har vi også en masse erfaring, som vi vil dele i samarbejdet, siger han.